Kano Municipal L.G.A Polling Units/Wards

Chedi Ward

(25 Polling Booths )
Dan’agundi i (PU: 19/21/02/001)
Dan’agundi ii (PU: 19/21/02/002)
Dan’agundi iii (PU: 19/21/02/003)
Dan’agundi iv (PU: 19/21/02/004)
Dan’agundi ix (PU: 19/21/02/009)
Dan’agundi v (PU: 19/21/02/005)
Dan’agundi vi (PU: 19/21/02/006)
Dan’agundi vii (PU: 19/21/02/007)
Dan’agundi viii (PU: 19/21/02/008)
Indabawa i (PU: 19/21/02/010)
Indabawa ii (PU: 19/21/02/011)
Indabawa iii (PU: 19/21/02/012)
Indabawa iv (PU: 19/21/02/013)
Indabawa v (PU: 19/21/02/014)
Indabawa vi (PU: 19/21/02/015)
Indabawa vii (PU: 19/21/02/016)
Indabawa viii (PU: 19/21/02/017)
Kurmawa i (PU: 19/21/02/018)
Kurmawa ii (PU: 19/21/02/019)
Kurmawa iii (PU: 19/21/02/020)
Kurmawa iv (PU: 19/21/02/021)
Kurmawa v (PU: 19/21/02/022)
Kurmawa vi (PU: 19/21/02/023)
Kurmawa vii (PU: 19/21/02/024)
Kurmawa viii (PU: 19/21/02/025)

Chedi Award

(25 Polling Booths )
Dan’agundi i (PU: 19/21/02/001)
Dan’agundi ii (PU: 19/21/02/002)
Dan’agundi iii (PU: 19/21/02/003)
Dan’agundi iv (PU: 19/21/02/004)
Dan’agundi ix (PU: 19/21/02/009)
Dan’agundi v (PU: 19/21/02/005)
Dan’agundi vi (PU: 19/21/02/006)
Dan’agundi vii (PU: 19/21/02/007)
Dan’agundi viii (PU: 19/21/02/008)
Indabawa i (PU: 19/21/02/010)
Indabawa ii (PU: 19/21/02/011)
Indabawa iii (PU: 19/21/02/012)
Indabawa iv (PU: 19/21/02/013)
Indabawa v (PU: 19/21/02/014)
Indabawa vi (PU: 19/21/02/015)
Indabawa vii (PU: 19/21/02/016)
Indabawa viii (PU: 19/21/02/017)
Kurmawa i (PU: 19/21/02/018)
Kurmawa ii (PU: 19/21/02/019)
Kurmawa iii (PU: 19/21/02/020)
Kurmawa iv (PU: 19/21/02/021)
Kurmawa v (PU: 19/21/02/022)
Kurmawa vi (PU: 19/21/02/023)
Kurmawa vii (PU: 19/21/02/024)
Kurmawa viii (PU: 19/21/02/025)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Kano State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

Gandun albasa Award

(33 Polling Booths )
Gandu p.s. i (PU: 19/21/03/018)
Gandu p.s. ii (PU: 19/21/03/019)
Gandu p.s. iii (PU: 19/21/03/020)
Gandu p.s. iv (PU: 19/21/03/021)
Gandun albasa i (PU: 19/21/03/001)
Gandun albasa ii (PU: 19/21/03/002)
Gandun albasa iii (PU: 19/21/03/003)
Gandun albasa iv (PU: 19/21/03/004)
Gandun albasa ix (PU: 19/21/03/009)
Gandun albasa v (PU: 19/21/03/005)
Gandun albasa vi (PU: 19/21/03/006)
Gandun albasa vii (PU: 19/21/03/007)
Gandun albasa viii (PU: 19/21/03/008)
Gandun albasa x (PU: 19/21/03/010)
Gandun albasa xi (PU: 19/21/03/011)
Gandun albasa xii (PU: 19/21/03/012)
Gandun albasa xiii (PU: 19/21/03/013)
Gandun albasa xiv (PU: 19/21/03/014)
Gandun albasa xv (PU: 19/21/03/015)
Gandun albasa xvi (PU: 19/21/03/016)
Gandun albasa xvii (PU: 19/21/03/017)
Mini market i (PU: 19/21/03/022)
Mini market ii (PU: 19/21/03/023)
Mini market iii (PU: 19/21/03/024)
Mini market iv (PU: 19/21/03/025)
Mini market ix (PU: 19/21/03/030)
Mini market v (PU: 19/21/03/026)
Mini market vi (PU: 19/21/03/027)
Mini market vii (PU: 19/21/03/028)
Mini market viii (PU: 19/21/03/029)
Rumfa college i (PU: 19/21/03/031)
Rumfa college ii (PU: 19/21/03/032)
Rumfa college iii (PU: 19/21/03/033)

Jakara Award

(23 Polling Booths )
Bakinzuwo k/gidan m/unguwa i (PU: 19/21/04/001)
Bakinzuwo k/gidan m/unguwa ii (PU: 19/21/04/002)
Bakinzuwo k/gidan m/unguwa iii (PU: 19/21/04/003)
Bakinzuwo k/gidan m/unguwa iv (PU: 19/21/04/004)
Danbazau, danbazau islamiyya i (PU: 19/21/04/005)
Danbazau, danbazau islamiyya i (PU: 19/21/04/006)
Danbazau, danbazau islamiyya i (PU: 19/21/04/007)
Durumin arbabi – k/gidan m/unguwa i (PU: 19/21/04/008)
Durumin arbabi – k/gidan m/unguwa ii (PU: 19/21/04/009)
Durumin arbabi – k/gidan m/unguwa iii (PU: 19/21/04/010)
Jujin yanlabu, danbazau islamiyya i (PU: 19/21/04/011)
Jujin yanlabu, danbazau islamiyya ii (PU: 19/21/04/012)
Kwarin mabuga – kotun kasuwa i (PU: 19/21/04/013)
Kwarin mabuga – kotun kasuwa ii (PU: 19/21/04/014)
Kwarin mabuga – kotun kasuwa iii (PU: 19/21/04/015)
Masu kwani ,jakara post office i (PU: 19/21/04/016)
Masu kwani ,jakara post office ii (PU: 19/21/04/017)
Masu kwani ,jakara post office iii (PU: 19/21/04/018)
Masu kwani ,jakara post office iv (PU: 19/21/04/019)
Masu kwani ,jakara post office v (PU: 19/21/04/020)
Yandoya filin, yandoya i (PU: 19/21/04/021)
Yandoya filin, yandoya ii (PU: 19/21/04/022)
Yandoya filin, yandoya iii (PU: 19/21/04/023)

Kankarofi Ward

(56 Polling Booths )
Central prison i (PU: 19/21/05/054)
Central prison ii (PU: 19/21/05/055)
Central prison iii (PU: 19/21/05/056)
Dogarai g/makama s.p.s. i (PU: 19/21/05/001)
Dogarai g/makama s.p.s. ii (PU: 19/21/05/002)
Durumin zungura women centre i (PU: 19/21/05/003)
Durumin zungura women centre ii (PU: 19/21/05/004)
Durumin zungura women centre iii (PU: 19/21/05/005)
Durumin zungura women centre iv (PU: 19/21/05/006)
Durumin zungura women centre v (PU: 19/21/05/007)
Durumin zungura women centre vi (PU: 19/21/05/008)
Kankarofi quranic sch. i (PU: 19/21/05/009)
Kankarofi quranic sch. ii (PU: 19/21/05/010)
Kankarofi quranic sch. iii (PU: 19/21/05/011)
Kankarofi quranic sch. iv (PU: 19/21/05/012)
Kankarofi quranic sch. v (PU: 19/21/05/013)
Kankarofi quranic sch. vi (PU: 19/21/05/014)
Kofar nassarawa n.a. garden i (PU: 19/21/05/015)
Kofar nassarawa n.a. garden ii (PU: 19/21/05/016)
Kofar nassarawa n.a. garden iii (PU: 19/21/05/017)
Kofar nassarawa n.a. garden iv (PU: 19/21/05/018)
Kofar nassarawa n.a. garden ix (PU: 19/21/05/023)
Kofar nassarawa n.a. garden v (PU: 19/21/05/019)
Kofar nassarawa n.a. garden vi (PU: 19/21/05/020)
Kofar nassarawa n.a. garden vii (PU: 19/21/05/021)
Kofar nassarawa n.a. garden viii (PU: 19/21/05/022)
Kofar nassarawa n.a. garden x (PU: 19/21/05/024)
Kofar nassarawa n.a. garden xi (PU: 19/21/05/025)
Kofar nassarawa n.a. garden xii (PU: 19/21/05/026)
Kofar nassarawa n.a. garden xiii (PU: 19/21/05/027)
Kofar nassarawa n.a. garden xiv (PU: 19/21/05/028)
Mubi kwalli s.p.s. i (PU: 19/21/05/029)
Mubi kwalli s.p.s. ii (PU: 19/21/05/030)
Mubi kwalli s.p.s. iii (PU: 19/21/05/031)
Mubi kwalli s.p.s. iv (PU: 19/21/05/032)
Mubi kwalli s.p.s. v (PU: 19/21/05/033)
Mubi kwalli s.p.s. vi (PU: 19/21/05/034)
Mubi kwalli s.p.s. vii (PU: 19/21/05/035)
Unguwar gini, filin kwalli i (PU: 19/21/05/036)
Unguwar gini, filin kwalli ii (PU: 19/21/05/037)
Unguwar gini, filin kwalli iii (PU: 19/21/05/038)
Unguwar gini, filin kwalli iv (PU: 19/21/05/039)
Unguwar gini, filin kwalli ix (PU: 19/21/05/044)
Unguwar gini, filin kwalli v (PU: 19/21/05/040)
Unguwar gini, filin kwalli vi (PU: 19/21/05/041)
Unguwar gini, filin kwalli vii (PU: 19/21/05/042)
Unguwar gini, filin kwalli viii (PU: 19/21/05/043)
Unguwar gini, filin kwalli x (PU: 19/21/05/045)
Unguwar gini, filin kwalli xi (PU: 19/21/05/046)
Unguwar gini, filin kwalli xii (PU: 19/21/05/047)
Unguwar gini, filin kwalli xiii (PU: 19/21/05/048)
Wudilawa g/makama s.p.s. i (PU: 19/21/05/049)
Wudilawa g/makama s.p.s. ii (PU: 19/21/05/050)
Wudilawa g/makama s.p.s. iii (PU: 19/21/05/051)
Wudilawa g/makama s.p.s. iv (PU: 19/21/05/052)
Wudilawa g/makama s.p.s. v (PU: 19/21/05/053)

Sharada Ward

(39 Polling Booths )
Hudabiyya islamiyya i (PU: 19/21/07/001)
Hudabiyya islamiyya ii (PU: 19/21/07/002)
Hudabiyya islamiyya iii (PU: 19/21/07/003)
Hudabiyya islamiyya iv (PU: 19/21/07/004)
Kabiru kiru islamiyya i (PU: 19/21/07/005)
Kabiru kiru islamiyya ii (PU: 19/21/07/006)
Kabiru kiru islamiyya iii (PU: 19/21/07/007)
Kabiru kiru islamiyya iv (PU: 19/21/07/008)
Salanta i (PU: 19/21/07/009)
Salanta ii (PU: 19/21/07/010)
Salanta iii (PU: 19/21/07/011)
Salanta iv (PU: 19/21/07/012)
Salanta ix (PU: 19/21/07/017)
Salanta v (PU: 19/21/07/013)
Salanta vi (PU: 19/21/07/014)
Salanta vii (PU: 19/21/07/015)
Salanta x (PU: 19/21/07/018)
Salanta xi (PU: 19/21/07/019)
Salanta xii (PU: 19/21/07/020)
Salanta xiii (PU: 19/21/07/021)
Salanta xiv (PU: 19/21/07/022)
Salanta xv (PU: 19/21/07/023)
Salanta xvi (PU: 19/21/07/024)
Salantaviii (PU: 19/21/07/016)
Tukuntawa i (PU: 19/21/07/025)
Tukuntawa ii (PU: 19/21/07/026)
Tukuntawa iii (PU: 19/21/07/027)
Tukuntawa iv (PU: 19/21/07/028)
Tukuntawa ix (PU: 19/21/07/033)
Tukuntawa v (PU: 19/21/07/029)
Tukuntawa vi (PU: 19/21/07/030)
Tukuntawa vii (PU: 19/21/07/031)
Tukuntawa viii (PU: 19/21/07/032)
Tukuntawa x (PU: 19/21/07/034)
Tukuntawa xi (PU: 19/21/07/035)
Tukuntawa xii (PU: 19/21/07/036)
Tukuntawa xiii (PU: 19/21/07/037)
Tukuntawa xv (PU: 19/21/07/038)
Tukuntawa xvi (PU: 19/21/07/039)

Sheshe Ward

(44 Polling Booths )
Alfindiki i (PU: 19/21/08/001)
Alfindiki ii (PU: 19/21/08/002)
Alfindiki iii (PU: 19/21/08/003)
Alfindiki iv (PU: 19/21/08/004)
Daneji i (PU: 19/21/08/005)
Daneji ii (PU: 19/21/08/006)
Daneji iii (PU: 19/21/08/007)
Daneji iv (PU: 19/21/08/008)
Daneji v (PU: 19/21/08/009)
Daneji vi (PU: 19/21/08/010)
Kalwa i (PU: 19/21/08/016)
Kalwa ii (PU: 19/21/08/017)
Kalwa iii (PU: 19/21/08/018)
Kalwa iv (PU: 19/21/08/019)
Kududdufawa i (PU: 19/21/08/011)
Kududdufawa ii (PU: 19/21/08/012)
Kududdufawa iii (PU: 19/21/08/013)
Kududdufawa iv (PU: 19/21/08/014)
Kududdufawa v (PU: 19/21/08/015)
Marmara i (PU: 19/21/08/020)
Marmara ii (PU: 19/21/08/021)
Marmara iii (PU: 19/21/08/022)
Marmara iv (PU: 19/21/08/023)
Sheshe i (PU: 19/21/08/024)
Sheshe ii (PU: 19/21/08/025)
Sheshe iii (PU: 19/21/08/026)
Sheshe iv (PU: 19/21/08/027)
Sheshe v (PU: 19/21/08/028)
Sheshe vi (PU: 19/21/08/029)
Soron dinki i (PU: 19/21/08/030)
Soron dinki ii (PU: 19/21/08/031)
Soron dinki iii (PU: 19/21/08/032)
Soron dinki iv (PU: 19/21/08/033)
Soron dinki ix (PU: 19/21/08/038)
Soron dinki v (PU: 19/21/08/034)
Soron dinki vi (PU: 19/21/08/035)
Soron dinki vii (PU: 19/21/08/036)
Soron dinki viii (PU: 19/21/08/037)
Soron dinki x (PU: 19/21/08/039)
Soron dinki xi (PU: 19/21/08/040)
Soron dinki xii (PU: 19/21/08/041)
Soron dinki xiii (PU: 19/21/08/042)
Soron dinki xiv (PU: 19/21/08/043)
Soron dinki xv (PU: 19/21/08/044)

Tudun nufawa Ward

(20 Polling Booths )
Mazan kwarai i (PU: 19/21/09/001)
Mazan kwarai ii (PU: 19/21/09/002)
Mazan kwarai iii (PU: 19/21/09/003)
Takalmawa i (PU: 19/21/09/004)
Takalmawa ii (PU: 19/21/09/005)
Takalmawa iii (PU: 19/21/09/006)
Tudun nufawa i (PU: 19/21/09/007)
Tudun nufawa ii (PU: 19/21/09/008)
Tudun nufawa iii (PU: 19/21/09/009)
Tudun wada i (PU: 19/21/09/010)
Tudun wada ii (PU: 19/21/09/011)
Yanmuruchi i (PU: 19/21/09/012)
Yanmuruchi ii (PU: 19/21/09/013)
Yanmuruchi iii (PU: 19/21/09/014)
Zangon bare bari i (PU: 19/21/09/015)
Zangon bare bari ii (PU: 19/21/09/016)
Zangon bare bari iii (PU: 19/21/09/017)
Zangon bare bari iv (PU: 19/21/09/018)
Zangon bare bari v (PU: 19/21/09/019)
Zangon bare bari vi (PU: 19/21/09/020)

Tudun wazirchi Ward

(36 Polling Booths )
Gwangwazo filin gwangwazo i (PU: 19/21/10/001)
Gwangwazo filin gwangwazo ii (PU: 19/21/10/002)
Gwangwazo filin gwangwazo iii (PU: 19/21/10/003)
Gwangwazo filin gwangwazo iv (PU: 19/21/10/004)
Gwangwazo filin gwangwazo ix (PU: 19/21/10/009)
Gwangwazo filin gwangwazo v (PU: 19/21/10/005)
Gwangwazo filin gwangwazo vi (PU: 19/21/10/006)
Gwangwazo filin gwangwazo vii (PU: 19/21/10/007)
Gwangwazo filin gwangwazo viii (PU: 19/21/10/008)
Gwangwazo filin gwangwazo x (PU: 19/21/10/010)
Kabara jarkasa s.p.s. i (PU: 19/21/10/011)
Kabara jarkasa s.p.s. ii (PU: 19/21/10/012)
Kabara jarkasa s.p.s. iii (PU: 19/21/10/013)
Kabara jarkasa s.p.s. iv (PU: 19/21/10/014)
Kabara jarkasa s.p.s. ix (PU: 19/21/10/019)
Kabara jarkasa s.p.s. v (PU: 19/21/10/015)
Kabara jarkasa s.p.s. vi (PU: 19/21/10/016)
Kabara jarkasa s.p.s. vii (PU: 19/21/10/017)
Kabara jarkasa s.p.s. viii (PU: 19/21/10/018)
Kabara jarkasa s.p.s. x (PU: 19/21/10/020)
Kofar kudu filin k/kudu (PU: 19/21/10/021)
Kofar kudu filin k/kudu ii (PU: 19/21/10/022)
Kofar kudu filin k/kudu iii (PU: 19/21/10/023)
Kofar kwaru k/kwaru i (PU: 19/21/10/024)
Kofar kwaru k/kwaru ii (PU: 19/21/10/025)
Sagagi filin gidan wambai (PU: 19/21/10/026)
Sagagi filin gidan wambai ii (PU: 19/21/10/027)
Sagagi filin gidan wambai iii (PU: 19/21/10/028)
Sagagi filin gidan wambai iv (PU: 19/21/10/029)
Tudun wazirchi filin k/kudu i (PU: 19/21/10/030)
Tudun wazirchi filin k/kudu ii (PU: 19/21/10/031)
Tudun wazirchi filin k/kudu iii (PU: 19/21/10/032)
Tudun wazirchi filin k/kudu iv (PU: 19/21/10/033)
Tudun wazirchi filin k/kudu v (PU: 19/21/10/034)
Tudun wazirchi filin k/kudu vi (PU: 19/21/10/035)
Tudun wazirchi filin k/kudu vii (PU: 19/21/10/036)

Yakasai Ward

(47 Polling Booths )
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. i (PU: 19/21/11/015)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. ii (PU: 19/21/11/016)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. iii (PU: 19/21/11/017)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. iv (PU: 19/21/11/018)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. ix (PU: 19/21/11/023)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. v (PU: 19/21/11/019)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. vi (PU: 19/21/11/020)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. vii (PU: 19/21/11/021)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. viii (PU: 19/21/11/022)
Yakasai ‘a’ shahucii s.p.s. x (PU: 19/21/11/024)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. i (PU: 19/21/11/001)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. ii (PU: 19/21/11/002)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. iii (PU: 19/21/11/003)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. iv (PU: 19/21/11/004)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. ix (PU: 19/21/11/009)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. v (PU: 19/21/11/005)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. vi (PU: 19/21/11/006)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. vii (PU: 19/21/11/007)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. viii (PU: 19/21/11/008)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. x (PU: 19/21/11/010)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. xi (PU: 19/21/11/011)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. xii (PU: 19/21/11/012)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. xiii (PU: 19/21/11/013)
Yakasai ‘a’ yakasai s.p.s. xiv (PU: 19/21/11/014)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara i (PU: 19/21/11/025)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara ii (PU: 19/21/11/026)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara iii (PU: 19/21/11/027)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara iv (PU: 19/21/11/028)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara ix (PU: 19/21/11/033)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara v (PU: 19/21/11/029)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara vi (PU: 19/21/11/030)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara vii (PU: 19/21/11/031)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara viii (PU: 19/21/11/032)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara x (PU: 19/21/11/034)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara xi (PU: 19/21/11/035)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara xii (PU: 19/21/11/036)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara xiii (PU: 19/21/11/037)
Yakasai ‘b’ g.g.s.s. shekara xiv (PU: 19/21/11/038)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. i (PU: 19/21/11/039)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. ii (PU: 19/21/11/040)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. iii (PU: 19/21/11/041)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. iv (PU: 19/21/11/042)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. vi (PU: 19/21/11/043)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. vi (PU: 19/21/11/047)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. vii (PU: 19/21/11/044)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. viii (PU: 19/21/11/045)
Yakasai ‘b’rimi city s.p.s. vix (PU: 19/21/11/046)

Zaitawa Ward

(35 Polling Booths )
Dukawa yan’awaki s.p.s. i (PU: 19/21/12/001)
Dukawa yan’awaki s.p.s. ii (PU: 19/21/12/002)
Dukawa yan’awaki s.p.s. iii (PU: 19/21/12/003)
Dukawa yan’awaki s.p.s. iv (PU: 19/21/12/004)
Koki mayanka s.p.s. i (PU: 19/21/12/005)
Koki mayanka s.p.s. ii (PU: 19/21/12/006)
Koki mayanka s.p.s. iii (PU: 19/21/12/007)
Koki mayanka s.p.s. iv (PU: 19/21/12/008)
Koki mayanka s.p.s. ix (PU: 19/21/12/013)
Koki mayanka s.p.s. vi (PU: 19/21/12/010)
Koki mayanka s.p.s. vii (PU: 19/21/12/011)
Koki mayanka s.p.s. viii (PU: 19/21/12/012)
Koki mayanka s.p.s. x (PU: 19/21/12/014)
Koki mayanka s.p.s. xi (PU: 19/21/12/015)
Koki mayanka s.p.s. xii (PU: 19/21/12/016)
Koki mayanka s.p.s. xiii (PU: 19/21/12/017)
Koki mayanka s.p.s. xiv (PU: 19/21/12/018)
Koki mayanka s.p.s. xv (PU: 19/21/12/019)
Koki mayanka s.p.s.v (PU: 19/21/12/009)
Malam ganari yan’awaki s.p.s i (PU: 19/21/12/020)
Malam ganari yan’awaki s.p.s ii (PU: 19/21/12/021)
Malam ganari yan’awaki s.p.s iii (PU: 19/21/12/022)
Malam ganari yan’awaki s.p.s iv (PU: 19/21/12/023)
Yan’awaki yan’awaki s.p.s i (PU: 19/21/12/024)
Yan’awaki yan’awaki s.p.s ii (PU: 19/21/12/025)
Yan’awaki yan’awaki s.p.s iii (PU: 19/21/12/026)
Yan’awaki yan’awaki s.p.s iv (PU: 19/21/12/027)
Yan’awaki yan’awaki s.p.s v (PU: 19/21/12/028)
Yan’awaki yan’awaki s.p.s vi (PU: 19/21/12/029)
Zaitawa yan’awaki s.p.s. i (PU: 19/21/12/030)
Zaitawa yan’awaki s.p.s. ii (PU: 19/21/12/031)
Zaitawa yan’awaki s.p.s. iii (PU: 19/21/12/032)
Zaitawa yan’awaki s.p.s. iv (PU: 19/21/12/033)
Zaitawa yan’awaki s.p.s. v (PU: 19/21/12/034)
Zaitawa yan’awaki s.p.s. vi (PU: 19/21/12/035)

Zango Ward

(46 Polling Booths )
Dorayi filin zage i (PU: 19/21/13/001)
Dorayi filin zage ii (PU: 19/21/13/002)
Dorayi filin zage iii (PU: 19/21/13/003)
Dorayi filin zage iv (PU: 19/21/13/004)
Dorayi filin zage v (PU: 19/21/13/005)
Durumin iya kurmawa s.p.s. i (PU: 19/21/13/006)
Durumin iya kurmawa s.p.s. ii (PU: 19/21/13/007)
Durumin iya kurmawa s.p.s. iii (PU: 19/21/13/008)
Durumin iya kurmawa s.p.s. iv (PU: 19/21/13/009)
Durumin iya kurmawa s.p.s. v (PU: 19/21/13/010)
Durumin iya kurmawa s.p.s. vi (PU: 19/21/13/011)
Kofar mata g.s.s. k/nass. i (PU: 19/21/13/012)
Kofar mata g.s.s. k/nass. ii (PU: 19/21/13/013)
Kofar mata g.s.s. k/nass. iii (PU: 19/21/13/014)
Kofar mata g.s.s. k/nass. iv (PU: 19/21/13/015)
Kofar mata g.s.s. k/nass. v (PU: 19/21/13/016)
Kofar mata g.s.s. k/nass. vi (PU: 19/21/13/017)
Kofar mata g.s.s. k/nass. vii (PU: 19/21/13/018)
Kofar mata g.s.s. k/nass. viii (PU: 19/21/13/019)
Rimin kira masallachi s.p.s. i (PU: 19/21/13/020)
Rimin kira masallachi s.p.s. ii (PU: 19/21/13/021)
Rimin kira masallachi s.p.s. iii (PU: 19/21/13/022)
Rimin kira masallachi s.p.s. iv (PU: 19/21/13/023)
Rimin kira masallachi s.p.s. v (PU: 19/21/13/024)
Rimin kira masallachi s.p.s. vi (PU: 19/21/13/025)
Zage filin zage i (PU: 19/21/13/026)
Zage filin zage ii (PU: 19/21/13/027)
Zage filin zage iii (PU: 19/21/13/028)
Zage filin zage iv (PU: 19/21/13/029)
Zage filin zage ix (PU: 19/21/13/034)
Zage filin zage v (PU: 19/21/13/030)
Zage filin zage vi (PU: 19/21/13/031)
Zage filin zage vii (PU: 19/21/13/032)
Zage filin zage viii (PU: 19/21/13/033)
Zango i (PU: 19/21/13/038)
Zango ii (PU: 19/21/13/039)
Zango iii (PU: 19/21/13/040)
Zango iv (PU: 19/21/13/041)
Zango ix (PU: 19/21/13/046)
Zango k/nass. s.p.s. i (PU: 19/21/13/035)
Zango k/nass. s.p.s. ii (PU: 19/21/13/036)
Zango k/nass. s.p.s. iii (PU: 19/21/13/037)
Zango v (PU: 19/21/13/042)
Zango vi (PU: 19/21/13/043)
Zango vii (PU: 19/21/13/044)
Zango viii (PU: 19/21/13/045)

Leave a Reply

Your email address will not be published.