Jakusko L.G.A Polling Units/Wards

FULLY UPDATED 2023.

At a polling unit, a citizen can either register to vote or vote. It is advisable to select a Polling Unit close to your area of residence due to the restricted movement on election days.

(10 Wards )

Buduwa / saminaka

(8 Polling Booths )

001 – BUDUWA PRIMARY SCHOOL
002 – BUDUWA BORE HOLE , KOFAR LAWAN
003 – DAGARAWA / G. BABAWURO DAGARAWA
004 – FANE , RIJIYA FANE
005 – GURBANA K., BULAMA
006 – LAMIDO HARO , LAMIDO HARO
007 – SAMINAKA, PRIMARY SCHOOL
009 – KALULUWA OPEN SPACE
010 – BUDUWA MCH
011 – GONERI GARIN SAJE PRIMARY SCHOOL
012 – LAMIDO NYAKO BOREHOLE
013 – FANE B BOREHOLE
008 – BABBAR MAKARANTA SOLAR BOREHOLE

Dumbari

(17 Polling Booths )

001 – ARIRI/ARIRI GUNKAI ARIRI PRI. SCH.
002 – BAKIN RIJIYA/BIGARWA,LAMIDO BULAMA GATE
003 – DADANDE, BAKIN RIJIYA
004 – DUMBARI BAKIN KASUWA
005 – GARIN BADUKU, KOFAR BULAMA
006 – GARIN BIYE, KOFAR BULAMA
007 – GARIN ILU, GARIN ILU
008 – G. MAGAJI G. ALHAJI KOFAR BULAMA
009 – GASI/L.HARUNDE/G.JAURO GASI K. BULAMA
010 – GUJARMA TUDUNIYA OPEN SPACE
011 – GUMALAWA, GUMALAWA
012 – KATANGANA, K.BULAMA
013 – KATANGANA, PRI. SCH.
014 – LAMIDO GARI, K. BULAMA
015 – NDAKWAREL/GARIN GOJE KOFAR MAI GARI
016 – DUMBARI PRIMARY SCHOOL
017 – BUBUNO PRIMARY SCHOOL

Gidgid / bayam

(18 Polling Booths )

001 – BAYAM, KOFAR LAWAN
002 – BAYAM, PRI. SCH.
003 – DORO, KOFAR BULAMA
004 – DODORI A., UMAR DODORI
005 – GAMARI, KOFAR BULAMA
006 – GAMBOJE ADAMU, RIJIYA ADAMU
007 – GIRGIR BORE HOLE OPEN SPACE
008 – GIRGIR KOFAR LAWAN
009 – KORSO/GARIN BIRI.GARIN BIRI
010 – LAFIYARI, PRI. SCH.
011 – LAMIDO MAIGARI KOLEWA/RIJIYA LAMIDO
012 – MALAM DOGO KOFAR BULAMA
013 – NGAJAJE, KOFAR BULAMA
014 – LAMIDO MANU, KOFAR LAMIDO
015 – YAURU, KOFAR BULAMA
016 – UNGUWAR AREWA BAKIN RIJIYA OPEN SPACE BAYAM
017 – GIRGIR PRIMARY SCHOOL
018 – BABBAR TSANGAYA UBE

Gorgoram

(13 Polling Booths )

001 – ADIYA, KOFAR BULAMA
002 – DAMASA, KOFAR BULAMA
003 – GORGORAM , DISTRICT OFFICE
004 – GWAYO, KOFAR LAWAN
005 – GWAYO PRIMARY SCHOOL
006 – GUZUMBANA/KAJUMA, KOFAR BULAMA
007 – KURKUSHE, KOFAR LAWAN
008 – KURKUSHE DISPENSARY
009 – TASGA KOFAR LAWAN
010 – GWAYO LAWANTI BOREHOLE
011 – KAJUWA PRIMARY SCHOOL
012 – HAUSARI SOLAR BOREHOLE
013 – GWAYO MCH

Jaba

(8 Polling Booths )

001 – JABA/GURE. HARUNDE JABA PRI. SCH.
002 – JABA/GURE H. KOFAR BULAMA
003 – GARIN MAJI/ DAN TAKUNNE GARIN MAJI
004 – GARIN M. JAJI/GUMUS KOFAR BULAMA
005 – NGELSOME NGELSOME OPEN SPACE
006 – DANTAKUNNE PRI. SCHOOL
007 – JABA PRI. SCH. BOREHOLE
009 – FULATARI BOREHOLE
008 – SOLAR BOREHOLE UNGUWAN TSAKIYA

Jakusko

(21 Polling Booths )

001 – DAKIDO, PRIMARY SCHOOL
002 – JAKUSKO HEALTH CENTRE, HEALTH CENTRE
003 – JAKUSKO HEALTH CENTRE, BORE HOLE
004 – JAKUSKO, DISPENSARY
005 – JAKUSKO, MAI UNG, DAN ATTA
006 – JAKUSKO VIEWING CENTRE
007 – MAI UNGUWA DANATA OPEN SPACE
009 – DAKIDO PRIMARY SCHOOL II
010 – DAKIDO SOLAR BOREHOLE
011 – DAKIDO MCH
012 – GENERAL HOSPITAL JAKUSKO
013 – TSANGAYA PRIMARY SCHOOL
014 – GOVERNMENT DAY JUNIOR SECONDARY SCHOOL
015 – CENTRAL PRIMARY SCHOOL JAKUSKO
016 – CENTRAL PRIMARY SCHOOL BOREHOLE
017 – BOREHOLE BAKIN TIKE
018 – FAMFON MATO JAKUSKO
019 – MAGISTRATE COURT JAKUSKO
020 – ANGUWAN LAWAN BOREHOLE
021 – SHARI’A COURT 1 JAKUSKO
008 – DAKIDO LIBRARY

Jawur/katamma

(20 Polling Booths )

001 – AGANA, KOFAR LAWAN
002 – AGANA, PRI. SCH.
003 – ARFANE, KOFAR BULAMA
004 – GAFALA/BULTURI. GAFALA KOFAR BULAMA
005 – GARIN MALAM / JALI’A, PRI. SCH.
006 – GASAMU, BAKIN KASUWA
007 – GUYIK, KOFAR BULAMA
008 – JAWUR MALAIKA PRI SCHOOL
009 – KAGAMU BAKIN KASUWA OPEN SPACE
010 – LAMARBAGO KOFAR BULAMA
011 – KATAMMA PRIMARY SCHOOL
012 – MAIZANGO/G.GALADIMA.MAIZANGO
013 – NGINUFUMARI/KAJUWA NGINUFUMARI K.BULAMA
014 – TAJUWA, PRI. SCH.
015 – TARJA, KOFAR BULAMA
016 – BOREHOLE ANGUWAN TANDA TAJUWA
017 – GASAMU PRIMARY SCHOOL
018 – TARJA PRIMARY SCHOOL
019 – LAMAR BAGO PRIMARY SCHOOL
020 – ARFANI PRIMARY SCHOOL

Lafiya loi-loi

(16 Polling Booths )

001 – GADA/AZADU PRI SCHOOL
002 – GARIN GWANNA KOFAR BULAMA
003 – GAMAJAN, KOFAR MAIGARI
004 – GAMAJAN, BAKIN KASUWA
005 – GARIN GANO/KUNJIM.GARI GANO
006 – GAUYA, BAKIN RIJIYA
007 – JAMMEL KUBAU BAKIN RIJIYA
008 – LAFIYA, BAKIN KASUWA
009 – LAMIDO BARDE/L.HODI.BAKIN RIJIYA
010 – LAMIDO KWALLE, BAKIN RIJIYA
011 – MARCHA ARI, KOFAR BULAMA
012 – NGULGIYE, KOFAR LAMIDO
013 – GAMAJAM PRIMARY SCHOOL
014 – LAFIYA DISPENSARY
015 – LAFIYA PRIMARY SCHOOL
016 – GIDBA PRIMARY SCHOOL

Muguram

(12 Polling Booths )

001 – DAGAYAK , DAGAYAK
002 – GARIN TSALHA / MAMARE GARIN TSALHA
003 – MUGURAM , PRI. SCH.
004 – MUGURAM K/ MAI GARI
005 – MUGURAM WEST, BAKIN KASUWA
006 – NASARI, NASARI
007 – MUGURAM PRIMARY SCHOOL II
008 – MUGURAM DISPENSARY
009 – JADAM PRIMARY SCHOOL
010 – JADAM BOREHOLE
011 – MUGURAM WEST BOREHOLE
012 – GARIN GAMBO BOREHOLE

Zabudum / dachia

(22 Polling Booths )

001 – AMSHI KOFAR LAWAN
002 – AMSHI PRIMARY SCHOOL
003 – DACHIA KOFAR LAWAN
004 – DACHIA PRIMARY SCHOOL
005 – DACHIA / DISPENSARY II
006 – DAGILWA / KOFAR BULAMA
007 – KARAGE / KOFAR LAWAN
008 – KARAGE PRI SCHOOL
009 – KUNU / KOFAR BULAMA
010 – KAZIR / KOFAR BULAMA
011 – YIN / PRIMARY SCHOOL
012 – ZABUDUM / KOFAR LAWAN
013 – GINDIN KURNA BOREHOLE
014 – NEPA TRANSFORMER DACHIA
015 – MCH DACHIA
016 – AMSHI MCH
017 – GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL AMSHI
018 – KARAGE PRIMARY SCHOOL II
019 – KARAGE DISPENSARY
020 – ABZA BOREHOLE
021 – KAZIR PRIMARY SCHOOL II
022 – YIM DISPENSARY

Leave a Reply

Your email address will not be published.