Major Rivers In Cyprus

1 Pedieos
2 Yialias
3 Serakhis
4 Dhiarizos
5 Xeropotamos
6 Ezousa
7 Kouris
8 Akaki
9 Ha Potami
10 Peristerona

System Of Government In Cyprus

Natural And Mineral Resources In Cyprus

Top 10 Largest Cities In Cyprus

Countries That Share Border With Cyprus

Major Rivers In The World By Countries

11 Ovgos
12 Tremithos
13 Elia
14 Stavros tis Psokas
15 Pentashinos
16 Karkotis
17 Vasilikos
18 Maroni
19 Yermasogeia
20 Atsas
21 Limnatis
22 Krios Κρυός
23 Alikos
24 Garillis
25 Setrahos
26 Limnitis

Leave a Reply

Your email address will not be published.