Shongom L.G.A Polling Units/Wards

  • Bangunji-Wards

(5 Polling Booths )
Bangy, kofar j. danfe (PU: 15/10/01/005)
Galadimaru, kofar j/hamma (PU: 15/10/01/001)
Kaloh, kofar j. / john (PU: 15/10/01/004)
Kaloh, kofar j/ danbaki (PU: 15/10/01/003)
Nabang, bagunji pri. sch. (PU: 15/10/01/002)

  • Boh-Wards

(9 Polling Booths )
Agbun/ lataki, kofar j/ agbun (PU: 15/10/02/007)
Kalbulak, kofar j/ joram (PU: 15/10/02/003)
Kalkuto, kofar jauro (PU: 15/10/02/001)
Kikwaka, l. g. a. secretariat (PU: 15/10/02/005)
Kinawe, chiefs palace (PU: 15/10/02/004)
Labeke, kofar j/ labeke (PU: 15/10/02/006)
Lawishi, kofar j/dila (PU: 15/10/02/009)
Layange, karel dispensary (PU: 15/10/02/002)
Pokata, pokata pri. sch. (PU: 15/10/02/008)

  • Burak-Wards

(6 Polling Booths )
Dejam / lasanjang, burak pry. sch. (PU: 15/10/03/002)
Kaloh k.j danbaki (PU: 15/10/03/003)
Kwanan kuka, pry. sch. (PU: 15/10/03/005)
Nywalima, kofar j/hassan (PU: 15/10/03/006)
Sabon layi bukar (PU: 15/10/03/001)
Tidi, kofar j/ liman (PU: 15/10/03/004)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Gombe State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

  • Filiya-Wards

(13 Polling Booths )
Ankonbo f. kasa, kofar j/ danbiram (PU: 15/10/04/005)
Ankonbo f. kasa, kofar j/ mati (PU: 15/10/04/006)
Anyakubi / choge, pero pri. sch. (PU: 15/10/04/008)
Anyakubi / choge, kofar m. agadi (PU: 15/10/04/007)
Diga / yaganga / yabandi, kofar j/maikudi (PU: 15/10/04/010)
Dodimo / hausawa, kofar alh. audu (PU: 15/10/04/004)
Dodimo / hausawa, kofar j. /tukur (PU: 15/10/04/003)
Jauro sajo / lababale, jauro sajo pri. sch. (PU: 15/10/04/009)
Unguwa rogo, kofar maiung. (PU: 15/10/04/002)
Yakwandi / filiya pri. sch. (PU: 15/10/04/001)
Yapandi / chewege, kofar miya (PU: 15/10/04/013)
Yapilo / yanga / yelwa, kofar j/adamu / diga (PU: 15/10/04/011)
Yarwana, kofar j/alhassan (PU: 15/10/04/012)

  • Gundale-Wards

(6 Polling Booths )
Ampokboje, kofar j/ampokboje (PU: 15/10/05/001)
Dwaja / kofar j/dahiru (PU: 15/10/05/006)
Dwaja, dwaja pri. sch. (PU: 15/10/05/004)
Dwala, kofar j/sale (PU: 15/10/05/005)
Gurwa, kofar j/gurwa (PU: 15/10/05/003)
Kambuluk, gundale pri. sch. (PU: 15/10/05/002)

  • Gwandum-Wards

(16 Polling Booths )
Balade, kofar sarki (PU: 15/10/06/002)
Damjigiri / kuka / kodile, kukar pri. sch. (PU: 15/10/06/004)
Garko, kofar magaji bunu (PU: 15/10/06/003)
Garu / golombi, kofar dan asali (PU: 15/10/06/016)
Gujuba, kofar j/ nakashere (PU: 15/10/06/011)
Gwarah / gahamari, kofar j/ danladi (PU: 15/10/06/013)
Keffi, keffi pri. sch. (PU: 15/10/06/005)
Kurmi, gwandum pri. sch (PU: 15/10/06/001)
Lalingling, kofar j/ babayo (PU: 15/10/06/014)
Majidadi, kofar j. / ajuyi (PU: 15/10/06/007)
Pamadu / kwale / janye, pamadu pri. sch. (PU: 15/10/06/010)
Pokulun, pri. sch. pokulun (PU: 15/10/06/012)
Popandi / katagum, kofar j. / buba (PU: 15/10/06/009)
Tambau / gwalanmachi, kofar j/ dansomoro (PU: 15/10/06/015)
Toro, kofar iliyasu (PU: 15/10/06/006)
Yelwa, yelwa k./ jauro (PU: 15/10/06/008)

  • Kulishin-Wards

(7 Polling Booths )
Kalishin / kul, kofar nuhu (PU: 15/10/07/002)
Kulishin ii, kulishin pri. sch. (PU: 15/10/07/004)
Kulishin i, kulishin pri. sch. (PU: 15/10/07/003)
Kulishin, kofar j/ baka (PU: 15/10/07/001)
Lashi koldok, kofar ajiya shongom (PU: 15/10/07/005)
Lashi koldok, kofar j/ ezira (PU: 15/10/07/006)
Pokwanli shongom / lakai, kofar pokwanli (PU: 15/10/07/007)

  • Kushi-Wards

(8 Polling Booths )
Dirang, kofar j/ bala (PU: 15/10/08/007)
Gomle, kofar j/ bulus (PU: 15/10/08/003)
Gomle, kushi pri. sch. (PU: 15/10/08/001)
Kauri, kofar j/ kachalla (PU: 15/10/08/005)
Kauri, kofar mohammed (PU: 15/10/08/004)
Kommo, kofar j/ bulus (PU: 15/10/08/006)
Ladangor, kofar j/ ladangor (PU: 15/10/08/002)
Lapandimtai, lapandimtai pri. sch. (PU: 15/10/08/008)

  • Lalaipido-Wards

(12 Polling Booths )
Kamtiktik, kofar j/kamtiktik (PU: 15/10/09/003)
Lakenturum / kullung, kofar j/ kullung (PU: 15/10/09/006)
Lakenturum, lakenturum pri. sch. (PU: 15/10/09/005)
Lalaipido i, lalaipido pri. sch. (PU: 15/10/09/001)
Lalaipido ii, lalaipido pri. sch. (PU: 15/10/09/002)
Lasadar, kofar j/ abiu (PU: 15/10/09/007)
Latatar, latatar pri. sch. (PU: 15/10/09/008)
Laur / kwaipipi, kofar j/latur (PU: 15/10/09/010)
Polakata, kofar j polakata (PU: 15/10/09/012)
Polakwang, kofar j / sa’ude (PU: 15/10/09/011)
Shagu, kofar j/ salaki (PU: 15/10/09/004)
Tedmukzu, kofar kefas (PU: 15/10/09/009)

  • Lapan-Wards

(11 Polling Booths )
Kalaku, kofar alh. mohammed (PU: 15/10/10/005)
Kalaku, kofar laratu (PU: 15/10/10/006)
Kwalkwari i, j. s. s.s. lapan (PU: 15/10/10/003)
Kwalkwari ii, j. s. s.s. lapan (PU: 15/10/10/004)
Labayo, lassasar pri. sch. (PU: 15/10/10/010)
Lalektar i, lalatar pri. sch. (PU: 15/10/10/007)
Lalektar ii, lalatar pri. sch. (PU: 15/10/10/008)
Lasanjang,. lasangjang pri. sch. (PU: 15/10/10/011)
Lassasap, kofar j./ peter (PU: 15/10/10/009)
Mango i, kofar j / akwage (PU: 15/10/10/001)
Mango ii, kofar j / akwage (PU: 15/10/10/002)

Leave a Reply

Your email address will not be published.