Jakusko L.G.A Polling Units/Wards

(10 Wards )

Buduwa / saminaka

(7 Polling Booths )
Buduwa bore hole , kofar lawan (PU: 35/09/01/002)
Buduwa primary school (PU: 35/09/01/001)
Dagarawa / g. babawuro dagarawa (PU: 35/09/01/003)
Fane , rrijiya fane (PU: 35/09/01/004)
Gurbana k., bulama (PU: 35/09/01/005)
Lamindo haro , lamido haro (PU: 35/09/01/006)
Saminaka, primary school (PU: 35/09/01/007)

Dumbari

(15 Polling Booths )
Ariri/ariri gunkai ariri pri. sch. (PU: 35/09/02/001)
Bigarwa, lamido bulama (PU: 35/09/02/002)
Dadande, bakin rijiya (PU: 35/09/02/003)
Dumbari / k. bulama. (PU: 35/09/02/004)
G/magaji/g. alhaji.garin alhaji (PU: 35/09/02/008)
Garin baduku, kofar bulama (PU: 35/09/02/005)
Garin biye, kofar bulama (PU: 35/09/02/006)
Garin ilu, garin ilu (PU: 35/09/02/007)
Gasi/l.harunde/g.jauro gasi k. bulama (PU: 35/09/02/009)
Gujarma/tuduniya.tuduniya (PU: 35/09/02/010)
Gumalawa, gumalawa (PU: 35/09/02/011)
Katangana, pri. sch. (PU: 35/09/02/013)
Katangana, k.bulama (PU: 35/09/02/012)
Lamido gari, k. bulama (PU: 35/09/02/014)
Ndakwarel / garin goje pri. sch. (PU: 35/09/02/015)

Gidgid / bayam

(15 Polling Booths )
Bayam, kofar lawan (PU: 35/09/03/001)
Bayam, pri. sch. (PU: 35/09/03/002)
Dodori a., umar dodori (PU: 35/09/03/004)
Doro, kofar bulama (PU: 35/09/03/003)
Gamari, kofar bulama (PU: 35/09/03/005)
Gamboje adamu, rijiya adamu (PU: 35/09/03/006)
Gidgid bore hole, bore hole (PU: 35/09/03/007)
Gidgid, kofar lawan (PU: 35/09/03/008)
Korso/garin biri.garin biri (PU: 35/09/03/009)
Lafiyari, pri. sch. (PU: 35/09/03/010)
Lamido maigari kolewa/rijiya lamido (PU: 35/09/03/011)
Lamido manu, kofar lamido (PU: 35/09/03/014)
Malam dogo, kofar lamido (PU: 35/09/03/012)
Ngajaje, kofar bulama (PU: 35/09/03/013)
Yauru, kofar bulama (PU: 35/09/03/015)

Gorgoram

(9 Polling Booths )
Adiya, kofar bulama (PU: 35/09/04/001)
Damasa, kofar bulama (PU: 35/09/04/002)
Gorgoram , district office (PU: 35/09/04/003)
Guzumbana/kajuma, kofar bulama (PU: 35/09/04/006)
Gwayo, kofar lawan (PU: 35/09/04/004)
Gwayo, pri. sch. (PU: 35/09/04/005)
Kurkushe, kofar lawan (PU: 35/09/04/007)
Kurkusko dispensary (PU: 35/09/04/008)
Tasga, kofar bulama (PU: 35/09/04/009)

Jaba

(5 Polling Booths )
Garin jaji/gumus garin jaji (PU: 35/09/05/004)
Garin maji/ dan takunne garin maji (PU: 35/09/05/003)
Jaba/gure harunde.kofar lawan (PU: 35/09/05/002)
Jaba/gure. harunde jaba pri. sch. (PU: 35/09/05/001)
Ngelsume, ngelsume (PU: 35/09/05/005)

Jakusko

(7 Polling Booths )
Dakido, primary school (PU: 35/09/06/001)
Jakusko health centre, bore hole (PU: 35/09/06/003)
Jakusko health centre, health centre (PU: 35/09/06/002)
Jakusko kofar mai ung. liman (PU: 35/09/06/007)
Jakusko viewing centre (PU: 35/09/06/006)
Jakusko, dispensary (PU: 35/09/06/004)
Jakusko, mai ung, dan atta (PU: 35/09/06/005)

Jawur/katamma

(15 Polling Booths )
Agana, kofar lawan (PU: 35/09/07/001)
Agana, pri. sch. (PU: 35/09/07/002)
Arfane, kofar bulama (PU: 35/09/07/003)
Gafala/bulturi. gafala kofar bulama (PU: 35/09/07/004)
Garin malam / jali’a, pri. sch. (PU: 35/09/07/005)
Gasamu, bakin kasuwa (PU: 35/09/07/006)
Guyik, kofar bulama (PU: 35/09/07/007)
Jawur/gaban/malaika.jawur kofar bulama (PU: 35/09/07/008)
Kagamu, bakin rijiya (PU: 35/09/07/009)
Kankare/lamarbago. lamarbako k. bulama (PU: 35/09/07/010)
Katamma, pri. sch. (PU: 35/09/07/011)
Maizango/g.galadima.maizango (PU: 35/09/07/012)
Nginufumari/kajuwa nginufumari k.bulama (PU: 35/09/07/013)
Tajuwa, pri. sch. (PU: 35/09/07/014)
Tarja, kofar bulama (PU: 35/09/07/015)

Lafiya loi-loi

(12 Polling Booths )
Gada/azadu.gada (PU: 35/09/08/001)
Gamajan, bakin kasuwa (PU: 35/09/08/004)
Gamajan, kofar maigari (PU: 35/09/08/003)
Garin gano/kunjim.gari gano (PU: 35/09/08/005)
Garin gwanna, bakin engine (PU: 35/09/08/002)
Gauya, bakin rijiya (PU: 35/09/08/006)
Jammel/kubau.bakin tasha (PU: 35/09/08/007)
Lafiya, bakin kasuwa (PU: 35/09/08/008)
Lamido barde/l.hodi.bakin rijiya (PU: 35/09/08/009)
Lamido kwalle, bakin rijiya (PU: 35/09/08/010)
Marcha ari, kofar bulama (PU: 35/09/08/011)
Ngulgiye, kofar lamido (PU: 35/09/08/012)

Muguram

(12 Polling Booths )
Gada/azadu.gada (PU: 35/09/08/001)
Gamajan, bakin kasuwa (PU: 35/09/08/004)
Gamajan, kofar maigari (PU: 35/09/08/003)
Garin gano/kunjim.gari gano (PU: 35/09/08/005)
Garin gwanna, bakin engine (PU: 35/09/08/002)
Gauya, bakin rijiya (PU: 35/09/08/006)
Jammel/kubau.bakin tasha (PU: 35/09/08/007)
Lafiya, bakin kasuwa (PU: 35/09/08/008)
Lamido barde/l.hodi.bakin rijiya (PU: 35/09/08/009)
Lamido kwalle, bakin rijiya (PU: 35/09/08/010)
Marcha ari, kofar bulama (PU: 35/09/08/011)
Ngulgiye, kofar lamido (PU: 35/09/08/012)

Zabudum / dachia

(12 Polling Booths )
Amshi / kofar lawan (PU: 35/09/10/001)
Amshi / primary school (PU: 35/09/10/002)
Dachia / dispensary i (PU: 35/09/10/003)
Dachia / dispensary ii (PU: 35/09/10/005)
Dachia / primary school (PU: 35/09/10/004)
Dagilwa / kofar bulama (PU: 35/09/10/006)
Karage / kofar lawan (PU: 35/09/10/007)
Karage pri school (PU: 35/09/10/008)
Kazir / kofar bulama (PU: 35/09/10/010)
Kunu / kofar bulama (PU: 35/09/10/009)
Yin / primary school (PU: 35/09/10/011)
Zabudum / kofar lawan (PU: 35/09/10/012)

Leave a Reply

Your email address will not be published.