List Of Towns And Villages In Babura L.G.A, Jigawa State

See List Of Towns And Villages In Babura, Jigawa State Below….

  1.  Bebur

• Babura

• Bai Ali

• Batali

• Bulo

• Burukum

• Dorawa

• Garu Gudi

• Gaskoli

• Giginya

• Insharuwa

• Jigawa

• K. Zumi

• Kafin Rabo

• Kandi

• Kanya Banna

• Kyanbo

• R. Tsamiya

• Tasakwasa

Leave a Reply

Your email address will not be published.