List Of Towns And Villages In Katcha L.G.A, Niger State

See Below The List Of Towns And Villages In Katcha L.G.A, Niger State:

Badeggi District

Amina Woue
Amma
Angulu Gitsu
Arewa
Badeggi
Bakin Chachaga
Bakin Chacheja
Bakohdare
Bishetiawoji
Bissati
Bororo
Bossati
Captigi
Cheche

See Also 

List Of Towns And Villages In Niger State

List Of Polling Units And Wards In Niger State

List Of Local Governments In Niger state

List Of All Towns And Villages In Nigeria By State

List of zipcodes and post codes Niger State 

Cikagasa
Cikatigi
Copa
Dadi
Daniya
Dankorogi
Danuya
Daracita
Dari
Dodi
Dokogodu
Edigi
Edikusa
Edotsu
Ekapagi
Ele
Elegi-Zuzungi
Emi Klofogi
Emi Ndaci
Emi Sheshi
Emi Tsowa
Emi-Liman
Emi-Natsu
Emigba
Emigbari
Emijiko
Emirafi
Emitacigi
Eshasti
Eshsti
Essa
Etsu Bako
Etsu Mamma
Etsu Sidi
Evaa Agada
Evatagi
Evutagi
Ezhigi
G/Danladi
G/Saidu
Gade
Gadza
Gana
Gbado
Gbagbnaruku
Gbakogi
Gbakpan
Gidan Dogo
Gidan Mai
Goshigi Babba
Goyi Dzuwa
Goyikenu
Gudan Dogo
Gusadi
Guye
Halilu
Isa Kpant
Jimade
Ka agi
Ka agi Maba
Ka agi Toga
Kafa
Kagowogi
Kakapkagi
Kakun
Kanbari
Kanma
Kataeregi
Kataeregi-Rapakpa
Katako
Kataregi
Kausangi
Kladi Pangu
Kloerogi
Kodoko
Kotugi
Kpanti
Kparaka
Kpata Savi
Kpotu
Kpotuko
Kpotuku
Kuncita
Kusogi
Kutakpa
Kutukpa
Ladan
Lade
Lafiyagi Lafe
Lafiyagi-Zadi
Lafoyagi-Zadi
Langga
Lanko
Lankokpagi
Legbodzan
Lenfa Bororo
Mageda
Magenu
Majidadi
Mamafu
Mamma isa
Mantuntu
Maraya
Masantali
Matulu
May Aki-Kolo
Mayaki
Menefu
Mukagi
Nagya Amadu
Natsu
Nda Gowogi
Ndabarshi
Ndadoko
Ninwoye
Olusegi
Pato Ndaloke
Rabakpa
Rafin Bauna
Rapin
Sabongida
Sagikoro
Sakciwa Natsu
Sakowa
Samasi
Sawaidi
Shidi Agga
Shiri
Sonbagi
Taka
Takutu
Tiawogi
Tsadogonns
Tsadu Gakpa
Tsaduko
Tsdogonna
Tsdudwale
Tsowa-Maka
Tuturugi
Wadata
Wadata Pangu
Wadata Tasha
Wasagi
Zadi
Zancita
Zhumanle
Katcha District

Agbyadya
Aliyu Goyi
Alkusu
Anbara
Assanyi
Aubira
Baba Dwafu
Bakeko
Bantigi
Bashi
Bashi Mugun
Bawallali
Bologi
Cekpa
Cetuko
Cetukpagi
Dagba Kota
Dama
Dancita
Dancitagabi
Dawa
Dugu Isa
Dwafu Tako
Dwafu Tifi
Dwalle
Dzangbodo
Eba
Eccgi
Edotsu
Ega-Kua
Egb Nagya
Egbati Mayaki
Egbati Tswaki
Ekugi
Emi Cimbo
Emi Dado
Emi Daniya
Emi Kakemi
Emi Kosu
Emi Kugi
Emi Shaba
Emi Sode Gabi
Emi Tacigi
Emi Tsoda
Emi Tswaci
Emi Tswanko
Emi Woronangi
Emiguye
Emitsu
Emiwoarongi
Ewo-zhi
Eye Babba
Eye Karani
Fugaka
Gabi
Gaji Amn
Gana-Dzurugi
Gara
Gara Lakpene
Gbaguda
Gbakogi
Gbangwa
Gbape
Gbogi
Gboyako II
Gidigi
Ginanle
Godza
Gogo
Gubagi
Guzan
Gyagogi
Jacita
Jibbo
Jiya Zagi
Kaji Gboyako I
Kashe
Katcha
Katcha-Areda
Katcha-Kudu
Katcha-Yama
Kolo Gbako
Korogba
Kpand Subi
Kpandaragi-Kinpa
Kpanti
Kudogi
Kunbo
Kupau
Kusoti
Kutigbari
Kuyere
Lafiyagi
Lafujagi-Saba
Lafyagi Kuli
Lekun
Magayaki
Majahidu
Makam Dzana
Manaoyi
Manbe Ndace
Mandana
Masgia Karani
Mashin Baba
Mucita
Naakuso
Ndabisa
Ndadako
Ndadoko
Ndagunu
Ndaji
Nnakuso
Nnatsu
Pati Maza
S/Garo
Sagi Karami
Sakun
Salawu
Shaba Mambe
Sode Tana
Soinmazhi
Songubi
Summa
Tabo Goshi
Tsadoyagi
Tsadu Baba
Tsayan
Tsowa Alhesi
Tsowa Anagulu
Tswaciko
Tswako
Tswasha
Turuku
Wucetagi
Yammmashiru
Yinti
Zafiyagi
Zhit U
Zhitu Karam

One Response to "List Of Towns And Villages In Katcha L.G.A, Niger State"

Leave a Reply

Your email address will not be published.