List Of Towns And Villages In Girei L.G.A, Adamawa State

See List Of Towns And Villages In Girei, Adamawa State Below….

Ga’Anda

 •             ‘Kanesu’Kangohobe
 •             Alhaji Buda
 •             Bada
 •             Banga
 •             Baru
 •             Boga
 •             Boma
 •             Dadware
 •             Dangwara
 •             Farma Anawa
 •             Ferumara
 •             Ga’anda
 •             Gahumba
 •             Galga
 •             Gangrang
 •             Ganjare
 •             Gardama
 •             Garfite
 •             Hina
 •             Jula
 •             Kamsu
 •             Karkwane
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Koko
 •             Kwanta
 •             Njebjeba
 •             Palara
 •             Prakwanta
 •             Shime
 •             Ulfa
 •             Umdur
 •             Urshelima
 •             Vurwara
 •             Wambai
 •             Zangara
 •             Zangra
 •             Zanra

List Of Towns And Villages In Adamawa State

List Of Polling Units And Wards In Adamawa State

List Of Local Governments In Adamawa state

List Of All Towns And Villages In Nigeria By State

List Of Zipcodes And Post Codes Adamawa State 

        Lala

 •             Alanra
 •             Bafi
 •             Bala
 •             Bidel
 •             Bidim
 •             Dimaska
 •             Dingai
 •             Dini Fulani
 •             Dkungama
 •             Dungal
 •             Duwa
 •             Fotta
 •             Gabun
 •             Ganjing
 •             Hursama
 •             Hursea
 •             Jebral
 •             Jebre
 •             Joroboi
 •             Kandesum
 •             Kanjita
 •             Kilake
 •             Kilar
 •             Kiro
 •             Kwada
 •             Kwanta Korra
 •             Kwaran Gwashe
 •             Melbasi
 •             Ngalga
 •             Riji
 •             Sabon Gari
 •             Sama
 •             Shanapa
 •             Shime
 •             Sokra
 •             Talire
 •             Tangda
 •             Tawasu
 •             Tunu
 •             Unguwan Nene
 •             Wamdituru
 •             Wammirote
 •             Wojoli
 •             Yamthiar
 •             Yang
 •             Zugru

Guyaku

 •             Alaji Buda
 •             Barma
 •             Barmishu
 •             Bokki
 •             Dahai
 •             Farmi Shi
 •             Ferumara
 •             Gada Mai Saje
 •             Gardama
 •             Garin Dadi
 •             Gombi
 •             Gulza
 •             Gural
 •             Jula Barni’Kanguru Gun
 •             Kaudi Fulani
 •             Kaula’
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Kurara Alh. Maijo
 •             Kwanan Kura
 •             Kwarwa
 •             Maraba Sangere
 •             Marja
 •             Mbilla
 •             Mijiwana
 •             Muchalla
 •             Sabon Gari
 •             Tawa
 •             Turba
 •             Walaw
 •             Wmbai
 •             Wugulsa
 •             Wulbara
 •             Wungara
 •             Wuro Pappa

   Garkida

 •             Babal Palsura
 •             Bala Ungi
 •             Balhona I
 •             Balhona II
 •             Bawa
 •             Bebe
 •             Bijibiji’
 •             Blwhona
 •             Dangula Bijibiji
 •             Dangula Killba
 •             Demna
 •             Dongo
 •             Dzangwala Tasha Yusuf
 •             Futudan
 •             Ganji
 •             Gardama
 •             Garkida
 •             Gegeli
 •             Gir
 •             Girgithang
 •             Guyaku
 •             Hursada
 •             Hurunda
 •             Jau
 •             Jouk on John
 •             Kurara
 •             Kwalamba
 •             Kwari
 •             Lubu
 •             Mbewa
 •             Merja
 •             Ngina Kara
 •             Ngurore
 •             Parijo
 •             Pirfa
 •             Pirkasa
 •             Raba
 •             Shigane
 •             Sosai
 •             Tashan Yusufu
 •             Tofa
 •             Tsakesimta
 •             Vurgwi
 •             Wuyaku
 •             Zthzurzu

Leave a Reply

Your email address will not be published.