List Of Towns And Villages In Malam Madori L.G.A, Jigawa State

See List Of Towns And Villages In Malam Madori, Jigawa State Below….

Malam Madori

• Akuriya

• Arbus

• Arki

• Bultuwa

• Dakido

• Dunari

• Fateka

• Garin Gabas

• Grinwa

• Hayya

• Jarmeski

• Kafinjae

• Katomari

• Kukakwance

• M/Madori

• Mairakunmi

• Makadari

• Masama

• Pateka

• Sharkawa

• Sheya

• Tagwaro

• Tashena

• Tonikotara

• Zaburan

Leave a Reply

Your email address will not be published.