Gada L.G.A Polling Units/Wards

(11 Wards )
Dukamaje/ilah

(20 Polling Booths )
Banbaro, shiyar magaji (PU: 33/04/07/019)
D/maje yamma (PU: 33/04/07/006)
Dogon daji faru (PU: 33/04/07/008)
Duka maje gabas (PU: 33/04/07/017)
Gidan albakari (PU: 33/04/07/011)
Gidan barmu, shiyar hakimi (PU: 33/04/07/015)
Gidan buta (PU: 33/04/07/007)
Gidan fako (PU: 33/04/07/005)
Gidan jada, shiyar hakimi (PU: 33/04/07/014)
Gidan kuka, pry sch (PU: 33/04/07/009)
Gidan rabami (PU: 33/04/07/012)
Gidan rai rai (PU: 33/04/07/010)
Gidan tadiya, shiyar hakimi (PU: 33/04/07/016)
Ilah gari, ilah pry sch (PU: 33/04/07/001)
Jangargari, shiyar magaji (PU: 33/04/07/018)
Rabamawa, pry sch (PU: 33/04/07/013)
Tabanni, pry sch (PU: 33/04/07/002)
Tabanni, pry sch (PU: 33/04/07/020)
Tsagal gale (PU: 33/04/07/003)
Tsuga babba (PU: 33/04/07/004)

Gada

(24 Polling Booths )
Baredi (PU: 33/04/01/004)
Bigal makaranta (PU: 33/04/01/017)
Dan dutsi (PU: 33/04/01/022)
Dan marido (PU: 33/04/01/014)
Dan mkaro (PU: 33/04/01/021)
Dutsen gidan saka (PU: 33/04/01/011)
Garkar marafa (PU: 33/04/01/018)
Gidan (PU: 33/04/01/020)
Gidan abubakar (PU: 33/04/01/009)
Gidan bobawa (PU: 33/04/01/024)
Gidan dansuda (PU: 33/04/01/016)
Gidan hamme (PU: 33/04/01/007)
Gidan madugu (PU: 33/04/01/010)
Goan barhe (PU: 33/04/01/006)
Lungusu (PU: 33/04/01/019)
Mussuki (PU: 33/04/01/005)
Sabon gari (PU: 33/04/01/012)
Safiyal kaurana (PU: 33/04/01/013)
Safiyal kaurawa (PU: 33/04/01/003)
Shiyar adarawa (PU: 33/04/01/008)
Shiyar dan marido (PU: 33/04/01/001)
Shiyar gidan kammu (PU: 33/04/01/015)
Shiyar sarkin gada (PU: 33/04/01/002)
Tugan sami (PU: 33/04/01/023)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Sokoto State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

Gilbadi

(20 Polling Booths )
Gidan abdo, pry sch (PU: 33/04/04/003)
Gidan ada, dan fili (PU: 33/04/04/002)
Gidan asanbo , shiyar magaji (PU: 33/04/04/018)
Gidan ayuba, pry sch (PU: 33/04/04/013)
Gidan bashara (PU: 33/04/04/017)
Gidan chikiyal, pry sch (PU: 33/04/04/006)
Gidan darhu (PU: 33/04/04/020)
Gidan jibo, pry sch (PU: 33/04/04/008)
Gidan kacha, pry sch (PU: 33/04/04/004)
Gidan mai taguwa, pry sch (PU: 33/04/04/015)
Gidan mai turare, shiyar magaji (PU: 33/04/04/014)
Gidan maiturare (PU: 33/04/04/010)
Gidan yarfada, pry sch (PU: 33/04/04/007)
Gilbadi gari, dispensary (PU: 33/04/04/001)
Gundunbul, pry sch (PU: 33/04/04/012)
Sabon gari gilbadi (PU: 33/04/04/019)
Sakitawa, pry sch (PU: 33/04/04/016)
Takalmawa , pry sch (PU: 33/04/04/009)
Tsaro maikasuwa, pry sch (PU: 33/04/04/005)
Tsaro malamai (PU: 33/04/04/011)

Kadadin buda (kaddi)

(21 Polling Booths )
Gidan gaina, pry sch g.gaina (PU: 33/04/03/003)
Gidan kwani, tasha (PU: 33/04/03/015)
Gidan salau, pry sch salau (PU: 33/04/03/006)
Gidanzafi, dan fili (PU: 33/04/03/019)
Iddarawa, dan fili (PU: 33/04/03/017)
Ilaga, dan fili (PU: 33/04/03/010)
Ingaboro, pry sch (PU: 33/04/03/007)
Ingaboro, pry sch (PU: 33/04/03/016)
Kadadin buda, dispensary (PU: 33/04/03/001)
Kadadin buda, pry sch k/b (PU: 33/04/03/002)
Kadadin maidabo, pry sch (PU: 33/04/03/009)
Rafinduma, pry sch (PU: 33/04/03/020)
Rafinduma, pry sch rd (PU: 33/04/03/004)
Rafinduma, shiyar magaji (PU: 33/04/03/005)
Sabon gari gidan arzika, pry sch (PU: 33/04/03/008)
Sagerar ango, dan fili (PU: 33/04/03/013)
Sagerar dikko, dan fili (PU: 33/04/03/012)
Sagerar dikko, dan fili (PU: 33/04/03/021)
Tantarkwai, pry sch (PU: 33/04/03/011)
Tuffal aliyu, dan fili (PU: 33/04/03/014)
Tuffal baba, dan fili (PU: 33/04/03/018)

Kadassaka

(14 Polling Booths )
Gidan yaraba, pry sch (PU: 33/04/10/005)
Gidan yaraba, pry sch (PU: 33/04/10/014)
Kadassaka kiliya, pry sch (PU: 33/04/10/008)
Kiliya, pry sch (PU: 33/04/10/009)
Mawa habibu (PU: 33/04/10/007)
Mawa sanda (PU: 33/04/10/013)
Shiya bawa (PU: 33/04/10/011)
Shiyar ajiya (PU: 33/04/10/001)
Shiyar bawa (PU: 33/04/10/010)
Shiyar jari (PU: 33/04/10/002)
Shiyar sarkin yaki (PU: 33/04/10/004)
Shiyar sanda (PU: 33/04/10/012)
Tsaidawa, tsaidawa (PU: 33/04/10/006)
Tundun bulus (PU: 33/04/10/003)

Kaddi

(15 Polling Booths )
Gadabo pry sch (PU: 33/04/02/012)
Gadabo, pry sch gadabo (PU: 33/04/02/015)
Gidan bagirbi, shiyar magaji (PU: 33/04/02/006)
Gidan dan yaro, shiyar magaji (PU: 33/04/02/007)
Gidan gyado, pry sch (PU: 33/04/02/013)
Gidan illo, shiyar magaji (PU: 33/04/02/003)
Gidan jatau, shiyar magaji (PU: 33/04/02/011)
Gidan ubandoma, shiyar magaji (PU: 33/04/02/008)
Gidan ubandoma, shiyar magaji (PU: 33/04/02/014)
Gidan yado, pry sch (PU: 33/04/02/005)
Kaddi sabon gari (PU: 33/04/02/002)
Kaddi sh. magaji, islamiyya (PU: 33/04/02/001)
Kaddi tudu, shiyar magaji (PU: 33/04/02/010)
Kwarma alkali, pry sch (PU: 33/04/02/004)
Tsururu madugu, shiyar magaji (PU: 33/04/02/009)

Kaffe

(15 Polling Booths )
Gadabo pry sch (PU: 33/04/02/012)
Gadabo, pry sch gadabo (PU: 33/04/02/015)
Gidan bagirbi, shiyar magaji (PU: 33/04/02/006)
Gidan dan yaro, shiyar magaji (PU: 33/04/02/007)
Gidan gyado, pry sch (PU: 33/04/02/013)
Gidan illo, shiyar magaji (PU: 33/04/02/003)
Gidan jatau, shiyar magaji (PU: 33/04/02/011)
Gidan ubandoma, shiyar magaji (PU: 33/04/02/008)
Gidan ubandoma, shiyar magaji (PU: 33/04/02/014)
Gidan yado, pry sch (PU: 33/04/02/005)
Kaddi sabon gari (PU: 33/04/02/002)
Kaddi sh. magaji, islamiyya (PU: 33/04/02/001)
Kaddi tudu, shiyar magaji (PU: 33/04/02/010)
Kwarma alkali, pry sch (PU: 33/04/02/004)
Tsururu madugu, shiyar magaji (PU: 33/04/02/009)

Kiri

(16 Polling Booths )
Chambuwal kaime (PU: 33/04/09/013)
Daranba fulani (PU: 33/04/09/009)
Dulai, shiyar hakimi (PU: 33/04/09/010)
Gidan alfarma (PU: 33/04/09/015)
Gidan dabo (PU: 33/04/09/014)
Kiri gari, pry sch (PU: 33/04/09/001)
Kiri gari, shiyar hakimi (PU: 33/04/09/002)
Kirin kwanawa, pry sch (PU: 33/04/09/006)
Kirin kwanawa, pry sch (PU: 33/04/09/007)
Manai, shiyar hakimi (PU: 33/04/09/005)
Matserin katune (PU: 33/04/09/011)
Sala mawa, shiyar hakimi (PU: 33/04/09/003)
Salamawa gidan siddi, shiyar magaji (PU: 33/04/09/004)
Tabanni gidan dille (PU: 33/04/09/016)
Tabanni, pry sch (PU: 33/04/09/008)
Tajeye alamado (PU: 33/04/09/012)

Kwarma

(6 Polling Booths )
Kire kafada (PU: 33/04/11/003)
Kumaji (PU: 33/04/11/004)
Kwarma shiyar mallam mamman (PU: 33/04/11/006)
Kwarmar dikko, pry sch (PU: 33/04/11/001)
Kwarmar pry. sch (PU: 33/04/11/002)
Sabon gida (PU: 33/04/11/005)

Kyadawa/holai

(25 Polling Booths )
Bujaga, pry sch (PU: 33/04/08/013)
Bunyagadi, pry sch (PU: 33/04/08/021)
Danbirema (PU: 33/04/08/005)
Dunkulawa, pry sch (PU: 33/04/08/019)
Gidan amamata, pry sch (PU: 33/04/08/015)
Gidan bawa kofato, shiyar hakimi (PU: 33/04/08/016)
Gidan dan kasa (PU: 33/04/08/017)
Gidan jattal (PU: 33/04/08/023)
Gidan kara (PU: 33/04/08/025)
Gidan maikamba, pry sch (PU: 33/04/08/014)
Gubetawa, pry sch (PU: 33/04/08/006)
Holai buzaye, pry sch (PU: 33/04/08/020)
Holai kanwuri (PU: 33/04/08/011)
Holai sabon gar (PU: 33/04/08/022)
Holai tabki (PU: 33/04/08/012)
Jattalawa (PU: 33/04/08/004)
Kalaba (PU: 33/04/08/003)
Kara wauru (PU: 33/04/08/010)
Samarin marake (PU: 33/04/08/007)
Shiyar d. galadima (PU: 33/04/08/002)
Shiyar gazawur (PU: 33/04/08/001)
Wauru n.p.s (PU: 33/04/08/024)
Wauru shiyar magaji (PU: 33/04/08/008)
Wauru shiyar mano (PU: 33/04/08/009)
Zangon ajallo (PU: 33/04/08/018)

Tsitse

(14 Polling Booths )
Basana (PU: 33/04/05/011)
Gasaho (PU: 33/04/05/009)
Gidan aduma (PU: 33/04/05/003)
Gidan gulbi (PU: 33/04/05/005)
Gidan hashimu (PU: 33/04/05/013)
Gidan hashimu, pry sch (PU: 33/04/05/002)
Gidan kaura (PU: 33/04/05/010)
Gidan shekarau, dan fili (PU: 33/04/05/006)
Gidan tudu (PU: 33/04/05/012)
Jingilma, pry sch (PU: 33/04/05/007)
Karangiya (PU: 33/04/05/001)
Koroji (PU: 33/04/05/004)
Shiyar dan galadima (PU: 33/04/05/008)
Tsitse , pry sch (PU: 33/04/05/014)

Leave a Reply

Your email address will not be published.