Machina L.G.A Polling Units/Wards

(10 Wards )

Bogo

(7 Polling Booths )

001 – BULLITI KOFAR MAI GARI
002 – BOGO, PRI. SCH.
003 – BOGO KASUWA BOLE HORE
004 – GARANDA GANA, BAKIN INJI
005 – KARMASHE, BAKIN INJI
006 – KUNSHINI, BAKIN INJI
007 – FERNI GANA, BAKIN INJI

Damaia

(9 Polling Booths )

001 – BULLITI, BULLITI
002 – DAMAI, BAKIN KASUWA
003 – DAMAI, BAKIN INJI
004 – MALAM ABARI.KURA, KOFAR UNGUWA
005 – MAIJALALAINI, KOFAR MAIJALALAINI
006 – NA’ANTURU, KOFAR MAIGARI
007 – RANNU KUKA, KOFAR MAIGARI
008 – DAMAI BAKIN INJI PRI. SCH.
009 – NA’ANTURU MAKERA

Dole

(9 Polling Booths )

001 – BULLITI, BULLITI
002 – DAMAI, BAKIN KASUWA
003 – DAMAI, BAKIN INJI
004 – MALAM ABARI.KURA, KOFAR UNGUWA
005 – MAIJALALAINI, KOFAR MAIJALALAINI
006 – NA’ANTURU, KOFAR MAIGARI
007 – RANNU KUKA, KOFAR MAIGARI
008 – DAMAI BAKIN INJI PRI. SCH.
009 – NA’ANTURU MAKERA

Falimaram

(11 Polling Booths )

001 – ABARI ADAMBE
002 – FALIMARAM, PRI. SCH.
003 – GARIN HARU KOFAR MAI GARI
004 – KALGIDI, PRIMARY SCHOOL
005 – KANDIRA, KOFAR BULAMA
006 – MAI SIRDI – KOFAR BULAMA
007 – SHEHURI, SHEHURI KURA OPEN SPACE
008 – FALIMARAM PRI. SCH. II
009 – FALIMARAM VIEWING CENTER
010 – GARIN HARU PRI. SCH.
011 – KALGIDI DISPENSARY

Kom-komma

(6 Polling Booths )

001 – GARIN MALLAM NUHU, K/MAI GARI
002 – GARIN MALLAM NUHU, KOFAR MAIUNGUWA
003 – GOJOGORO, BAKIN RIJIYA
004 – KOMKOMMA, KOFAR BULAMA
005 – TAUNA / KOFAR MAI GARI
006 – KUSOTOKO, KOFAR MAIGARI

Kuka-yasku

(8 Polling Booths )

001 – SHEHURI, SHEHURI KURA OPEN SPACE
002 – GARIN ISA KOFAR BULAMA
003 – KUKA YASKU, PRI. SCH.
004 – KUKA YASKU, KOFAR KASUWA
005 – MAMMADA GARIN KAMBAR OPEN SPACE
006 – MAJERI,MAJERI OPEN SPACE
007 – GARIN ISA BAKIN BOREHOLE
008 – MAMMADA BOREHOLE

Lamisu

(8 Polling Booths )

001 – GARANDA, PRI. SCH.
002 – GOGI BARMADI / JAJERI, PRI. SCH.
003 – KABARU,KABARU PRI SCHOOL
004 – KABUDUWA, KOFAR MAIGARI
005 – LAMISU, PRI. SCH. I
006 – LAMISU, PRI. SCH. II
007 – GOKI JAJERI DISPENSARY
008 – KABARU PRI. SCH. II

Machina-kwari

(16 Polling Booths )

001 – MACHINA KORI PRI SCHOOL
002 – MACHINA KASUWA, BAKIN KASUWA
003 – MACHINA KOFAR INJI, KOFAR INJI
004 – MACHINA KASUWA, BAKIN KAISUWA
005 – MACHINA VIEWING CENTRE
006 – MAFIDU KOFAR MAI GARI
007 – MACHINA CENTRAL, PRI. SCH.
008 – MACHINA TASHA, KOFAR TASHA
009 – MACHINA KORI PRI. SCH. II
010 – MACHINA KORI FILIN BALL
011 – VIEWING CENTER BAKIN KASUWA
012 – HAUSARI DISPENSARY
013 – MACHINA VIEWING CENTER II
014 – MAFIDU BOREHOLE
015 – CENTRAL PRI. SCH. II LAYIN MAL. MAJERI
016 – PRI. HEALTH CARE CENTER

Maskandare

(8 Polling Booths )

001 – GHANA DUMJIYA, PRI. SCH. I
002 – GHANA DUMJIYA, PRI. SCH. II
003 – KANGARWA, BOREHOLE
004 – MASKANDARE, PRI. SCH.
005 – YALAUWA PRI SCHOOL
006 – KANGARWA PRI. SCH
007 – MASKANDARE DISPENASRY
008 – YALAUWA PRI. SCH. II

Taganama

(6 Polling Booths )

001 – MALLAM GAMBO, KOFAR BULAMA
002 – INJIBULWA KOFAR MAI GARI
003 – TAGANAMA, TAGANAMA BORE HOLE
004 – TAGANAMA, BAKIN TASHA
005 – WURIWAJI BULAMA GATE ‘I’
006 – WURIWAJI BULAMA GATE ‘II’

Leave a Reply

Your email address will not be published.