Shinkafi L.G.A Polling Units/Wards

  • Badarawa-Wards

(8 Polling Booths )
Shiyar ajiya / dan fili (PU: 36/11/01/005)
Shiyar fadama / bakin tabki (PU: 36/11/01/002)
Shiyar galadima / badarawa primary school (PU: 36/11/01/001)
Shiyar sarkin yaki i / yar tsamiya (PU: 36/11/01/003)
Shiyar sarkin yaki ii / zango (PU: 36/11/01/004)
T/gobirawa / primary school (PU: 36/11/01/006)
T/hashimu / primary school (PU: 36/11/01/007)
T/kado / primary school (PU: 36/11/01/008)

  • Chiki-Wards

(10 Polling Booths )
Chiki i / primary school (PU: 36/11/02/001)
Chiki ii/shiyar jekada (PU: 36/11/02/002)
Chiki iii / shiyar marafa chiki (PU: 36/11/02/003)
Inwala / inwala garka (PU: 36/11/02/004)
Maiwa / primary school (PU: 36/11/02/009)
Tubali baice i / baice garka (PU: 36/11/02/006)
Tubali baice ii / baice dan fili (PU: 36/11/02/007)
Tubali i / pri. sch. (PU: 36/11/02/005)
Tubali ii / primary school (PU: 36/11/02/010)
Zaman gira / primary school (PU: 36/11/02/008)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Zamfara State

  • Galadi-Wards

(17 Polling Booths )
Batamna / primary school (PU: 36/11/03/012)
Bula / primary school (PU: 36/11/03/015)
G/nababba / primary school (PU: 36/11/03/014)
Gidan rijiya i / primary school (PU: 36/11/03/010)
Gidan rijiya ii / primary school (PU: 36/11/03/011)
Kabawa / kabawa clinic (PU: 36/11/03/007)
Kagara garadi / primary school (PU: 36/11/03/009)
Maikama rini / primary school (PU: 36/11/03/017)
Sabaje / primary school (PU: 36/11/03/013)
Sh/ magaji / kaga rawa (PU: 36/11/03/006)
Sh/adamu / mayawa (PU: 36/11/03/001)
Sh/sabon gari / s/ gari (PU: 36/11/03/008)
Shiyar sarkin yaki / kadage (PU: 36/11/03/005)
Shiyar ajiya / garka tudu (PU: 36/11/03/002)
Shiyar d/kane / garka d/kane (PU: 36/11/03/003)
Shiyar kuro / garka d/kuro (PU: 36/11/03/004)
Tangyalle / tangyalle ardo (PU: 36/11/03/016)

  • Jangeru-Wards

(18 Polling Booths )
Baice / primary school (PU: 36/11/04/012)
Baje i / filin masau (PU: 36/11/04/016)
Baje ii / baje primary school (PU: 36/11/04/017)
Baje iii / amangawa (PU: 36/11/04/018)
Jangeru / primary school (PU: 36/11/04/001)
Kada araba i / kada araba (PU: 36/11/04/003)
Kada araba ii / yar herama (PU: 36/11/04/004)
Kayaye / t/kayaye (PU: 36/11/04/015)
Kurya / yar kurya (PU: 36/11/04/006)
Muda li’a / mudali’ a (PU: 36/11/04/014)
Shiyar arna / sh/arna (PU: 36/11/04/007)
Shiyar dikko / gidan dan ade (PU: 36/11/04/008)
Shiyar gohe / garkar alasan (PU: 36/11/04/011)
Shiyar gohe malam / sh/ g/ malam (PU: 36/11/04/009)
Shiyar magaji/sh/ magaji (PU: 36/11/04/010)
Shiyar wakili / garkar mamman wakili (PU: 36/11/04/013)
Tsohuwar garka / jangeru t/garka (PU: 36/11/04/002)
Yar balaso / yar balaso (PU: 36/11/04/005)

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

  • Katuru-Wards

(11 Polling Booths )
Barka da yabo / primary school (PU: 36/11/05/006)
Garin goga / primary school (PU: 36/11/05/005)
Januhu / primary school (PU: 36/11/05/011)
Kafin mazuga / primary school (PU: 36/11/05/007)
Mallamawa / primary school (PU: 36/11/05/009)
Shiyar audu / katuru primary school (PU: 36/11/05/003)
Shiyar baraya i / sh/baraya area (PU: 36/11/05/001)
Shiyar baraya ii / katuru primary school (PU: 36/11/05/004)
Shiyar na’umma / katuru (PU: 36/11/05/002)
T/kahau / primary school (PU: 36/11/05/010)
Zangon hassi / zango (PU: 36/11/05/008)

  • Kurya-Wards

(11 Polling Booths )
Bagare primary school (PU: 36/11/07/005)
Balela / primary school (PU: 36/11/07/009)
Dakwarawa / primary school (PU: 36/11/07/004)
Fakai i / limawa fakai (PU: 36/11/07/007)
Fakai ii / fakai primary school (PU: 36/11/07/008)
Gangara i / primary school (PU: 36/11/07/006)
Gangara ii / shiyar dutsi (PU: 36/11/07/011)
Katsira / primary school (PU: 36/11/07/010)
Sh/magaji / kurya primary school (PU: 36/11/07/001)
Sh/s/rafi / filin yar kofa (PU: 36/11/07/002)
T/kolo / primary school (PU: 36/11/07/003)

List Of Local Governments In Zamfara state

  • Kware-Wards

(10 Polling Booths )
Asarara / primary school (PU: 36/11/06/006)
Atarawa / primary school (PU: 36/11/06/007)
Gidan achali / primary school (PU: 36/11/06/009)
Gobirawa / garkar yar kofa (PU: 36/11/06/005)
J.s.s. kware i / j.s.s. kware (PU: 36/11/06/003)
J.s.s. kware ii / garkar galadima (PU: 36/11/06/004)
Kukar banda / dan fili (PU: 36/11/06/008)
Kursasa / primary school (PU: 36/11/06/010)
Sh/magaji i / bakin kasuwa (PU: 36/11/06/001)
Sh/magaji ii / kware pri. sch. (PU: 36/11/06/002)

  • Shanawa-Wards

(6 Polling Booths )
Ajiyawa / primary school. (PU: 36/11/10/006)
Shiyar ajiya i / shanawa primary school (PU: 36/11/10/004)
Shiyar ajiya ii / bakin kasuwa (PU: 36/11/10/005)
Shiyar galadima i / shanawa dispensary (PU: 36/11/10/001)
Shiyar galadima ii / centre (PU: 36/11/10/002)
Shiyar rahaje / kwakwara (PU: 36/11/10/003)

Current Commissioners In Zamfara state

  • Shinkafi north-Wards

(22 Polling Booths )
Fushin gina i / garkar alh. bala (PU: 36/11/08/003)
Fushin gina ii / garkar d/abu (PU: 36/11/08/004)
Ganuwa / garkar mai buhu (PU: 36/11/08/005)
Gidan yalo / garkar mamman yalo (PU: 36/11/08/016)
Magaji dango ii / primary school (PU: 36/11/08/007)
Magaji dango iii / primary school (PU: 36/11/08/008)
Magaji dango i / primary school (PU: 36/11/08/006)
Magaji dango iv / primary school (PU: 36/11/08/009)
Marna i / makaranta (PU: 36/11/08/015)
Marna ii / bakin marina saule (PU: 36/11/08/017)
Sabon garwa / primary school (PU: 36/11/08/022)
Shiyar ajiya / sh/ajiya (PU: 36/11/08/018)
Shiyar yar aduwa / yar aduwa (PU: 36/11/08/021)
T/adambo / bakin comm. bank (PU: 36/11/08/010)
Tashar maduwa /bakin tasha (PU: 36/11/08/001)
Yan kukoki i / gidan addo (PU: 36/11/08/013)
Yan kukoki ii / yan kukoki (PU: 36/11/08/014)
Yar aduwa i / sabuwa (PU: 36/11/08/011)
Yar aduwa ii / tsohuwa (PU: 36/11/08/012)
Yar marece i / yan haya (PU: 36/11/08/019)
Yar marece ii / garage (PU: 36/11/08/020)
Yar shantali / n.t.c (PU: 36/11/08/002)

Senatorial Districts In Zamfara State

  • Shinkafi south-Wards

(10 Polling Booths )
Fegen gara i / bakin gawo (PU: 36/11/09/003)
Fegen gara ii / bakin elf filing station (PU: 36/11/09/004)
Fegen gara iii / b/gidan shamba (PU: 36/11/09/005)
Fegen gara iv / vet. office (PU: 36/11/09/006)
Maberaya i / maberaya primary school (PU: 36/11/09/009)
Maberaya ii / maberaya primary school (PU: 36/11/09/010)
Sabon gari i / guraguri pri sch. (PU: 36/11/09/007)
Sabon gari ii / guraguri primary school (PU: 36/11/09/008)
Yar kofa i / mudalia area (PU: 36/11/09/001)
Yar kofa ii / b/gida mai turare (PU: 36/11/09/002)

List Of Secondary Schools In Zamfara state

List Of Primary Schools In Zamfara state

List Of Universities In Zamfara state

One Response to "Shinkafi L.G.A Polling Units/Wards"

Leave a Reply

Your email address will not be published.