Illela L.G.A Polling Units/Wards

(11 Wards )

Araba

(13 Polling Booths )
Bakin dutsi, hili babba (PU: 33/08/07/004)
Bakin dutsi, makaranta (PU: 33/08/07/012)
Dan boka, makaranta (PU: 33/08/07/013)
Danboka, gidan tudu (PU: 33/08/07/007)
Dango s. magaji, hili (PU: 33/08/07/009)
Dango s/jibo, kwakwara (PU: 33/08/07/010)
Gidan kamil, g/malam tunau (PU: 33/08/07/005)
Hura, gidan magaji (PU: 33/08/07/006)
Sh katune araba (PU: 33/08/07/011)
Shiyar galadima, hilin tudu (PU: 33/08/07/002)
Shiyar katune, hili babba (PU: 33/08/07/001)
Shiyar katune, tsamiya (PU: 33/08/07/003)
Zango alkason, gida magaji (PU: 33/08/07/008)

 

Damba

(13 Polling Booths )
Buwade, dawhili (PU: 33/08/03/013)
Buwade, s. hakimi (PU: 33/08/03/008)
Damba kwanawa, h/babba (PU: 33/08/03/003)
Gidan gada, g. gada (PU: 33/08/03/012)
Gidan kudubo, pri. sch. (PU: 33/08/03/004)
Gundun gudun, s. hakimi (PU: 33/08/03/009)
Labuda g/ taramniya (PU: 33/08/03/005)
Luguhuru, hili (PU: 33/08/03/007)
Sabon gida, s/magaji (PU: 33/08/03/011)
Shiyar galadima damba, godabe (PU: 33/08/03/001)
Shiyar magaji damba, makaranta (PU: 33/08/03/002)
Tarke, makaranta (PU: 33/08/03/006)
Tsauna, makaranta (PU: 33/08/03/010)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Sokoto State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

Darna/ sabon gari

(16 Polling Booths )
Darna kiliya, makaranta (PU: 33/08/04/004)
Darna kwango, s. hakimi (PU: 33/08/04/011)
Darna sabon gari, shiyar galadima (PU: 33/08/04/001)
Galadima gidan salau, shiyar hakimi (PU: 33/08/04/014)
Gidan gwanyo, shiyar hakimi (PU: 33/08/04/015)
Gidan kware, s. hakimi (PU: 33/08/04/009)
Gidan rabo, shiyar magaji (PU: 33/08/04/012)
Gidan tudu, makaranta (PU: 33/08/04/002)
Haragawa, makaranta (PU: 33/08/04/006)
Maimasu, maimasu (PU: 33/08/04/013)
Mullela, mullela (PU: 33/08/04/007)
Tsira rai, g./sale (PU: 33/08/04/005)
Tungal diya, s. hakimi (PU: 33/08/04/010)
Tungar matsi, s/salau (PU: 33/08/04/008)
Tungar zango, makaranta (PU: 33/08/04/003)
Tungar zango, tungar zango (PU: 33/08/04/016)

Darne/ tsolawo

(11 Polling Booths )
Birnin isah (PU: 33/08/05/003)
Dabagin tankari, d/tankari (PU: 33/08/05/008)
Dabagin tankari, dabagin tankari (PU: 33/08/05/011)
Dankadu (PU: 33/08/05/004)
Dantulle, dantulle (PU: 33/08/05/009)
Darna tsolawo, makaranta (PU: 33/08/05/001)
Gidan alasan, g/alasan (PU: 33/08/05/006)
Gidan rana (PU: 33/08/05/002)
Jago, jago (PU: 33/08/05/007)
Kalaba, kalaba (PU: 33/08/05/005)
Yardarna (PU: 33/08/05/010)

G/ hamma

(28 Polling Booths )
Ambarura dabagi, s. latsa (PU: 33/08/06/019)
Ambarura inwala, makaranta (PU: 33/08/06/025)
Ambarura makaranta b, danhili (PU: 33/08/06/028)
Ambarura makaranta, makaranta (PU: 33/08/06/024)
Ambarura y/ masalawa, y/ambarura (PU: 33/08/06/018)
Ambarurawa dan hili makaranta (PU: 33/08/06/027)
Daramba (PU: 33/08/06/008)
Dumaje kware (PU: 33/08/06/023)
Gidan abuba, gidan abuba (PU: 33/08/06/016)
Gidan faja, gidan faja (PU: 33/08/06/020)
Gidan iddau (PU: 33/08/06/001)
Gidan makera (PU: 33/08/06/013)
Gidan makera, sh magaji makaranta (PU: 33/08/06/014)
Here, here (PU: 33/08/06/021)
Hura girke, hura girke (PU: 33/08/06/022)
Mansalawa babba (PU: 33/08/06/007)
Munwadata, munwadata (PU: 33/08/06/003)
Shiyar abdulraziku, dawhili (PU: 33/08/06/004)
Shiyar adarawa, hilin inwala (PU: 33/08/06/002)
Shiyar garba, hakimi (PU: 33/08/06/009)
Shiyar magaji, makaranta (PU: 33/08/06/015)
Shiyar rafi (PU: 33/08/06/017)
Shiyar rafi b, s/rafi (PU: 33/08/06/026)
Taka tsaba (PU: 33/08/06/011)
Takalmawa, takalmawa (PU: 33/08/06/010)
Tsangaladam, tsangaladam (PU: 33/08/06/012)
Tungar almu, t/almu (PU: 33/08/06/005)
Zangon shaho, zangon shaho (PU: 33/08/06/006)

G/ katta

(10 Polling Booths )
Basanta makaranta, makaranta (PU: 33/08/11/010)
Basanta, basanta (PU: 33/08/11/001)
Gaidan makaranta, makaranta (PU: 33/08/11/009)
Gaidau, makaranta (PU: 33/08/11/002)
Gidan katta, s. hakimi (PU: 33/08/11/005)
Gidan sandaga, g. sandaga (PU: 33/08/11/006)
Kwandamo, kwandamo (PU: 33/08/11/003)
Malali, makaranta (PU: 33/08/11/004)
Masasa, masasa hili (PU: 33/08/11/007)
Mashekarin basanta, mashekari (PU: 33/08/11/008)

Garu

(10 Polling Booths )
Chanchawa, hili babba (PU: 33/08/08/001)
Garu gari, s/s/magori (PU: 33/08/08/002)
Garu kurfai, hili (PU: 33/08/08/008)
Gidan labaran, makaranta (PU: 33/08/08/007)
Gidan maigwandu, hili babba (PU: 33/08/08/003)
Mullela, hili mullela (PU: 33/08/08/009)
Ruggar garu, mahauta (PU: 33/08/08/006)
Shiyar galadima, g/galadima (PU: 33/08/08/004)
Shiyar tudu diboni (PU: 33/08/08/010)
Shiyar wakili, kwakwara (PU: 33/08/08/005)

Illela

(26 Polling Booths )
Filin hamza shiyar namata (PU: 33/08/01/007)
Gidan kyasu, gidan kyasu (PU: 33/08/01/018)
Sh / bawa makaranta (PU: 33/08/01/020)
Sh/lihidda makaranta sonane (PU: 33/08/01/025)
Sh/namata g.g.s.s (PU: 33/08/01/022)
Sh/sabon gari amarawa gawo (PU: 33/08/01/026)
Sh/ubandawaki / g/yarma (PU: 33/08/01/019)
Shiyar bawa makaranta (PU: 33/08/01/003)
Shiyar bawa / fili dan wazam (PU: 33/08/01/014)
Shiyar bawa gidan s/shanu (PU: 33/08/01/024)
Shiyar bawa ii tsohuwarkotu (PU: 33/08/01/001)
Shiyar bawa iii g/kifi (PU: 33/08/01/012)
Shiyar bawa, v. abiyarima (PU: 33/08/01/021)
Shiyar lihoda sonani (PU: 33/08/01/002)
Shiyar maidawa ii, gidan danliyoso (PU: 33/08/01/013)
Shiyar mamata (PU: 33/08/01/009)
Shiyar namata (PU: 33/08/01/017)
Shiyar namata shiyar maiunguwa (PU: 33/08/01/008)
Shiyar namata, hilin namata/sh/madawa isnomau (PU: 33/08/01/023)
Shiyar tudu makaranta (PU: 33/08/01/006)
Shiyar ubanda waki / kawuru (PU: 33/08/01/004)
Shiyar ubandawaki g/tanko maihirde (PU: 33/08/01/011)
Tsohuwar tasha s/tudun amarwa (PU: 33/08/01/005)
Tudun gudale mairuwa i (PU: 33/08/01/015)
Tudun gudale mairuwa ii (PU: 33/08/01/016)
Tudun gudalekwa / kwara (PU: 33/08/01/010)

Kalmalo

(12 Polling Booths )
Jema, s/magaji (PU: 33/08/02/006)
Munwadata, makaranta (PU: 33/08/02/008)
Rundjin kuware, makaranta (PU: 33/08/02/005)
Runjintudu, makaranta (PU: 33/08/02/009)
Sabon gari makaranta (PU: 33/08/02/010)
Shiyar ajiya, s/ajiya (PU: 33/08/02/004)
Shiyar dangaladima, s/kalmalo (PU: 33/08/02/012)
Shiyar galadima, asibiti (PU: 33/08/02/001)
Shiyar galadima, s/mamman ala (PU: 33/08/02/002)
Shiyar rafi, s/wadata (PU: 33/08/02/003)
Tabkin taramniya, s/alfarma (PU: 33/08/02/011)
Tumbulunkum, babban hili (PU: 33/08/02/007)

R. gati

(15 Polling Booths )
Gidan ciwake (PU: 33/08/09/008)
Gidan dodo, gidan dodo (PU: 33/08/09/011)
Gidan hamma, g. magaji (PU: 33/08/09/002)
Gidan kirya, garkar noma (PU: 33/08/09/003)
Idiki, makaranta (PU: 33/08/09/010)
Lafani azamawa, garkar hakimi (PU: 33/08/09/014)
Lafani, makaranta (PU: 33/08/09/007)
Lakoda, kwakwara (PU: 33/08/09/005)
Lakoda, lakoda (PU: 33/08/09/015)
Rungumawar gatti, makaranta (PU: 33/08/09/001)
Rungumawar gatti, shiyar galadima (PU: 33/08/09/012)
Rungumawar jao, danhili (PU: 33/08/09/004)
Sabon garin hamma , hili babba (PU: 33/08/09/013)
Tudun aya , kwakwara (PU: 33/08/09/009)
Zangon lakoda, kalgo (PU: 33/08/09/006)

Tozai

(12 Polling Booths )
Balaskiya, balakiya (PU: 33/08/10/010)
Chofa, chofa (PU: 33/08/10/011)
Gidan abarshi, gidan abarshi (PU: 33/08/10/009)
Gidan ajiya, gidan ajiya (PU: 33/08/10/012)
Gidan bango, makaranta (PU: 33/08/10/007)
Gidan makera (PU: 33/08/10/006)
Gidan s. fawa, makaranta (PU: 33/08/10/005)
Koringo, makaranta (PU: 33/08/10/008)
Masawa gidan kura, hili babba (PU: 33/08/10/004)
Shiyar s. fawa tozai, filin agale (PU: 33/08/10/001)
Tozai bayan dutsi, makaranta (PU: 33/08/10/003)
Tozai s. hakimi, s. mamman hakimi (PU: 33/08/10/002)

Leave a Reply

Your email address will not be published.