List Of Towns And Villages In Toungo L.G.A, Adamawa State

See List Of Towns And Villages In Toungo, Adamawa State Below….

Tungo

 •             Ardo Sambo
 •             Arne Da Bako
 •             Baba
 •             Bavehi
 •             Dameji
 •             Galabje
 •             Gamti
 •             Gasa-Nappi
 •             Gemda
 •             J. Dewa
 •             Kilta
 •             Kubali
 •             Kubore
 •             Labore
 •             Mao Habe
 •             Mayo Dukein
 •             Nuibago
 •             Sabongai

List Of Towns And Villages In Adamawa State

List Of Polling Units And Wards In Adamawa State

List Of Local Governments In Adamawa state

List Of All Towns And Villages In Nigeria By State

List Of Zipcodes And Post Codes Adamawa State 

Kini

 •             Adany Jim
 •             Bauchi Gusa
 •             Dichire
 •             Galabiye
 •             Kini Forest
 •             M. Kom
 •             Samkin Baka
 •             Tim Koron

Gamu

 •             Babre
 •             Badu
 •             Biniji
 •             C. Nadu
 •             Mai Fula
 •             Nayini
 •             Simdagau
 •             Sungwara
 •             Tafida
 •             Tapare
 •             Timdoga

Dawo

 •             Adamu
 •             Biniji
 •             Dananji
 •             Ganti
 •             Jiman Buwanga
 •             Jimon
 •             Kagin Baba
 •             M. Jaja
 •             Nappi
 •             Okalat
 •             Songeli
 •             Tapore
 •             Taraba
 •             Timbangor

Leave a Reply

Your email address will not be published.