Mai’Adua L.G.A Polling Units/Wards

Bumbum ‘a’ Ward

(14 Polling Booths )
Anashir – kofar gidan maiunguwa (PU: 20/24/01/001)
Bumbum – bumbum pri.school (PU: 20/24/01/002)
Bumbum – bumbum pri.school (PU: 20/24/01/013)
Gwabron maje – pri.school (PU: 20/24/01/003)
Jinferi – kofar gidan maiunguwa (PU: 20/24/01/004)
Kaki bumbum – k/gidan maia’ungwa (PU: 20/24/01/005)
Kilaki – k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/01/006)
Makerawa – k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/01/007)
Shekyal pri.school (PU: 20/24/01/014)
Tsiga baha k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/01/008)
Tsiga bashayi – k/gidan mai unguwa (PU: 20/24/01/012)
Tsiga sanda – k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/01/009)
Unguwar jummai – k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/01/010)
Unguwar yakubu -k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/01/011)

Bumbum ‘b’ Ward

(12 Polling Booths )
Buduma – buduma pri.school (PU: 20/24/02/001)
Dan nasara k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/02/003)
Danmusa – k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/02/002)
Kadangwaras k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/02/004)
Kudi jika – k/gidan mai’unguwa (PU: 20/24/02/005)
Kwadage – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/02/011)
Kwadage -k/gidan maiungwa (PU: 20/24/02/006)
Maidaniya pri.school (PU: 20/24/02/007)
Maidanya – pri.school (PU: 20/24/02/010)
Maikwamame – kofar fidan mai unguwa (PU: 20/24/02/008)
Tuga gyalle – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/02/012)
Tuga ta habe – k/gidan mai unguwa (PU: 20/24/02/009)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Katsina State
List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

Danyashe Ward

(19 Polling Booths )
Bakyara – bakiyara pri.school (PU: 20/24/03/001)
Dan yashe baushe – kofar haro (PU: 20/24/03/002)
Dan yashe damo – pri.school (PU: 20/24/03/003)
Dan yashe isa – kofar gidan isa (PU: 20/24/03/004)
Dan-yashe sale – adult education (PU: 20/24/03/005)
Danyashe pri.school (PU: 20/24/03/017)
Danyashe pri.school (PU: 20/24/03/019)
Huguma – huguma pri.school (PU: 20/24/03/006)
Kurchi ‘a’ – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/03/007)
Kurchi ‘b’ – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/03/008)
Kurchi pri.school (PU: 20/24/03/018)
Madobawa – kgidan amiunguwa (PU: 20/24/03/009)
Magina – magina pri.school (PU: 20/24/03/016)
Shangel gabo – g/giidan maiuguwa (PU: 20/24/03/010)
Shangel gangu – g/giidan maiuguwa (PU: 20/24/03/011)
Tsabu chidare – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/03/012)
Tsabu habe – pri.school (PU: 20/24/03/013)
Tsabu sale – k/gidan maiungwa (PU: 20/24/03/014)
Yashe – yashe pri.school (PU: 20/24/03/015)

Koza Ward

(30 Polling Booths )
Bula pri.school (PU: 20/24/10/001)
Dawakawa – k/maigari (PU: 20/24/10/002)
Gagir fulani – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/10/004)
Gagir habe – kofar gidan mai gari (PU: 20/24/10/003)
Jajaye – k/gidan mainguwa (PU: 20/24/10/005)
Jassai pri.school (PU: 20/24/10/006)
Jirdade pri.school (PU: 20/24/10/028)
Jirdadejamaa – pri.school (PU: 20/24/10/026)
Jirdebe i pri.school (PU: 20/24/10/007)
Kaikirana – k/g maiunguwa (PU: 20/24/10/029)
Kakirana musa – pri.school (PU: 20/24/10/008)
Kalamsami – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/10/009)
Kokotuko – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/10/010)
Kokotuko – pri.school (PU: 20/24/10/011)
Koza bello – k/gidan maiuguwa (PU: 20/24/10/012)
Koza habe k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/10/013)
Koza habe pri.school (PU: 20/24/10/027)
Maharba – kofar gamji (PU: 20/24/10/014)
Manmani – kofar maiuguwa (PU: 20/24/10/015)
Raba fulani -k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/10/016)
Saitawa pri.school (PU: 20/24/10/017)
Sukub – k/gidan mainguwa (PU: 20/24/10/018)
Tilia habe – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/10/019)
Tilla fulani – k/g. unguwa (PU: 20/24/10/020)
Tsauri shehu – k/g maiunguwa (PU: 20/24/10/021)
Tsauri sumaye – k/g maiunguwa (PU: 20/24/10/022)
Tsohon birni pri.school (PU: 20/24/10/023)
Yanhakum – pri.school (PU: 20/24/10/024)
Yanhakum pri.school (PU: 20/24/10/030)
Yukka -k/g maiunguwa (PU: 20/24/10/025)

Mai koni ‘a’ Ward

(14 Polling Booths )
Agala /k/maiunguwa (PU: 20/24/07/001)
Bechi/k/g/ maiunguwa (PU: 20/24/07/002)
Dadin sariki /k/gidan mai unguwa (PU: 20/24/07/003)
Dansawa/k/g maiunguwa (PU: 20/24/07/004)
Danyawa zumbul/pri.school (PU: 20/24/07/006)
Danyawa ali/zubairu/ kofar gidan / ali (PU: 20/24/07/005)
Dumurukwal seri/k/g maigari (PU: 20/24/07/008)
Dumurukwal magaji/ k/g mai gari (PU: 20/24/07/007)
Guzu k/g/maigari (PU: 20/24/07/009)
Maikoni ii/pri.school (PU: 20/24/07/014)
Maikoni/pri.school (PU: 20/24/07/010)
Tadi/k/g maigari (PU: 20/24/07/011)
Yarogyal-kanta/k/g maigari (PU: 20/24/07/012)
Yarogyal-seri k/g maigari (PU: 20/24/07/013)

Mai koni ‘b’ Ward

(11 Polling Booths )
Baida/k/g maigari (PU: 20/24/08/001)
Bishirawa/pri.school (PU: 20/24/08/002)
Mai gari / bala / mallamawa pri.school (PU: 20/24/08/004)
Maigari alti/pri.school (PU: 20/24/08/003)
Shabewa baruwa/k/g maigari (PU: 20/24/08/011)
Shabewa bala/k/g bala (PU: 20/24/08/010)
Shabewa baruwa/k/g maigari (PU: 20/24/08/005)
Ung.tukur/k/g maigari (PU: 20/24/08/006)
Ya’yaye – kan hanya (PU: 20/24/08/008)
Yakara/k/g maigari (PU: 20/24/08/007)
Yankara/ kofar / mai gari maigari (PU: 20/24/08/009)

Mai’adua ‘a’ Ward

(10 Polling Booths )
Mai’adua gwadabe – fumfar zana i (PU: 20/24/04/009)
Mai’adua gwadabe – fumfar zana ii (PU: 20/24/04/010)
Mai’magarya – k/gdan mai unguwa (PU: 20/24/04/008)
Maiadua gwadabe – pri.school i (PU: 20/24/04/001)
Maiadua gwadabe – pri.school ii (PU: 20/24/04/002)
Maiadua gwadabe/rumfar zana (PU: 20/24/04/003)
Maiadua magaji rumfar zana (PU: 20/24/04/007)
Maiadua magaji/ – kanti dispensary (PU: 20/24/04/006)
Maiadua magaji/ahmed pri.school i (PU: 20/24/04/004)
Maiadua magaji/ahmed pri.school ii (PU: 20/24/04/005)

Mai’adua ‘b’ Ward

(13 Polling Booths )
Dankindi – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/05/001)
Kongolam – pri.school i (PU: 20/24/05/002)
Kongolam – pri.school ii (PU: 20/24/05/003)
Kongolam k/gidan mai unguwa (PU: 20/24/05/011)
Kongolam k/gidan maiuguwa (PU: 20/24/05/013)
Kongolam pri.school (PU: 20/24/05/012)
Maiadua ali – model i pri. school (PU: 20/24/05/006)
Maiadua ali – rumfar zana i (PU: 20/24/05/004)
Maiadua ali – rumfar zana ii (PU: 20/24/05/005)
Maiturmi sabuwa – k/gidan maiuguwa (PU: 20/24/05/007)
Maiturmi tsohuwa pri.school (PU: 20/24/05/008)
Muludu – pri.school (PU: 20/24/05/009)
Shiroka – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/05/010)

Mai’adua ‘c’ Ward

(13 Polling Booths )
Daba – pri.school (PU: 20/24/06/001)
Daba – pri.school (PU: 20/24/06/012)
Dagora pri.school (PU: 20/24/06/011)
Dagora/rage/buke – pri.school (PU: 20/24/06/002)
Galadimawa pri.school (PU: 20/24/06/003)
Insharuwa – kofar gamji (PU: 20/24/06/005)
Insharuwa – kofar kamji (PU: 20/24/06/010)
Maifaru – k/gamji (PU: 20/24/06/006)
S/noma iii pri.school (PU: 20/24/06/013)
Sarkin noma pri.school i (PU: 20/24/06/007)
Sarkin noma pri.school ii (PU: 20/24/06/008)
Unguwar jibo – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/06/009)
Unguwar labe pri.school (PU: 20/24/06/004)

Natsalle Ward

(22 Polling Booths )
Arha kofar / gidan mai unguwa (PU: 20/24/09/001)
Dandodo – k/gidan liman (PU: 20/24/09/002)
Domai – pri.school (PU: 20/24/09/003)
Gojogojo pri.school i (PU: 20/24/09/004)
Gojogojo pri.school ii (PU: 20/24/09/005)
Kahe – k/gidan maiunguwa (PU: 20/24/09/006)
Mai goribai – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/010)
Maibagaruwa – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/008)
Maigoribai – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/007)
Natsalle magaji – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/009)
Natsalle magaji – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/011)
Natsalle maza – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/014)
Rafin abzinawa – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/012)
Randa juli – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/013)
Randa yaku – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/015)
Sharta – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/016)
Sharta k/gidan maigari (PU: 20/24/09/021)
Tofakai – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/017)
Wala – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/022)
Wala habe – k/gidan yau (PU: 20/24/09/019)
Walafulani – k/gidan – maigari (PU: 20/24/09/018)
Zanguna – k/gidan maigari (PU: 20/24/09/020)

Leave a Reply

Your email address will not be published.