Bungudu L.G.A Polling Units/Wards

 • Bingi north-Wards

(22 Polling Booths )
Bingi/shiyar ajiya / dispensary (PU: 36/05/01/022)
Bingi/shiyar liman / pri. sch. (PU: 36/05/01/012)
Dagwalgi / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/017)
Doka / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/010)
Doruwa / bakin tasha (PU: 36/05/01/009)
Fanda hakki / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/020)
Galma hannu / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/019)
Gidan malami / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/018)
Gidan saro / primary school (PU: 36/05/01/011)
Kadusa i/primary school (PU: 36/05/01/003)
Kadusa ii/bakin masallachi (PU: 36/05/01/004)
Kangon sabuwal / pri. sch. (PU: 36/05/01/015)
Kanon magaji i / bakin gidan marafa (PU: 36/05/01/001)
Kanon magaji ii/primary school (PU: 36/05/01/002)
Kasasa/bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/006)
Kuya / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/021)
Kwabtari/primary school (PU: 36/05/01/007)
Maje/ fada haki/bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/005)
Mashema / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/016)
Ruwan kaiwa/bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/008)
Tazame / bakin g/hakimi (PU: 36/05/01/014)
Unguwar dangeda / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/01/013)

 • Bingi south-Wards

(23 Polling Booths )
Bakin dutse / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/018)
Burai / primary school (PU: 36/05/02/002)
Chediya / bakin g/ hakimi (PU: 36/05/02/011)
Fan karfe / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/006)
Gidan son allah/ bakin g/ hakimi (PU: 36/05/02/007)
Kangon marafa i / primary school (PU: 36/05/02/017)
Kiluta / bakin / gidan hakimi (PU: 36/05/02/013)
Kun kelai / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/019)
Kungurmi i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/001)
Kungurmi ii / pr. sch. (PU: 36/05/02/021)
Kurar mota i / primary school (PU: 36/05/02/016)
Kurar mota ii / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/022)
Ladan daji / landai (PU: 36/05/02/005)
Makwa / durkwai ii / dan hili (PU: 36/05/02/023)
Makwai durkai i / bakin g/hakimi (PU: 36/05/02/003)
Mayaba / bakin g/ hakimi (PU: 36/05/02/010)
Mayebe / bakin g/ hakimi (PU: 36/05/02/012)
Rogoje / bakin g/ hakimi (PU: 36/05/02/008)
Ruwan mesa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/020)
Tudun wada / bakin g/hakimi (PU: 36/05/02/004)
Tukurwa / bakin / gidan hakimi (PU: 36/05/02/014)
Unguwar bare-bari / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/02/015)
Yar wutsiya / bakin g/ hakimi (PU: 36/05/02/009)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Zamfara State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

 • Bungudu-Wards

(16 Polling Booths )
Birnin malan / primary school (PU: 36/05/03/004)
Fada i/ bakin gidan sarki (PU: 36/05/03/013)
Fada ii / magama fada (PU: 36/05/03/014)
Galadanci / magama (PU: 36/05/03/003)
Gidan dangwari / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/03/010)
Gobirawa / dan hili (PU: 36/05/03/006)
Kasha ruwa / primary school (PU: 36/05/03/008)
Kukoki / vet office (PU: 36/05/03/002)
Limanci ii (PU: 36/05/03/011)
Limanci i / bakin gidan liman (PU: 36/05/03/007)
Mallamawa i / primary school (PU: 36/05/03/001)
Mallamawa ii / dan hili (PU: 36/05/03/012)
Mallamawa iii / dan dabi (PU: 36/05/03/015)
Shiyar idi/ s/ birni dan hili (PU: 36/05/03/005)
Tudun yan sarki/ bakin gidan hakimi (PU: 36/05/03/016)
Yar tukunya / primary school (PU: 36/05/03/009)

 • Furfuri/kwai-kwai-Wards

(21 Polling Booths )
Auki / g/ ja’e /bakin gidan ja’e (PU: 36/05/04/021)
Auki / pri. sch. (PU: 36/05/04/011)
Fantaru / pri. sch. (PU: 36/05/04/014)
Galadanci /bakin ofishin maigari (PU: 36/05/04/003)
Gidan gagga / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/017)
Guga / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/008)
Gwaji / b / g / hakimi (PU: 36/05/04/016)
Kuga / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/019)
Kukar mada / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/018)
Kukar nini / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/013)
Kwai-kwai / bakin gidanhakimi (PU: 36/05/04/012)
Kware i / dan hili (PU: 36/05/04/004)
Kware ii / magama (PU: 36/05/04/005)
Madidi/ bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/010)
Mai gije / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/020)
Runji i / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/04/006)
Runji ii / bakin gidan na runji (PU: 36/05/04/007)
Sabon birnin i / pri. school (PU: 36/05/04/001)
Sabon birnin ii / dan hili (PU: 36/05/04/002)
Shirgi / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/009)
Zaman gira / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/04/015)

 • Gada / karakkai-Wards

(22 Polling Booths )
Awala / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/05/006)
Baicen dan magori / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/013)
Barzo /bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/05/009)
Damba / dispensary (PU: 36/05/05/005)
Dan marke / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/015)
Fada dan magori / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/012)
Fada gada / bakin gidan mai gari (PU: 36/05/05/002)
Fadamawa / bakin fadama (PU: 36/05/05/018)
Gidan bawa/b/g/ alh. bawa (PU: 36/05/05/003)
Gidan goje / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/021)
Gidan masu / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/019)
Kukoki / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/05/011)
Magungutsa / bakin gidan mai ungunwa (PU: 36/05/05/010)
Markau / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/014)
Markau/kankara / dan hili (PU: 36/05/05/022)
Marmara / dan hili (PU: 36/05/05/017)
Rugga / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/004)
Ruggar kaiwa / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/05/008)
Ruggar kassarawa / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/05/007)
Ruggar tudu / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/05/020)
Ruguzawa / primary school (PU: 36/05/05/016)
Sabon birin / primary school (PU: 36/05/05/001)

 • Kwatarkwashi-Wards

(23 Polling Booths )
Aisha /tuku dawa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/017)
Farar kasa / tambake / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/016)
G/zama /g. yawa/kofi / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/020)
Gamraki / b/ofishin magaji (PU: 36/05/07/009)
Gulubba / kware / primary school (PU: 36/05/07/018)
Gyatta / gidan algo / prmary school (PU: 36/05/07/014)
Kagara / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/007)
Kangiwa / pri. sch (PU: 36/05/07/005)
Kwaren tsauni / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/07/010)
Limanci / bakin gidan liman (PU: 36/05/07/006)
Marerawa / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/07/003)
Marerawa hayi / dan hili (PU: 36/05/07/001)
Rusawa / bakin g/sarki (PU: 36/05/07/004)
Sabawa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/002)
Sullubawa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/023)
Sullubawa / banfa / rikin / primary school. (PU: 36/05/07/019)
Tazame / primary school (PU: 36/05/07/008)
Tunfafi / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/07/012)
Turmuzawa/yar tsakuwa / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/07/021)
Unguwar dan hillai / primary school (PU: 36/05/07/013)
Unguwar dunya / bakin g/hakimi (PU: 36/05/07/015)
Unguwar dunya/fara kasa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/07/022)
Zaman ruwa / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/07/011)

 • Nahuce-Wards

(21 Polling Booths )
Baicen gabas / dan baice (PU: 36/05/06/019)
Baicen yamma / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/012)
Bargaja / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/009)
Dajen gabas / primary school (PU: 36/05/06/005)
Dajen yamma / dan hili (PU: 36/05/06/004)
Dan daji / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/011)
Dirfa / magama (PU: 36/05/06/016)
Ganuwaje i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/008)
Ganuwaje ii / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/013)
Gidan masaka kaba / dan hili (PU: 36/05/06/015)
Gwargwabe / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/006)
Kanon magaji i / bakin gidan magaji (PU: 36/05/06/003)
Kofar gabas / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/010)
Kofar yamma / bakin kofa yamma (PU: 36/05/06/020)
Leka zagi / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/018)
Mallamawa i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/002)
Mallamawa ii / dan hili (PU: 36/05/06/021)
Masari / dan hili (PU: 36/05/06/014)
Modamawa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/001)
Muhammadu nahuce / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/06/017)
Ruggar buda / primary school (PU: 36/05/06/007)

 • Rawayya/ bela-Wards

(32 Polling Booths )
Bela/asako ii / dan hili (PU: 36/05/08/032)
Bela/asko i / primary school (PU: 36/05/08/024)
Daza / primary school (PU: 36/05/08/020)
Gidan bunu i / ofishin hakimi (PU: 36/05/08/021)
Gidan bunu ii / b / g / bunu (PU: 36/05/08/030)
Gidan goje / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/023)
Gidan jelani i / dan hili (PU: 36/05/08/022)
Gidan jelani ii / b / g / jelani (PU: 36/05/08/031)
Jaurin gabas i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/011)
Jaurin gabas ii / dan hili (PU: 36/05/08/012)
Jaurin yamma / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/013)
Kaida / primary school (PU: 36/05/08/027)
Kaida / primary school (PU: 36/05/08/029)
Kofar gabas i / bakin gidan rashi (PU: 36/05/08/001)
Kofar gabas ii / bakin tasha (PU: 36/05/08/002)
Kofar yamma / b/rimi (PU: 36/05/08/008)
Kurmi / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/005)
Kwage / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/007)
Lango / b/g/hakimi (PU: 36/05/08/028)
Maigizare i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/003)
Maigizare ii / dan hili (PU: 36/05/08/004)
Maje / primary school (PU: 36/05/08/026)
Marke i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/014)
Marke ii / dan hili (PU: 36/05/08/015)
Ruggar kaya / primary school (PU: 36/05/08/025)
S/birni gabas / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/08/009)
S/birni yamma / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/010)
Sakkarawa i / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/018)
Sakkarawa ii / dan hili (PU: 36/05/08/019)
Tudun wada / primary school (PU: 36/05/08/016)
Yar labe / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/08/017)
Yar masaka / dan hili (PU: 36/05/08/006)

 • Samawa-Wards

(11 Polling Booths )
Birnin gide / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/09/003)
Dan bina / bakin laraba / primary school (PU: 36/05/09/010)
Gidan gyare / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/09/007)
Gidan wakaso / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/09/006)
Kwabo shiryar wakili / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/09/009)
Kwatta / primary school (PU: 36/05/09/008)
Kwatta /gidan zalla / dan hili (PU: 36/05/09/011)
Samawa gabas / ofishin mai gari (PU: 36/05/09/001)
Samawa yamma / bakin gidan mai anguwa (PU: 36/05/09/002)
Yar kwabe / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/09/005)
Yar samawa / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/09/004)

 • Sankalawa-Wards

(14 Polling Booths )
Bakwanta / primary school (PU: 36/05/10/005)
Gidan zai/dubewa / dan hili (PU: 36/05/10/007)
Homawa / bakin gidan mai anguwa (PU: 36/05/10/004)
Kawari / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/10/014)
Kura i / primary school (PU: 36/05/10/003)
Kura ii / bakin gidan hakimi (PU: 36/05/10/012)
Kurmi / bakin gidan m/anguwa (PU: 36/05/10/006)
Ribe / primary school (PU: 36/05/10/008)
Ribe ii / b/g/hakimi (PU: 36/05/10/013)
Sabon gida/kwaire / primary school (PU: 36/05/10/002)
Sankalawa i / primary school (PU: 36/05/10/001)
Sankalawa ii / bakin g/hakimi (PU: 36/05/10/011)
Yashi/kware / bakin g/m/gari (PU: 36/05/10/009)
Zaboro / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/10/010)

 • Tofa-Wards

(16 Polling Booths )
Bamfara / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/11/004)
Dan daji / bakin gidan mai unguwa (PU: 36/05/11/006)
Gamawa / primary school (PU: 36/05/11/005)
Jan dutsi / bakin gidan mai anguwa (PU: 36/05/11/003)
Jan dutsi / dogarai/bakin g/hakim (PU: 36/05/11/016)
Karoka / bakin gida mai anguwa (PU: 36/05/11/011)
Sage-sagi / bakin gida mai anguwa (PU: 36/05/11/012)
Sullubawa / bakin gida hakimi (PU: 36/05/11/009)
Tofa gidan salau / bakin gidam mai hakimi (PU: 36/05/11/002)
Tofa i / primary school (PU: 36/05/11/001)
Tofa ii / bakin kasuwa (PU: 36/05/11/015)
Tsuna / bakin gida mai anguwa (PU: 36/05/11/013)
Tukule / bakin gida mai anguwa (PU: 36/05/11/014)
Unguwar dunya / primary school (PU: 36/05/11/007)
Wazoji / primary school (PU: 36/05/11/010)
Zodda / bakin gida hakimi (PU: 36/05/11/008)

Leave a Reply

Your email address will not be published.