Biriniwa L.G.A Polling Units/Wards

 • Birnin kudu-Wards

(31 Polling Booths )
Babuwawa/babuwawa (PU: 17/03/01/027)
Chandan tsangaya (PU: 17/03/01/031)
Chandan/chandan p.s (PU: 17/03/01/026)
Dagwara / dagwara (PU: 17/03/01/015)
Daurawa/makole/daurawa (PU: 17/03/01/013)
Dutsawa /g/hassan guga (PU: 17/03/01/002)
Dutsawa/habude/kantudu b. rijiya (PU: 17/03/01/001)
Gidan a. abdulsalam fili (PU: 17/03/01/030)
Gidan mai gwaram/gidan mai gwaram (PU: 17/03/01/014)
Gidan mai kwaki/gidan mai kwaki (PU: 17/03/01/022)
Gidan mai/kofar boni (PU: 17/03/01/008)
Gidan nagwamma/gidan nagwamma (PU: 17/03/01/021)
Guruzawa/gidan narungwai (PU: 17/03/01/025)
Itakanki/gidan alh. inuwa (PU: 17/03/01/009)
Kofar bai/gidan ibrahim baffa (PU: 17/03/01/010)
Kofar bai/gidan musa mamser (PU: 17/03/01/011)
Kofar dangagarawa fili (PU: 17/03/01/029)
Kofar fada/view centre (PU: 17/03/01/004)
Layin alhazai/layin alhazai (PU: 17/03/01/018)
Magajin gari/sps.ciki (PU: 17/03/01/003)
Makarantar makafi/makarantar makafi (PU: 17/03/01/020)
Masamawa/kofar masamawa (PU: 17/03/01/023)
S.p.s waje/s.p.s waje (PU: 17/03/01/028)
Sabon gari/sabon gari (PU: 17/03/01/012)
Social welfare/social welfare (PU: 17/03/01/007)
Sps waje/sps waje (PU: 17/03/01/005)
Teburin nuhu/ teburin nuhu (PU: 17/03/01/019)
Tsangayawa/gidan al ramma (PU: 17/03/01/024)
Tudun mahauta/kusa da famfo (PU: 17/03/01/006)
Tunfafi/tunfafi (PU: 17/03/01/016)
Zarenawa p.s/zarenawa p.s (PU: 17/03/01/017)

 • Kangire-Wards

(25 Polling Booths )
Babban titi/gidan dan gari (PU: 17/03/02/022)
Dangaje/dangaje (PU: 17/03/02/023)
Duhuwa raju/duhuwa raju (PU: 17/03/02/017)
Dumas gabas/ dumus p.sch. (PU: 17/03/02/013)
Dumus gabas/yamma/dumus gabas (PU: 17/03/02/012)
Dumus tsangaya/dumus tsangaya (PU: 17/03/02/011)
Gidan bello/gidan bello (PU: 17/03/02/007)
Gwala/gwala (PU: 17/03/02/002)
Halimbe gidan bello/halimbe gidan bello (PU: 17/03/02/016)
Janruwa/janruwa (PU: 17/03/02/006)
Kangire gabas/kangire fili (PU: 17/03/02/003)
Kangire yamma/arewa/kangire p.s (PU: 17/03/02/001)
Kukar dan sarki/kukar dan sarki (PU: 17/03/02/021)
Kukar jafaru (PU: 17/03/02/025)
Kurima/kofar ambo (PU: 17/03/02/018)
Rigar fadama/rigar fadama (PU: 17/03/02/004)
Shawu gabas/yamma/shawu p.sch. (PU: 17/03/02/010)
Tsangayar m. halliru/gidan m. halliru (PU: 17/03/02/019)
Unguwar busa/gidan haruna tiga (PU: 17/03/02/020)
Unguwar lemo / unguwar lemo (PU: 17/03/02/005)
Unguwar makaddas /juwan kwari (PU: 17/03/02/009)
Unguwar makaddas /juwantudu (PU: 17/03/02/008)
Waza gabas/yamma/waza yamma (PU: 17/03/02/015)
Yalwa gabas/yamma/yalwa yamma (PU: 17/03/02/014)
Zadau/zadau (PU: 17/03/02/024)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Jigawa State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

 • Kantoga-Wards

(28 Polling Booths )
Bagga maudu bagga maudu p.sch. (PU: 17/03/03/010)
Baji/kantoga kufai ung. baji (PU: 17/03/03/006)
Bigidan bigidan p.sch. i (PU: 17/03/03/012)
Bigidan bigidan p.sch. ii (PU: 17/03/03/013)
Bigidan kawari bigidan kawari (PU: 17/03/03/011)
Gatari / kwadage gatari (PU: 17/03/03/025)
Halimbe / halimbe (PU: 17/03/03/026)
Kadani kadani (PU: 17/03/03/008)
Kafin gana gabas kafin gana gabas (PU: 17/03/03/023)
Kafin gana yamma kafin gana yamma (PU: 17/03/03/024)
Kantoga gorawa kantoga p.sch. (PU: 17/03/03/002)
Kantoga gari kantoga p.s (PU: 17/03/03/001)
Karfawa ung. babuwa karfawa (PU: 17/03/03/007)
Karofi karofi (PU: 17/03/03/018)
Kulumi kulumi (PU: 17/03/03/017)
Kyanka a kota kyanka a kota (PU: 17/03/03/015)
Mungulo/guruma mungulo (PU: 17/03/03/021)
Ruda / ruda (PU: 17/03/03/027)
Tsara dagaji dagaji (PU: 17/03/03/014)
Tsohuwar kantoga (PU: 17/03/03/028)
Ung. galadima ung. galadima p.sch. (PU: 17/03/03/004)
Ung. galadima wudilawa ung. galadima p.sch. (PU: 17/03/03/003)
Ung. gide fai fai (PU: 17/03/03/016)
Ung. maman tsohuwa ung. mamman (PU: 17/03/03/005)
Warwade gabas warwade gabas (PU: 17/03/03/020)
Warwade yamma warwade p.sch. (PU: 17/03/03/019)
Yalwan kargo sabuwa yalwan kalgo (PU: 17/03/03/022)
Zanga gari zanga p.s (PU: 17/03/03/009)

 • Kiyako-Wards

(19 Polling Booths )
Babaldu arewa/ babaldu arewa (PU: 17/03/04/013)
Babaldu kudu babaldu pry sch (PU: 17/03/04/012)
Bamaina fada bamaina p.sch. (PU: 17/03/04/009)
Barwa, barwa (PU: 17/03/04/008)
Burum kanawa/wardawa burum kanawa (PU: 17/03/04/005)
Bururuwa/tosoro (PU: 17/03/04/011)
Dutsen gur/sabon gida (PU: 17/03/04/018)
Gajala bamaina p.sch. (PU: 17/03/04/010)
Gangara / gangara (PU: 17/03/04/015)
Gangara/malamawa gangara p.sch. (PU: 17/03/04/014)
Gidan dashi/ jigawa jigawa (PU: 17/03/04/003)
Kiyako bakin kasuwa, bakin kasuwa (PU: 17/03/04/002)
Kiyako p.s (PU: 17/03/04/001)
Kulum / kulumi (PU: 17/03/04/019)
Lunkude / lunkude (PU: 17/03/04/016)
Sarkin gabas/gwarji ung. sarkin baka (PU: 17/03/04/004)
Tubako / tubako (PU: 17/03/04/017)
Zarena zarena p.sch. (PU: 17/03/04/007)
Zarena p.s zaraina (PU: 17/03/04/006)

 • Kwangwara-Wards

(15 Polling Booths )
Andazawa/andazawa (PU: 17/03/05/008)
Arewawa/arewawa (PU: 17/03/05/009)
Bakin kuja/bakin kuja (PU: 17/03/05/003)
Barikin dan giwa/ barikin dan giwa (PU: 17/03/05/015)
Hirin gari/ hirin gari (PU: 17/03/05/006)
Hirin p.s/hirin p.s (PU: 17/03/05/005)
Kadangare pry sch/ kadangare pry sch (PU: 17/03/05/010)
Kandangare/tsangaya/kadan gare fada (PU: 17/03/05/011)
Kwangwara tsakiya/ kwangwara p.s (PU: 17/03/05/001)
Kwangwara zazzagawa/ kwangwara p.s (PU: 17/03/05/002)
Madakin shiba/madakin shiba (PU: 17/03/05/004)
Maichediya/maichediya (PU: 17/03/05/007)
Nafada/nafada (PU: 17/03/05/014)
Zazika gari/tsangaya/zazika (PU: 17/03/05/012)
Zazika yamma fada/zazika fada (PU: 17/03/05/013)

 • Lafiya-Wards

(18 Polling Booths )
Damukashi gari, damukashi gari (PU: 17/03/06/012)
Damukashi, damukashi p.sch. (PU: 17/03/06/011)
Gobirawa / rakatikaj / nasara p.sch. (PU: 17/03/06/014)
Jigawar nasara , jigawar nasara p. sch. (PU: 17/03/06/013)
Jikaina / jikaina (PU: 17/03/06/002)
Jingina (PU: 17/03/06/018)
Kewaya, kewaya (PU: 17/03/06/006)
Kura sabuwa, kura sabuwa (PU: 17/03/06/004)
Kura tsohuwa, kura tsohuwa (PU: 17/03/06/005)
Kuwo sabuwa/tsohuwa kuwo sabuwa (PU: 17/03/06/003)
Ladduga/larau/kwankiyalladduga (PU: 17/03/06/007)
Lafiya p.sch. (PU: 17/03/06/001)
Masaya dorawa dorawa mai yado (PU: 17/03/06/010)
Masaya kudu/arewa masaya kudu (PU: 17/03/06/009)
Masaya p.sch./ masaya pri. sch. (PU: 17/03/06/008)
Sabuwar jigawa/tokare sabuwar jigawa (PU: 17/03/06/015)
Tukuda arewa tukuda p.sch. (PU: 17/03/06/016)
Tukuda kudu tukuda p.sch. (PU: 17/03/06/017)

 • Sundimina-Wards

(27 Polling Booths )
Asayaya/falai da zani asayaya (PU: 17/03/07/009)
Atiya/malaluwa atiya (PU: 17/03/07/015)
Bardin dawa/zumaikin nafara kudu (PU: 17/03/07/019)
Dukwana, dukwana (PU: 17/03/07/022)
Gambara, gambara (PU: 17/03/07/004)
Gargadi/masari gargadi (PU: 17/03/07/003)
Gauram/kitiri/g.alhaji gauram (PU: 17/03/07/025)
Gidan gandi/gidan mudi gonar sani wanzan (PU: 17/03/07/024)
Gidan mudi (PU: 17/03/07/027)
Kadirawa, kadirawa (PU: 17/03/07/023)
Kadirawan bello kadirawan bello (PU: 17/03/07/014)
Kafata/katika (PU: 17/03/07/016)
Kumbura, kumbura (PU: 17/03/07/005)
Kwari p.sch., kwari p.sch. (PU: 17/03/07/007)
Kwari charkwanti, charkwanti (PU: 17/03/07/008)
Kwatai gidan jatau kwatai (PU: 17/03/07/010)
Nafara arewa p.s (PU: 17/03/07/018)
Nafara dungu pry sch. (PU: 17/03/07/026)
Nafara p.sch. (PU: 17/03/07/017)
Rangwan tsangaya rangwan (PU: 17/03/07/013)
Safa gidan kadanya fada (PU: 17/03/07/011)
Sundimina gari sundimina p.sch. (PU: 17/03/07/002)
Sundimina p.sch., sundimina p.sch. (PU: 17/03/07/001)
Tawakal/kunguyin tawakal (PU: 17/03/07/021)
Tsallakawa tsallakawa (PU: 17/03/07/012)
Yabaza/china’a yabaza (PU: 17/03/07/020)
Zurkuda, zurkuda (PU: 17/03/07/006)

 • Surko-Wards

(9 Polling Booths )
Badingu fada badingu fili (PU: 17/03/08/005)
Badingu p.sch., badingu p.sch. (PU: 17/03/08/004)
Budinga mallawa budinga p.s (PU: 17/03/08/003)
Chagu, chagu (PU: 17/03/08/008)
Sabon gari (PU: 17/03/08/009)
Sabuwar badingu, sabuwar badingu (PU: 17/03/08/007)
Sakai, sakai (PU: 17/03/08/006)
Sarkin gabas, sarkin gabas (PU: 17/03/08/002)
Surko dugaji surko p.s (PU: 17/03/08/001)

 • Unguwar”ya
 • Wurno-Wards

(34 Polling Booths )
Dakwaro/adinaga (PU: 17/03/10/024)
Dakwaron bamowa (PU: 17/03/10/026)
Dantsa unguwar kuka (PU: 17/03/10/021)
Dutse mai danga (PU: 17/03/10/018)
Fi’l fi’l (PU: 17/03/10/011)
Funtua/yalwa funtua (PU: 17/03/10/032)
Gargadi p.s (PU: 17/03/10/008)
Gargadi p.sch. (PU: 17/03/10/007)
Gidan galadima bakachi (PU: 17/03/10/015)
Giwa p.s (PU: 17/03/10/031)
Guna’an damau (PU: 17/03/10/019)
Halilawa/adinga (PU: 17/03/10/027)
Hambarawa (PU: 17/03/10/016)
Jangar gari kudu (PU: 17/03/10/030)
Jangargari p.s (PU: 17/03/10/029)
Kullin kota, kullin kota (PU: 17/03/10/005)
Migawa (PU: 17/03/10/020)
Nahuce sambalisa (PU: 17/03/10/006)
Nahuche (PU: 17/03/10/012)
Nasarawa (PU: 17/03/10/010)
Nasaru/kachokan nasaru (PU: 17/03/10/033)
Nukwai (PU: 17/03/10/034)
Rahaji, rahaji (PU: 17/03/10/004)
Samamiya ganta (PU: 17/03/10/014)
Samamiya gari (PU: 17/03/10/013)
Shingurun p.s (PU: 17/03/10/022)
Tosoro (PU: 17/03/10/017)
Tosoro/tafara ilungu (PU: 17/03/10/009)
Unguwar madaki shingurun p.s (PU: 17/03/10/023)
Unguwar magaji wurno pri. sch. (PU: 17/03/10/002)
Unguwar yari k. gidan idi wurno (PU: 17/03/10/003)
Wuro fada wuro islamiyya (PU: 17/03/10/001)
Yola kwayam (PU: 17/03/10/025)
Zaramba/yabal zaramba (PU: 17/03/10/028)

 • Yalwan damai-Wards

(26 Polling Booths )
Arobade p.s (PU: 17/03/11/017)
Budusu/budusu (PU: 17/03/11/016)
Dangoli kudu (PU: 17/03/11/021)
Dangoli p.s/dan goli p.s (PU: 17/03/11/020)
Dokoki bakin kasuwa (PU: 17/03/11/005)
Dokoki/gidan barde/dokoki p.sch. (PU: 17/03/11/004)
Gidan darge/f.godiya/ tsakiya (PU: 17/03/11/007)
Gidan barde/dagwaji/gidan barde (PU: 17/03/11/019)
Gidan sarkin fulani (PU: 17/03/11/009)
Gidan sarkin noma (PU: 17/03/11/008)
Gidan shehu (PU: 17/03/11/023)
Gulando (PU: 17/03/11/026)
Gulando/gidan gandu /gidan gandu (PU: 17/03/11/014)
Iggi bakin kasuwa/iggi p.s (PU: 17/03/11/010)
Iggi p.s/iggi kudu (PU: 17/03/11/011)
Jambiri/jambiri (PU: 17/03/11/012)
Kauyen toshe/kauyen toshe (PU: 17/03/11/013)
Kiyasawa/jauro iguda/iliyasawa (PU: 17/03/11/006)
Kwarosawa (PU: 17/03/11/024)
Likka/rumbu wuya (PU: 17/03/11/022)
Ramin kura/ramin kura p.s (PU: 17/03/11/015)
Soli (PU: 17/03/11/025)
Tsamiya goma (PU: 17/03/11/018)
Yalwan damai yamma (PU: 17/03/11/003)
Yalwan damai p.s i (PU: 17/03/11/001)
Yalwan damai p.s ii (PU: 17/03/11/002)

Leave a Reply

Your email address will not be published.