Buji L.G.A Polling Units/Wards

  • Ahoto-Wards

(9 Polling Booths )
Ahoto yamma (PU: 17/05/01/009)
Dispensary tijiyo gabas yamma (PU: 17/05/01/005)
K/gidan mai-unguwa tijiyo jubari/gamari (PU: 17/05/01/006)
K/gidan maiunguwa abore (PU: 17/05/01/007)
K/gidan maiunguwa alagano (PU: 17/05/01/008)
Kofar fada ahoto yamma bugawa (PU: 17/05/01/002)
Kofar g/maiunguwa dogon marke c/mandari (PU: 17/05/01/004)
Kofar g/maiunguwa shuwari (PU: 17/05/01/003)
Pri. sch. ahoto arewa (PU: 17/05/01/001)

  • Buji-Wards

(7 Polling Booths )
K/gidan mai’ungwa balangori (PU: 17/05/02/006)
K/gidan mai’ungwa jigawar tsage (PU: 17/05/02/005)
K/gidan mai’ungwa kafin alhaji (PU: 17/05/02/004)
Pri. sch. buji (PU: 17/05/02/001)
Pri. sch. buji arewa (PU: 17/05/02/002)
Pri. sch. chakwama (PU: 17/05/02/003)
Pry sch buji yamma (PU: 17/05/02/007)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Jigawa State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

  • Churbun-Wards

(9 Polling Booths )
K/mai’unguwa dadin duniya (PU: 17/05/03/003)
K/mai’unguwa kwalele (PU: 17/05/03/002)
K/mai-unguwa giginya bakwai (PU: 17/05/03/008)
K/maiinguwa chubunawa jata (PU: 17/05/03/007)
Pri. sch churbun (PU: 17/05/03/001)
Pri. sch. jaji koli yamma (PU: 17/05/03/006)
Pri. sch. jaji koli gabas (PU: 17/05/03/005)
Pri. sch. unguwar maina (PU: 17/05/03/004)
Pry sch, churbun (PU: 17/05/03/009)

  • Falageri-Wards

(7 Polling Booths )
K/ maiunguwa burari (PU: 17/05/05/006)
K/ maiunguwa gambasha (PU: 17/05/05/005)
K/ maiunguwa gidan amadu nasarana (PU: 17/05/05/004)
K/ maiunguwa jalmari (PU: 17/05/05/003)
K/maiungunwa kanji (PU: 17/05/05/007)
Pri. sch falageri fada (PU: 17/05/05/001)
Pri. sch. karanjau falageri (PU: 17/05/05/002)

  • Gantsa-Wards

(10 Polling Booths )
B/kasuwa kwalele gantsa fada arewa (PU: 17/05/04/003)
K/maiunguwa jubari g/kuka (PU: 17/05/04/006)
K/maiunguwa dakori (PU: 17/05/04/009)
K/maiunguwa gidan bako badawaire (PU: 17/05/04/004)
K/maiunguwa kagadama (PU: 17/05/04/008)
K/maiunguwa katsama (PU: 17/05/04/005)
Pri. sch gantsa fada kudu (PU: 17/05/04/001)
Pri. sch gantsa fada yamma (PU: 17/05/04/002)
Pri. sch. gidan rafa (PU: 17/05/04/007)
Pry sch, gantsa fada (PU: 17/05/04/010)

  • K/lelen kudu-Wards

(10 Polling Booths )
Aburji kofar fada (PU: 17/05/08/006)
Bebeji/mairima kofar fada (PU: 17/05/08/007)
Danbazau kofar fada (PU: 17/05/08/002)
Gainako/jauro faldo kofar fada (PU: 17/05/08/003)
Gomari kofar fada (PU: 17/05/08/010)
Karanjau/l.kudu pri. sch. (PU: 17/05/08/001)
Katurje kofar fada (PU: 17/05/08/004)
Madaba/burinyimau kofar fada (PU: 17/05/08/005)
Yayarin yamma pri. sch. (PU: 17/05/08/009)
Yayarin chakauri pri. sch. (PU: 17/05/08/008)

  • Kawaya-Wards

(12 Polling Booths )
Batura / alkaleri kofar fada (PU: 17/05/06/008)
Dogori kofar fada (PU: 17/05/06/010)
Gangau/gidan bebe kofar fada (PU: 17/05/06/007)
Giji fawa kofar fada (PU: 17/05/06/009)
Gwadayi kudu pri. sch. (PU: 17/05/06/005)
Gwadayi yamma pri. sch. (PU: 17/05/06/006)
K/mai unguwa gidan hamma (PU: 17/05/06/012)
Kauyeri/k.fada (PU: 17/05/06/004)
Kawaya pri. sch. (PU: 17/05/06/003)
Nahuche kofar fada (PU: 17/05/06/011)
Sagu gabas pri. sch. (PU: 17/05/06/001)
Sagu yamma pri. sch. (PU: 17/05/06/002)

  • Kukuma-Wards

(12 Polling Booths )
Azanahu kofar fada (PU: 17/05/07/007)
Bakwarga fada arewa pri. sch. (PU: 17/05/07/009)
Dan koshe/fulani pri. sch. (PU: 17/05/07/005)
Gudduba shatoka kofar fada (PU: 17/05/07/004)
Gwan gwan kofar fada (PU: 17/05/07/006)
Jigawar mega kofar fada (PU: 17/05/07/003)
Kukuma fada pri. sch. (PU: 17/05/07/002)
Kukuma arewa pri. sch. (PU: 17

/05/07/001)
Kwarinja kofar fada (PU: 17/05/07/012)
Lirinde kofar fada (PU: 17/05/07/011)
Shukuni kofar (PU: 17/05/07/008)
Warawa/kore kofar fada (PU: 17/05/07/010)

  • Madabe-Wards

(5 Polling Booths )
Gambaya kofar fada (PU: 17/05/09/005)
Lafiya kofar fada (PU: 17/05/09/004)
Madabe pri. sch. (PU: 17/05/09/001)
Madabe/yaka kofar fada (PU: 17/05/09/002)
Mamuna kofar fada (PU: 17/05/09/003)

  • Y/tukur-Wards

(9 Polling Booths )
Gidan dajji kofar fada (PU: 17/05/10/005)
Gonge/kanawa/fulani kofar fada (PU: 17/05/10/008)
K/mai’unguwa rigar fada (PU: 17/05/10/009)
Kafin bahago/rigafada kofar fada (PU: 17/05/10/003)
Kafin gara kofar fada (PU: 17/05/10/004)
Kafin madaki pri. sch. (PU: 17/05/10/006)
Yalwa kofar fada (PU: 17/05/10/007)
Yayarin tukur kudu pri. sch. (PU: 17/05/10/002)
Yayarin tukur arewa pri. sch. (PU: 17/05/10/001)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.