Home Government Kano Municipal L.G.A Polling Units/Wards

Kano Municipal L.G.A Polling Units/Wards

226

Chedi Ward

(23 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001ALKANTARA, FILIN ALKANTARA IEXISTING PU
002ALKANTARA, FILIN ALKANTARA IIEXISTING PU
003ALKANTARA, FILIN ALKANTARA IIIEXISTING PU
004ALKANTARA, FILIN ALKANTARA IVEXISTING PU
005CHEDI FILIN ALKANTARA IEXISTING PU
006CHEDI FILIN ALKANTARA IIEXISTING PU
007CHEDI FILIN ALKANTARA IIIEXISTING PU
008CHEDI FILIN ALKANTARA IVEXISTING PU
009CHIROMAWA FILIN WANKIEXISTING PU
010CHIROMAWA FILIN WANKI IIEXISTING PU
011CHIROMAWA FILIN WANKI IIIEXISTING PU
012DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA IEXISTING PU
013DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA IIEXISTING PU
014DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA IIIEXISTING PU
015DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA IVEXISTING PU
016DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA VEXISTING PU
017DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA VIEXISTING PU
018DARMA, YOLAWA ISLAMIYYA VIIEXISTING PU
020ALKANTARA, FILIN ALKANTARA IIINEW PU
021CHIROMANEW PU
022CHIROMAWA FILIN WANKINEW PU
023DARMA YOLAWA ISLAMIYYANEW PU
Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001DAN’AGUNDI S.P.S I (DAN’AGUNDI I)EXISTING PU
002DAN’AGUNDI S.P.S II (DAN’AGUNDI II)EXISTING PU
003DAN’AGUNDI S.P.S III (DAN’AGUNDI III)EXISTING PU
004DAN’AGUNDI S.P.S IV (DAN’AGUNDI IV)EXISTING PU
005DAN’AGUNDI S.P.S V (DAN’AGUNDI V)EXISTING PU
006DAN’AGUNDI S.P.S VI (DAN’AGUNDI VI)EXISTING PU
007DAN’AGUNDI S.P.S VII (DAN’AGUNDI VII)EXISTING PU
008DAN’AGUNDI S.P.S VIII (DAN’AGUNDI VIII)EXISTING PU
009DAN’AGUNDI S.P.S IX (DAN’AGUNDI IX)EXISTING PU
010ADO BAYERO ISLAMIYYA I (INDABAWA I)EXISTING PU
011ADO BAYERO ISLAMIYYA II (INDABAWA II)EXISTING PU
012ADO BAYERO ISLAMIYYA III (INDABAWA III)EXISTING PU
013ADO BAYERO ISLAMIYYA IV (INDABAWA IV)EXISTING PU
014ADO BAYERO ISLAMIYYA V (INDABAWA V)EXISTING PU
015ADO BAYERO ISLAMIYYA VI (INDABAWA VI)EXISTING PU
016ADO BAYERO ISLAMIYYA VII (INDABAWA VII)EXISTING PU
017ADO BAYERO ISLAMIYYA VIII (INDABAWA VIII)EXISTING PU
018WASILA ISLAIMIYYA I (KURMAWA I)EXISTING PU
019WASILA ISLAIMIYYA II (KURMAWA II)EXISTING PU
020WASILA ISLAIMIYYA III (KURMAWA III)NEW PU
021WASILA ISLAIMIYYA IV (KURMAWA IV)EXISTING PU
022WASILA ISLAIMIYYA V (KURMAWA V)EXISTING PU
023WASILA ISLAIMIYYA VI (KURMAWA VI)EXISTING PU
024WASILA ISLAIMIYYA VII (KURMAWA VII)EXISTING PU
025KURMAWA VIII/WASILA ISLAIMIYYA (KURMAWA VIII)EXISTING PU
026DAN AGUNDI S.P.SNEW PU
027INDABAWA ADO BAYERO ISLAMIYYANEW PU
028WAJILA ISLAMIYYA KURAMAWANEW PU
029WAJILA ISLAMIYYA KURAMAWANEW PU

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Kano State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

Gandun albasa Award

(46 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001GANDU S.P.S. I (GANDUN ALBASA I)EXISTING PU
002GANDU S.P.S. II (GANDUN ALBASA II)EXISTING PU
003GANDU S.P.S. III (GANDUN ALBASA III)EXISTING PU
004GANDU S.P.S. IV (GANDUN ALBASA IV)EXISTING PU
005GANDU S.P.S. V (GANDUN ALBASA V)EXISTING PU
006GANDU S.P.S. VI (GANDUN ALBASA VI)EXISTING PU
007GANDU S.P.S. VII (GANDUN ALBASA VII)EXISTING PU
008GANDU S.P.S. VIII (GANDUN ALBASA VIII)EXISTING PU
009GANDU S.P.S. IX (GANDUN ALBASA IX)EXISTING PU
010GANDU S.P.S. X (GANDUN ALBASA X)EXISTING PU
011G.G.J.S.S GANDU ALBASA I (GANDUN ALBASA XI)EXISTING PU
012G.G.J.S.S GANDU ALBASA II (GANDUN ALBASA XII)EXISTING PU
013G.G.J.S.S GANDU ALBASA III (GANDUN ALBASA XIII)EXISTING PU
014G.G.J.S.S GANDU ALBASA IV (GANDUN ALBASA XIV)EXISTING PU
015G.G.J.S.S GANDU ALBASA V (GANDUN ALBASA XV)EXISTING PU
016G.G.J.S.S GANDU ALBASA VI (GANDUN ALBASA XVI)EXISTING PU
017G.G.J.S.S GANDU ALBASA VII (GANDUN ALBASA XVII)EXISTING PU
018GANDU P.S. IEXISTING PU
019GANDU P.S. IIEXISTING PU
020GANDU P.S. IIIEXISTING PU
021GANDU P.S. IVEXISTING PU
022MINI MARKET IEXISTING PU
023MINI MARKET IIEXISTING PU
024MINI MARKET IIIEXISTING PU
025MINI MARKET IVEXISTING PU
026MINI MARKET VEXISTING PU
027MINI MARKET VIEXISTING PU
028MINI MARKET VIIEXISTING PU
029MINI MARKET VIIIEXISTING PU
030MINI MARKET IXEXISTING PU
031RUMFA COLLEGE IEXISTING PU
032RUMFA COLLEGE IIEXISTING PU
033RUMFA COLLEGE IIIEXISTING PU
034G.S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
035G.S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
036G.S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
037G.S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
038GG .S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
039GG .S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
040GG .S.S.S GANDUN ALBASANEW PU
041S.P.S GANDUN ALBASANEW PU
042S.P.S GANDUN ALBASANEW PU
043S.P.S GANDUN ALBASANEW PU
044MINI MARKET GANDUN ALBASANEW PU
045MINI MARKET GANDUN ALBASANEW PU
046MINI MARKET IVNEW PU


Jakara Award

(24 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001FILING BAKIN ZUWO I (BAKINZUWO K/GIDAN M/UNGUWA I)EXISTING PU
002FILING BAKIN ZUWO II (BAKINZUWO K/GIDAN M/UNGUWA II)EXISTING PU
003FILING BAKIN ZUWO III (BAKINZUWO K/GIDAN M/UNGUWA III)EXISTING PU
004FILING BAKIN ZUWO IV (BAKINZUWO K/GIDAN M/UNGUWA IV)EXISTING PU
005DANBAZAU, DANBAZAU ISLAMIYYA IEXISTING PU
006DANBAZAU, DANBAZAU ISLAMIYYA IIEXISTING PU
007DANBAZAU, DANBAZAU ISLAMIYYA IIIEXISTING PU
008DURUMIN ARBABI – K/GIDAN M/UNGUWA IEXISTING PU
009DURUMIN ARBABI – K/GIDAN M/UNGUWA IIEXISTING PU
010DURUMIN ARBABI – K/GIDAN M/UNGUWA IIIEXISTING PU
011JUJIN YANLABU, DANBAZAU ISLAMIYYA IEXISTING PU
012JUJIN YANLABU, DANBAZAU ISLAMIYYA IIEXISTING PU
013KWARIN MABUGA – KOTUN KASUWA IEXISTING PU
014KWARIN MABUGA – KOTUN KASUWA IIEXISTING PU
015KWARIN MABUGA – KOTUN KASUWA IIIEXISTING PU
016JAKARA HOSPITAL V (MASU KWANI ,JAKARA POST OFFICE I)EXISTING PU
017JAKARA HOSPITAL I (MASU KWANI ,JAKARA POST OFFICE II)EXISTING PU
018JAKARA HOSPITAL II (MASU KWANI ,JAKARA POST OFFICE III)EXISTING PU
019JAKARA HOSPITAL III (MASU KWANI ,JAKARA POST OFFICE IV)EXISTING PU
020JAKARA HOSPITAL IV (MASU KWANI ,JAKARA POST OFFICE V)EXISTING PU
021YANDOYA FILIN, YANDOYA IEXISTING PU
022YANDOYA FILIN, YANDOYA IIEXISTING PU
023YANDOYA FILIN, YANDOYA IIIEXISTING PU
024JAKARA HOSPITAL MASU KWANI POST OFFICENEW PU

Kankarofi Ward

(72 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001DOGARAI G/MAKAMA S.P.S. IEXISTING PU
002DOGARAI G/MAKAMA S.P.S. IIEXISTING PU
003DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE IEXISTING PU
004DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE IIEXISTING PU
005DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE IIIEXISTING PU
006DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE IVEXISTING PU
007DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE VEXISTING PU
008DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE VIEXISTING PU
009KANKAROFI QURANIC SCH. IEXISTING PU
010KANKAROFI QURANIC SCH. IIEXISTING PU
011KANKAROFI QURANIC SCH. IIIEXISTING PU
012KANKAROFI QURANIC SCH. IVEXISTING PU
013KANKAROFI QURANIC SCH. VEXISTING PU
014KANKAROFI QURANIC SCH. VIEXISTING PU
015KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN IEXISTING PU
016KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN IIEXISTING PU
017KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN IIIEXISTING PU
018KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN IVEXISTING PU
019KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN VEXISTING PU
020KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN VIEXISTING PU
021KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN VIIEXISTING PU
022G.G.S.S. HASANA SUFI I (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN VIII)EXISTING PU
023G.G.S.S. HASANA SUFI II (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN IX)EXISTING PU
024G.G.S.S. HASANA SUFI III (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN X)EXISTING PU
025G.G.S.S. HASANA SUFI IV (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN XI)EXISTING PU
026G.G.S.S. HASANA SUFI V (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN XII)EXISTING PU
027G.G.S.S. HASANA SUFI VI (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN XIII)EXISTING PU
028G.G.S.S. HASANA SUFI VII (KOFAR NASSARAWA N.A. GARDEN XIV)EXISTING PU
029MUBI KWALLI S.P.S. IEXISTING PU
030MUBI KWALLI S.P.S. IIEXISTING PU
031MUBI KWALLI S.P.S. IIIEXISTING PU
032MUBI KWALLI S.P.S. IVEXISTING PU
033MUBI KWALLI S.P.S. VEXISTING PU
034MUBI KWALLI S.P.S. VIEXISTING PU
035MUBI KWALLI S.P.S. VIIEXISTING PU
036SCHOOL ARABIC STUDIES I (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI I)EXISTING PU
037SCHOOL ARABIC STUDIES II (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI II)EXISTING PU
038SCHOOL ARABIC STUDIES III (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI III)EXISTING PU
039SCHOOL ARABIC STUDIES IV (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI IV)EXISTING PU
040SCHOOL ARABIC STUDIES V (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI V)EXISTING PU
041SCHOOL ARABIC STUDIES VI (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI VI)EXISTING PU
042SCHOOL ARABIC STUDIES VII (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI VII)EXISTING PU
043SCHOOL ARABIC STUDIES VIII (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI VIII)EXISTING PU
044WATATAZO DISPENSIRY I (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI IX)EXISTING PU
045WATATAZO DISPENSIRY II (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI X)EXISTING PU
046WATATAZO DISPENSIRY III (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI XI)EXISTING PU
047WATATAZO DISPENSIRY IV (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI XII)EXISTING PU
048WATATAZO DISPENSIRY V (UNGUWAR GINI, FILIN KWALLI XIII)EXISTING PU
049WUDILAWA G/MAKAMA S.P.S. IEXISTING PU
050WUDILAWA G/MAKAMA S.P.S. IIEXISTING PU
051WUDILAWA G/MAKAMA S.P.S. IIIEXISTING PU
052WUDILAWA G/MAKAMA S.P.S. IVEXISTING PU
053WUDILAWA G/MAKAMA S.P.S. VEXISTING PU
054CENTRAL PRISON IEXISTING PU
055CENTRAL PRISON IIEXISTING PU
056CENTRAL PRISON IIIEXISTING PU
057DOGARAII G/MAKAMA S.P.S.INEW PU
058DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE INEW PU
059DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRENEW PU
060DURUMIN ZUNGURA WOMEN CENTRE IINEW PU
061KANKAROFI QURANIC SCHOOL INEW PU
062KANKAROFI QURANIC SCHOOL IVNEW PU
063KANKAROFI QURANIC SCHOOL VINEW PU
064KOFAR NASSARAWA N.A GARDEN INEW PU
065KOFAR NASSARAWA N.A GARDEN IVNEW PU
066MUBI KWALLI S.P.S IINEW PU
067MUBI KWALLI S.P.S IIINEW PU
068MUBI KWALLI S.P.S IVNEW PU
069MUBI KWALLI S.P.S VINEW PU
070WATA TAZO DISPENSARY IVNEW PU
071MUBI KWALLI S.P.S VINEW PU
072MUBI KWALLI S.P.S VIINEW PU


Sharada Ward

(58Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001BB TALLE ISLAMIYYA I (AGADASAWA I)EXISTING PU
002BB TALLE ISLAMIYYA II (AGADASAWA II)EXISTING PU
003BB TALLE ISLAMIYYA III (AGADASAWA III)EXISTING PU
004BB TALLE ISLAMIYYA IV (AGADASAWA IV)EXISTING PU
005ADO YOLA S.P.S I (CEDIYAR KUDA I)EXISTING PU
006ADO YOLA S.P.S II (CEDIYAR KUDA II)EXISTING PU
007SHEIK MUSA ALI ISLAM. I (GABARI I)EXISTING PU
008SHEIK MUSA ALI ISLAM. II (GABARI II)EXISTING PU
009SHEIK MUSA ALI ISLAM. III (GABARI III)EXISTING PU
010FESTIVAL S.P.S. I (KOFAR WAMBAI I)EXISTING PU
011FESTIVAL S.P.S. II (KOFAR WAMBAI II)EXISTING PU
012FESTIVAL S.P.S. III (KOFAR WAMBAI III)EXISTING PU
013FESTIVAL S.P.S. IV (KOFAR WAMBAI IV)EXISTING PU
014FESTIVAL S.P.S. V (KOFAR WAMBAI V)EXISTING PU
015FESTIVAL S.P.S. VI (KOFAR WAMBAI VI)EXISTING PU
016FESTIVAL S.P.S. VII (KOFAR WAMBAI VII)EXISTING PU
017FESTIVAL S.P.S. VIII (KOFAR WAMBAI VIII)EXISTING PU
018FESTIVAL S.P.S. IX (KOFAR WAMBAI IX)EXISTING PU
019FILING KURAWA I (KURAWA I)EXISTING PU
020FILING KURAWA II (KURAWA II)EXISTING PU
021FILING KURAWA III (KURAWA III)EXISTING PU
022FILING KURAWA IV (KURAWA IV)EXISTING PU
023ADO YOLA S.P.S I (KURNA I)EXISTING PU
024ADO YOLA S.P.S II (KURNA II)EXISTING PU
025ADO YOLA S.P.S III (KURNA III)EXISTING PU
026ADO YOLA S.P.S IV (KURNA IV)EXISTING PU
027MAKAFIN K/WAMBAIEXISTING PU
028SATATIMA IEXISTING PU
029SATATIMA IIEXISTING PU
030SATATIMA IIIEXISTING PU
031SATATIMA IVEXISTING PU
032MADARAS Q. WALAULAD I (SHARFADI I)EXISTING PU
033MADARAS Q. WALAULAD II (SHARFADI II)EXISTING PU
034MADARAS Q. WALAULAD III (SHARFADI III)EXISTING PU
035MADARAS Q. WALAULAD IV (SHARFADI IV)EXISTING PU
036MADARAS Q. WALAULAD V (SHARFADI V)EXISTING PU
037MADARAS Q. WALAULAD VI (SHARFADI VI)EXISTING PU
038SHARIFAI IEXISTING PU
039SHARIFAI IIEXISTING PU
040SHARIFAI IIIEXISTING PU
041SHARIFAI IVEXISTING PU
042SHARIFAI VEXISTING PU
043SHARIFAI VIEXISTING PU
044YOLA ISLAMIYYA I (YOLA I)EXISTING PU
045YOLA ISLAMIYYA II (YOLA II)EXISTING PU
046YOLA ISLAMIYYA III (YOLA III)EXISTING PU
047YOLA ISLAMIYYA IV (YOLA IV)EXISTING PU
048YOLA ISLAMIYYA V (YOLA V)EXISTING PU
049SHEIK MUSA ALI ISLAMIYYA (GABARI)NEW PU
050FESTIVAL S.P.S K/WAMBAI IINEW PU
051FESTIVAL S.P.S K/WAMBAINEW PU
052FESTIVAL S.P.S. VII (KOFAR WAMBAI VII)NEW PU
053MASSALLACI P.S SCIENCENEW PU
054MASSALLACI P.S SCIENCENEW PU
055MASSALLACI P.S SCIENCENEW PU
056MAKARANTAR MALAM MUAZUNEW PU
057KOFAR GIDAN SARKIN SHARIFAINEW PU
058YOLA ISLAMIYYA P.SNEW PU

Sheshe Ward

(84 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001HUDAYBIYYA ISLAMIYYA IEXISTING PU
002HUDAYBIYYA ISLAMIYYA IIEXISTING PU
003HUDAYBIYYA ISLAMIYYA IIIEXISTING PU
004HUDAYBIYYA ISLAMIYYA IVEXISTING PU
005KABIRU KIRU ISLAMIYYA IEXISTING PU
006KABIRU KIRU ISLAMIYYA IIEXISTING PU
007KABIRU KIRU ISLAMIYYA IIIEXISTING PU
008KABIRU KIRU ISLAMIYYA IVEXISTING PU
009SALANTA S.P.S I (SALANTA I)EXISTING PU
010SALANTA S.P.S II (SALANTA II)EXISTING PU
011SALANTA S.P.S III (SALANTA III)EXISTING PU
012SALANTA S.P.S IV (SALANTA IV)EXISTING PU
013SALANTA S.P.S V (SALANTA V)EXISTING PU
014SALANTA S.P.S VI (SALANTA VI)EXISTING PU
015SALANTA S.P.S VII (SALANTA VII)EXISTING PU
016SALANTA S.P.S VIII (SALANTAVIII)EXISTING PU
017SALANTA S.P.S IX (SALANTA IX)EXISTING PU
018SALANTA S.P.S X (SALANTA X)EXISTING PU
019SALANTA S.P.S XI (SALANTA XI)EXISTING PU
020SALANTA S.P.S XII (SALANTA XII)EXISTING PU
021SALANTA S.P.S XIII (SALANTA XIII)EXISTING PU
022SALANTA S.P.S XIV (SALANTA XIV)EXISTING PU
023SALANTA S.P.S XV (SALANTA XV)EXISTING PU
024SALANTA S.P.S XVI (SALANTA XVI)EXISTING PU
025TUKUNTAWA S.P.S I (TUKUNTAWA I)EXISTING PU
026TUKUNTAWA S.P.S II (TUKUNTAWA II)EXISTING PU
027TUKUNTAWA S.P.S III (TUKUNTAWA III)EXISTING PU
028TUKUNTAWA S.P.S IV (TUKUNTAWA IV)EXISTING PU
029TUKUNTAWA S.P.S V (TUKUNTAWA V)EXISTING PU
030TUKUNTAWA S.P.S VI (TUKUNTAWA VI)EXISTING PU
031TUKUNTAWA S.P.S VII (TUKUNTAWA VII)EXISTING PU
032TUKUNTAWA S.P.S VIII (TUKUNTAWA VIII)EXISTING PU
033TUKUNTAWA S.P.S IX (TUKUNTAWA IX)EXISTING PU
034TUKUNTAWA S.P.S X (TUKUNTAWA X)EXISTING PU
035TUKUNTAWA G/RADIO I (TUKUNTAWA XI)EXISTING PU
036TUKUNTAWA G/RADIO II (TUKUNTAWA XII)EXISTING PU
037TUKUNTAWA G/RADIO III (TUKUNTAWA XIII)EXISTING PU
038TUKUNTAWA G/RADIO IV (TUKUNTAWA XIV)EXISTING PU
039TUKUNTAWA G/RADIO V (TUKUNTAWA XV)EXISTING PU
040HUDAIBIYYA ISLAMIYYA INEW PU
041HUDAIBIYYA ISLAMIYYA INEW PU
042HUDAIBIYYA ISLAMIYYA IINEW PU
043HUDAIBIYYA ISLAMIYYA IVNEW PU
044HUDAIBIYYA ISLAMIYYA IVNEW PU
045KABIRU KIRU ISLAMIYYANEW PU
046KABIRU KIRU ISLAMIYYANEW PU
047KABIRU KIRU ISLAMIYYANEW PU
048KABIRU KIRU ISLAMIYYANEW PU
049KABIRU KIRU ISLAMIYYANEW PU
050G.S.S SHARADANEW PU
051G.S.S SHARADANEW PU
052G.S.S SHARADANEW PU
053G.S.S SHARADANEW PU
054G.S.S SHARADANEW PU
055G.S.S SHARADANEW PU
056G.S.S SHARADANEW PU
057G.S.S SHARADANEW PU
058G.S.S SHARADANEW PU
059G.S.S SHARADANEW PU
060G.S.S SHARADANEW PU
061G.S.S SHARADANEW PU
062G.S.S SHARADANEW PU
063G.S.S SHARADANEW PU
064G.S.S SHARADANEW PU
065G.S.S SHARADANEW PU
066SALANTA S.P.S. XINEW PU
067SALANTA S.P.S. XINEW PU
068SALANTA S.P.S.NEW PU
069TUKUNTAWA S.P. SNEW PU
070MADARATUL KAFALATUL AULADUL ISLAMIYYA PRI. SCH. GIDAN RADIONEW PU
071TUKUNTAWA GIDAN ANDONEW PU
072TUKUNTAWA GIDAN ANDONEW PU
073MADARASATUL KAFALATUL AULADUL ISLAMIYYA PRI. SCH. GIDAN RADIONEW PU
074TUKUNTAWA GIDAN MAZANEW PU
075TUKUNTAWA GIDAN MAZANEW PU
076TUKUNTAWA GIDAN MAZANEW PU
077TUKUNTAWA UNGUWAR NALADONEW PU
078TUKUNTAWA UNGUWAR NALADONEW PU
079TUKUNTAWA UNGUWAR NALADONEW PU
080TUKUNTAWA UNGUWAR NALADONEW PU
081TUKUNTAWA UNGUWAR DABINAINEW PU
082TUKUNTAWA RUVUS MODEL UNGUWAR DABINAINEW PU
083TUKUNTAWA UNGUWAR DABINAINEW PU
084TUKUNTAWA UNGUWAR DABINAINEW PU

Tudun nufawa Ward

(20 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001MAZAN KWARAI IEXISTING PU
002MAZAN KWARAI IIEXISTING PU
003MAZAN KWARAI IIIEXISTING PU
004TAKALMAWA IEXISTING PU
005TAKALMAWA IIEXISTING PU
006TAKALMAWA IIIEXISTING PU
007TUDUN NUFAWA IEXISTING PU
008TUDUN NUFAWA IIEXISTING PU
009TUDUN NUFAWA IIIEXISTING PU
010TUDUN WADA IEXISTING PU
011TUDUN WADA IIEXISTING PU
012YANMURUCHI IEXISTING PU
013YANMURUCHI IIEXISTING PU
014YANMURUCHI IIIEXISTING PU
015ZANGON BARE BARI IEXISTING PU
016ZANGON BARE BARI IIEXISTING PU
017ZANGON BARE BARI IIIEXISTING PU
018ZANGON BARE BARI IVEXISTING PU
019ZANGON BARE BARI VEXISTING PU
020ZANGON BARE BARI VIEXISTING PU
021MAZAN KWARAINEW PU
022TUDUN NUFAWANEW PU
023TUDUN NUFAWA IINEW PU
024TUDUN NUFAWANEW PU
025TUDUN WADANEW PU
026ZANGON BARE BARINEW PU

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001MAL. KAMALU ISLAMIYYA I (ALFINDIKI I)EXISTING PU
002MAL. KAMALU ISLAMIYYA II (ALFINDIKI II)EXISTING PU
003MAL. KAMALU ISLAMIYYA III (ALFINDIKI III)EXISTING PU
004MAL. KAMALU ISLAMIYYA IV (ALFINDIKI IV)EXISTING PU
005TAHFIZ ISLAMIYYA GULBI I (DANEJI I)EXISTING PU
006TAHFIZ ISLAMIYYA GULBI II (DANEJI II)EXISTING PU
007TAHFIZ ISLAMIYYA GULBI III (DANEJI III)EXISTING PU
008TAHFIZ ISLAMIYYA GULBI IV (DANEJI IV)EXISTING PU
009TAHFIZ ISLAMIYYA GULBI V (DANEJI V)EXISTING PU
010TAHFIZ ISLAMIYYA GULBI VI (DANEJI VI)EXISTING PU
011KUDUDDUFAWA IEXISTING PU
012KUDUDDUFAWA IIEXISTING PU
013KUDUDDUFAWA IIIEXISTING PU
014KUDUDDUFAWA IVEXISTING PU
015KUDUDDUFAWA VEXISTING PU
016ABUBKAR SADIQ J.S.S I (KALINA I)EXISTING PU
017ABUBKAR SADIQ J.S.S II (KALINA II)EXISTING PU
018ABUBKAR SADIQ J.S.S III (KALINA III)EXISTING PU
019ABUBKAR SADIQ J.S.S IV (KALINA IV)EXISTING PU
020MARMARA COMM. SCH. I (MARMARA I)EXISTING PU
021MARMARA COMM. SCH. II (MARMARA II)EXISTING PU
022MARMARA COMM. SCH. III (MARMARA III)EXISTING PU
023MARMARA COMM. SCH. IV (MARMARA IV)EXISTING PU
024MAIGARI ISLAMIYYA I (SHESHE I)EXISTING PU
025MAIGARI ISLAMIYYA II (SHESHE II)EXISTING PU
026MAIGARI ISLAMIYYA III (SHESHE III)EXISTING PU
027MAIGARI ISLAMIYYA IV (SHESHE IV)EXISTING PU
028MAIGARI ISLAMIYYA V (SHESHE V)EXISTING PU
029MAIGARI ISLAMIYYA VI (SHESHE VI)EXISTING PU
030HASIYA BAYERO J.S.S I (SORON DINKI I)EXISTING PU
031HASIYA BAYERO J.S.S II (SORON DINKI II)EXISTING PU
032HASIYA BAYERO J.S.S III (SORON DINKI III)EXISTING PU
033HASIYA BAYERO J.S.S IV (SORON DINKI IV)EXISTING PU
034HASIYA BAYERO J.S.S V (SORON DINKI V)EXISTING PU
035HASIYA BAYERO J.S.S VI (SORON DINKI VI)EXISTING PU
036HASIYA BAYERO J.S.S VII (SORON DINKI VII)EXISTING PU
037NURUL QURANIC ISL. I (SORON DINKI VIII)EXISTING PU
038NURUL QURANIC ISL. II (SORON DINKI IX)EXISTING PU
039NURUL QURANIC ISL. III (SORON DINKI X)EXISTING PU
040NURUL QURANIC ISL. IV (SORON DINKI XI)EXISTING PU
041NURUL QURANIC ISL. V (SORON DINKI XII)EXISTING PU
042YANMURUCHI ISL. I (SORON DINKI XIII)EXISTING PU
043YANMURUCHI ISL. II (SORON DINKI XIV)EXISTING PU
044YANMURUCHI ISL. III (SORON DINKI XV)EXISTING PU
045TAHFIZ ISLAMIYYA GULBINEW PU
046TAHFIZ ISLAMIYYA GULBINEW PU
047MARMARA COMM SCH. IVNEW PU
048MAIGARI ISLAMIYYA INEW PU
049MAIGARI ISLAMIYYA IINEW PU
050MAIGARI ISLAMIYYA IIINEW PU

Tudun w

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO IEXISTING PU
002GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO IIEXISTING PU
003GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO IIIEXISTING PU
004GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO IVEXISTING PU
005KOFAR KUDU PRI. SCH. III (KOFAR KUDU FILIN K/KUDU III)EXISTING PU
006GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO VIEXISTING PU
007GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO VIIEXISTING PU
008GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO VIIIEXISTING PU
009GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO IXEXISTING PU
010GWANGWAZO FILIN GWANGWAZO XEXISTING PU
011KABARA JARKASA S.P.S. IEXISTING PU
012KABARA JARKASA S.P.S. IIEXISTING PU
013KABARA JARKASA S.P.S. IIIEXISTING PU
014KABARA JARKASA S.P.S. IVEXISTING PU
015KABARA JARKASA S.P.S. VEXISTING PU
016KABARA JARKASA S.P.S. VIEXISTING PU
017KABARA JARKASA S.P.S. VIIEXISTING PU
018KABARA JARKASA S.P.S. VIIIEXISTING PU
019KABARA JARKASA S.P.S. IXEXISTING PU
020KABARA JARKASA S.P.S. XEXISTING PU
021KOFAR KUDU PRI. SCH. I (KOFAR KUDU FILIN K/KUDU)EXISTING PU
022KOFAR KUDU PRI. SCH. II (KOFAR KUDU FILIN K/KUDU II)EXISTING PU
023KOFAR KUDU PRI. SCH. III (KOFAR KUDU FILIN K/KUDU III)EXISTING PU
024KOFAR KWARU ISLAMIYYA I (KOFAR KWARU K/KWARU I)EXISTING PU
025KOFAR KWARU ISLAMIYYA II (KOFAR KWARU K/KWARU II)EXISTING PU
026FILING KUSURWA I (SAGAGI FILIN GIDAN WAMBAI)EXISTING PU
027FILING KUSURWA II (SAGAGI FILIN GIDAN WAMBAI II)EXISTING PU
028FILING KUSURWA III (SAGAGI FILIN GIDAN WAMBAI III)EXISTING PU
029FILING KUSURWA IV (SAGAGI FILIN GIDAN WAMBAI IV)EXISTING PU
030TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU IEXISTING PU
031TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU IIEXISTING PU
032TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU IIIEXISTING PU
033TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU IVEXISTING PU
034TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU VEXISTING PU
035TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU VIEXISTING PU
036TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDU VIIEXISTING PU
037GWANGWAZO FILIN GWANGWAZONEW PU
038GWANGWAZO FILIN GWANGWAZONEW PU
039KABARA JAR KASA .S.P.S INEW PU
040KABARA JAR KASA .S.P.S INEW PU
041JARKASA S.P.SNEW PU
042JARKASA S.P.SNEW PU
043KOFAR KUDU S.P. SNEW PU
044KOFAR KUDU .S.P.SNEW PU
045KOFAR KWARU ISLAMIYYANEW PU
046FILIN KUSURWA , SAGAGI . FILIN WAMBAINEW PU
047FILIN KUSURWA , SAGAGI . FILIN WAMBAINEW PU
048TUDUN WAZIRCHI FILIN K/KUDUNEW PU

Yakasai Ward

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. IEXISTING PU
002YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. IIEXISTING PU
003YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. IIIEXISTING PU
004YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. IVEXISTING PU
005YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. VEXISTING PU
006YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. VIEXISTING PU
007YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. VIIEXISTING PU
008YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. VIIIEXISTING PU
009YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. IXEXISTING PU
010YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. XEXISTING PU
011G.G.S.S. YAKASAI I (YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. XI)EXISTING PU
012G.G.S.S. YAKASAI II (YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. XII)EXISTING PU
013G.G.S.S. YAKASAI III (YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. XIII)EXISTING PU
014G.G.S.S. YAKASAI IV (YAKASAI ‘A’ YAKASAI S.P.S. XIV)EXISTING PU
015YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. IEXISTING PU
016YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. IIEXISTING PU
017YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. IIIEXISTING PU
018YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. IVEXISTING PU
019YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. VEXISTING PU
020YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. VIEXISTING PU
021YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. VIIEXISTING PU
022G.G.S.S. YAKASAI V (YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. VIII)EXISTING PU
023G.G.S.S. YAKASAI VI (YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. IX)EXISTING PU
024G.G.S.S. YAKASAI VII (YAKASAI ‘A’ SHAHUCII S.P.S. X)EXISTING PU
025G.G.S.S. SHEIKARA I (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA I)EXISTING PU
026G.G.S.S. SHEIKARA II (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA II)EXISTING PU
027G.G.S.S. SHEIKARA III (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA III)EXISTING PU
028G.G.S.S. SHEIKARA IV (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA IV)EXISTING PU
029G.G.S.S. SHEIKARA V (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA V)EXISTING PU
030G.G.S.S. SHEIKARA VI (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA VI)EXISTING PU
031G.G.S.S. SHEIKARA VII (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA VII)EXISTING PU
032G.G.S.S. SHEIKARA VIII (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA VIII)EXISTING PU
033G.G.S.S. SHEIKARA IX (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA IX)EXISTING PU
034G.G.S.S. SHEIKARA X (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA X)EXISTING PU
035G.S.S.S. RIMI CITY I (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA XI)EXISTING PU
036G.S.S.S. RIMI CITY II (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA XII)EXISTING PU
037G.S.S.S. RIMI CITY III (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA XIII)EXISTING PU
038G.S.S.S. RIMI CITY IV (YAKASAI ‘B’ G.G.S.S. SHEKARA XIV)EXISTING PU
039YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. IEXISTING PU
040YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. IIEXISTING PU
041YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. IIIEXISTING PU
042YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. IVEXISTING PU
043YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. VEXISTING PU
044YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. VIEXISTING PU
045YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. VIIEXISTING PU
046YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. VIIIEXISTING PU
047YAKASAI ‘B’RIMI CITY S.P.S. IXEXISTING PU
048YAKASAI S.P.SNEW PU
049YAKASAI S.P.S INEW PU
050YAKASAI S.P.S INEW PU
051YAKASAI S.P.S INEW PU
052YAKASAI S.P.S INEW PU
053YAKASAI RIMI CITY S.P.SNEW PU
054YAKASAI RIMI CITY S.P.SNEW PU


Zaitawa Ward

(49 Polling Booths )

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001DUKAWA YAN’AWAKI S.P.S. IEXISTING PU
002DUKAWA YAN’AWAKI S.P.S. IIEXISTING PU
003DUKAWA YAN’AWAKI S.P.S. IIIEXISTING PU
004DUKAWA YAN’AWAKI S.P.S. IVEXISTING PU
005KOKI MAYANKA S.P.S. IEXISTING PU
006KOKI MAYANKA S.P.S. IIEXISTING PU
007KOKI MAYANKA S.P.S. IIIEXISTING PU
008KOKI MAYANKA S.P.S. IVEXISTING PU
009KOKI MAYANKA S.P.S.VEXISTING PU
010KOKI MAYANKA S.P.S. VIEXISTING PU
011KOKI MAYANKA S.P.S. VIIEXISTING PU
012KOKI MAYANKA S.P.S. VIIIEXISTING PU
013KOKI MAYANKA S.P.S. IXEXISTING PU
014KOKI MAYANKA S.P.S. XEXISTING PU
015KOKI MAYANKA S.P.S. XIEXISTING PU
016KOKI MAYANKA S.P.S. XIIEXISTING PU
017KOKI MAYANKA S.P.S. XIIIEXISTING PU
018KOKI MAYANKA S.P.S. XIVEXISTING PU
019KOKI MAYANKA S.P.S. XVEXISTING PU
020MALAM GANARI YAN’AWAKI S.P.S IEXISTING PU
021MALAM GANARI YAN’AWAKI S.P.S IIEXISTING PU
022MALAM GANARI YAN’AWAKI S.P.S IIIEXISTING PU
023MALAM GANARI YAN’AWAKI S.P.S IVEXISTING PU
024YAN’AWAKI YAN’AWAKI S.P.S IEXISTING PU
025YAN’AWAKI YAN’AWAKI S.P.S IIEXISTING PU
026G.G.S.S UMMU ZARIA I (YAN’AWAKI YAN’AWAKI S.P.S III)EXISTING PU
027G.G.S.S UMMU ZARIA II (YAN’AWAKI YAN’AWAKI S.P.S IV)EXISTING PU
028G.G.S.S UMMU ZARIA III (YAN’AWAKI YAN’AWAKI S.P.S V)EXISTING PU
029G.G.S.S UMMU ZARIA IV (YAN’AWAKI YAN’AWAKI S.P.S VI)EXISTING PU
030G.G.S.S UMMU ZARIA V (ZAITAWA YAN’AWAKI S.P.S. I)EXISTING PU
031G.G.S.S UMMU ZARIA VI (ZAITAWA YAN’AWAKI S.P.S. II)EXISTING PU
032G.G.S.S UMMU ZARIA VII (ZAITAWA YAN’AWAKI S.P.S. III)EXISTING PU
033G.G.S.S UMMU ZARIA VIII (ZAITAWA YAN’AWAKI S.P.S. IV)EXISTING PU
034G.G.S.S UMMU ZARIA IX (ZAITAWA YAN’AWAKI S.P.S. V)EXISTING PU
035G.G.S.S UMMU ZARIA X (ZAITAWA YAN’AWAKI S.P.S. VI)EXISTING PU
036KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
037KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
038KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
039KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
040KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
041KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
042KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
043KOKI MAYANKA S.P.S INEW PU
044MALAM GANARI YAN AWAKINEW PU
045YAN AWAKI S.P.SNEW PU
046G.G.S.S.S UMMA ZARIANEW PU
047G.G.S.S.S UMMA ZARIANEW PU
048G.G.S.S.S UMMA ZARIANEW PU
049G.G.S.S.S UMMA ZARIANEW PU

Zango Ward

(46 Polling Booths )
Dorayi filin zage i (PU: 19/21/13/001)

Polling Unit ID Polling Unit Name Remark
001 DORAYI FILIN ZAGE I EXISTING PU
002 DORAYI FILIN ZAGE II EXISTING PU
003 DORAYI FILIN ZAG

Polling Unit IDPolling Unit NameRemark
001DORAYI FILIN ZAGE IEXISTING PU
002DORAYI FILIN ZAGE IIEXISTING PU
003DORAYI FILIN ZAGE IIIEXISTING PU
004DORAYI FILIN ZAGE IVEXISTING PU
005DORAYI FILIN ZAGE VEXISTING PU
006DURUMIN IYA KURMAWA S.P.S. IEXISTING PU
007DURUMIN IYA KURMAWA S.P.S. IIEXISTING PU
008DURUMIN IYA KURMAWA S.P.S. IIIEXISTING PU
009DURUMIN IYA KURMAWA S.P.S. IVEXISTING PU
010DURUMIN IYA KURMAWA S.P.S. VEXISTING PU
011DURUMIN IYA KURMAWA S.P.S. VIEXISTING PU
012KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. IEXISTING PU
013KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. IIEXISTING PU
014KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. IIIEXISTING PU
015KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. IVEXISTING PU
016KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. VEXISTING PU
017KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. VIEXISTING PU
018KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. VIIEXISTING PU
019KOFAR MATA G.S.S. K/NASS. VIIIEXISTING PU
020RIMIN KIRA MASALLACHI S.P.S. IEXISTING PU
021RIMIN KIRA MASALLACHI S.P.S. IIEXISTING PU
022RIMIN KIRA MASALLACHI S.P.S. IIIEXISTING PU
023RIMIN KIRA MASALLACHI S.P.S. IVEXISTING PU
024RIMIN KIRA MASALLACHI S.P.S. VEXISTING PU
025RIMIN KIRA MASALLACHI S.P.S. VIEXISTING PU
026ZAGE FILIN ZAGE IEXISTING PU
027ZAGE FILIN ZAGE IIEXISTING PU
028ZAGE FILIN ZAGE IIIEXISTING PU
029ZAGE FILIN ZAGE IVEXISTING PU
030ZAGE FILIN ZAGE VEXISTING PU
031ZAGE FILIN ZAGE VIEXISTING PU
032ZAGE FILIN ZAGE VIIEXISTING PU
033ZAGE FILIN ZAGE VIIIEXISTING PU
034ZAGE FILIN ZAGE IXEXISTING PU
035MODEL SCHOOL(ZANGOK/NASS.S.P.S.I)EXISTING PU
036MODEL COMMUNITY SCHOOL(ZANGOK/NASS.S.P.S.II)EXISTING PU
037SPACE BEHIND MODEL COMM SCH(ZANGOK/NASS.S.P.S.II)EXISTING PU
038SPACE BEHIND MODEL COMM SCH(SALIHUINUWAIS.ZANGOI)EXISTING PU
039ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE (SALIHUINUWAIS.ZANGOII)EXISTING PU
040ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE (SALIHUINUWAIS.ZANGOIII)EXISTING PU
041ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE (SALIHUINUWAIS.ZANGOIV)EXISTING PU
042ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE (SALIHUINUWAIS.ZANGOV)EXISTING PU
043ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE (SALIHUINUWAIS.ZANGOVI)EXISTING PU
044ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE(SALIHUINUWAIS.ZANGOVII)EXISTING PU
045ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE(SALIHUINUWAIS.ZANGOVIII)EXISTING PU
046ALONG MURTALA MUHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE(SALIHUINUWAIS.ZANGOIX)EXISTING PU
047DORAYI FILIN ZAGE IINEW PU
048DORAYI FILIN ZAGE VNEW PU
049DURUMIN IYA KURMAWA SPS IINEW PU
050K/NASSARAWA GSSNEW PU
051K/NASSARAWA GSSNEW PU
052K/NASSARAWA GSSNEW PU
053K/NASSARAWA GSSNEW PU
054K/NASSARAWA GSSNEW PU
055K/NASSARAWA GSSNEW PU
056RIMIN KIRA MASSALLACI S.P.S IIINEW PU
057ADO ABDULLAHI BAYERO COM. MODEL SCH.NEW PU
058ADO ABDULLAHI BAYERO COM. MODEL SCH.NEW PU
059ZAGE FILIN ZAGE INEW PU
060ZAGE FILIN ZAGE INEW PU
061ZAGE FILIN ZAGE INEW PU
062ZAGE FILIN ZAGE INEW PU
063ZAGE FILIN ZAGE INEW PU
064ZAGE FILIN ZAGE INEW PU
065MODEL SCHOOL ZANGO K/NASS S.PSNEW PU
066SPACE BEHIND MODEL SCHOOL ZANGO K/NASS S.PSNEW PU
067ALONG MURTALA MOHD SPECIALIST HOSPITAL SPACE SALIHU INUWA ZANGO VIIINEW PU

Previous articleObi Ngwa L.G.A Polling Units/Wards
Next articleRemo North L.G.A Polling Units/Wards

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here