Home LGAs List Of Towns And Villages In Girei L.G.A, Adamawa State

List Of Towns And Villages In Girei L.G.A, Adamawa State

17

See List Of Towns And Villages In Girei, Adamawa State Below….

Ga’Anda

 •             ‘Kanesu’Kangohobe
 •             Alhaji Buda
 •             Bada
 •             Banga
 •             Baru
 •             Boga
 •             Boma
 •             Dadware
 •             Dangwara
 •             Farma Anawa
 •             Ferumara
 •             Ga’anda
 •             Gahumba
 •             Galga
 •             Gangrang
 •             Ganjare
 •             Gardama
 •             Garfite
 •             Hina
 •             Jula
 •             Kamsu
 •             Karkwane
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Koko
 •             Kwanta
 •             Njebjeba
 •             Palara
 •             Prakwanta
 •             Shime
 •             Ulfa
 •             Umdur
 •             Urshelima
 •             Vurwara
 •             Wambai
 •             Zangara
 •             Zangra
 •             Zanra

List Of Towns And Villages In Adamawa State

List Of Polling Units And Wards In Adamawa State

List Of Local Governments In Adamawa state

List Of All Towns And Villages In Nigeria By State

List Of Zipcodes And Post Codes Adamawa State 

        Lala

 •             Alanra
 •             Bafi
 •             Bala
 •             Bidel
 •             Bidim
 •             Dimaska
 •             Dingai
 •             Dini Fulani
 •             Dkungama
 •             Dungal
 •             Duwa
 •             Fotta
 •             Gabun
 •             Ganjing
 •             Hursama
 •             Hursea
 •             Jebral
 •             Jebre
 •             Joroboi
 •             Kandesum
 •             Kanjita
 •             Kilake
 •             Kilar
 •             Kiro
 •             Kwada
 •             Kwanta Korra
 •             Kwaran Gwashe
 •             Melbasi
 •             Ngalga
 •             Riji
 •             Sabon Gari
 •             Sama
 •             Shanapa
 •             Shime
 •             Sokra
 •             Talire
 •             Tangda
 •             Tawasu
 •             Tunu
 •             Unguwan Nene
 •             Wamdituru
 •             Wammirote
 •             Wojoli
 •             Yamthiar
 •             Yang
 •             Zugru

Guyaku

 •             Alaji Buda
 •             Barma
 •             Barmishu
 •             Bokki
 •             Dahai
 •             Farmi Shi
 •             Ferumara
 •             Gada Mai Saje
 •             Gardama
 •             Garin Dadi
 •             Gombi
 •             Gulza
 •             Gural
 •             Jula Barni’Kanguru Gun
 •             Kaudi Fulani
 •             Kaula’
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Kurara Alh. Maijo
 •             Kwanan Kura
 •             Kwarwa
 •             Maraba Sangere
 •             Marja
 •             Mbilla
 •             Mijiwana
 •             Muchalla
 •             Sabon Gari
 •             Tawa
 •             Turba
 •             Walaw
 •             Wmbai
 •             Wugulsa
 •             Wulbara
 •             Wungara
 •             Wuro Pappa

   Garkida

 •             Babal Palsura
 •             Bala Ungi
 •             Balhona I
 •             Balhona II
 •             Bawa
 •             Bebe
 •             Bijibiji’
 •             Blwhona
 •             Dangula Bijibiji
 •             Dangula Killba
 •             Demna
 •             Dongo
 •             Dzangwala Tasha Yusuf
 •             Futudan
 •             Ganji
 •             Gardama
 •             Garkida
 •             Gegeli
 •             Gir
 •             Girgithang
 •             Guyaku
 •             Hursada
 •             Hurunda
 •             Jau
 •             Jouk on John
 •             Kurara
 •             Kwalamba
 •             Kwari
 •             Lubu
 •             Mbewa
 •             Merja
 •             Ngina Kara
 •             Ngurore
 •             Parijo
 •             Pirfa
 •             Pirkasa
 •             Raba
 •             Shigane
 •             Sosai
 •             Tashan Yusufu
 •             Tofa
 •             Tsakesimta
 •             Vurgwi
 •             Wuyaku
 •             Zthzurzu
Previous articleList Of Towns And Villages In Ibiono-Ibom L.G.A, Akwa Ibom State
Next articleList Of Towns And Villages In Guyuk L.G.A, Adamawa State

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here