Soba L.G.A Polling Units/Wards

 • Dan wata-Wards

(18 Polling Booths )
Dan wata gari/ l.e.a. d/wata (PU: 18/21/07/001)
L.e.a. t/lafiya/ l.e.a. t/lafiya (PU: 18/21/07/009)
Lungu t/lafiya/ l.e.a lungu (PU: 18/21/07/010)
Maizare/ k.g. mai anguwa (PU: 18/21/07/008)
Sarkin d/wata/ kofar fada (PU: 18/21/07/002)
Ung. alhaji sale/ k.g maianguwa (PU: 18/21/07/012)
Ung. barau (PU: 18/21/07/017)
Ung. biram/ k.g maianguwa (PU: 18/21/07/014)
Ung. dankande/ k.g maianguwa (PU: 18/21/07/015)
Ung. fulani/ k.g mai anguwa (PU: 18/21/07/003)
Ung. lungu ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/07/018)
Ung. maitalata/ k.g maianguwa (PU: 18/21/07/013)
Ung. marke/ k.g maianguwa (PU: 18/21/07/016)
Ung. mu’azu/ k.g mai anguwa (PU: 18/21/07/006)
Ung. s/taka lafiya/ kofar fada (PU: 18/21/07/011)
Ung. sobawa/ k.g mai anguwa (PU: 18/21/07/005)
Ung. tauga/ k.g mai anguwa (PU: 18/21/07/004)
Yalwan d/wata/ l.e.a. d/wata (PU: 18/21/07/007)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In  Kaduna State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

 

 • Gamagira-Wards

(16 Polling Booths )
Danjaba/ l.e.a. danjaba (PU: 18/21/06/005)
Gamagira/ l.e.a. g/gira (PU: 18/21/06/001)
Gurbabiya/ l.e.a. gurbabiya (PU: 18/21/06/009)
Kadage, kadage (PU: 18/21/06/010)
Taman sama/ l.e.a. tama (PU: 18/21/06/004)
Ung. auta (PU: 18/21/06/012)
Ung. dokan itu, ung. dokan itu (PU: 18/21/06/013)
Ung. fulani/ k/g mai anguwa (PU: 18/21/06/003)
Ung. jaba/ k. maianguwa (PU: 18/21/06/016)
Ung. katsinawa, ung. katsinawa (PU: 18/21/06/007)
Ung. liman ibada/ liman ibada (PU: 18/21/06/014)
Ung. mahauta/ k. maianguwa (PU: 18/21/06/015)
Ung. makada/ k.g maianguwa (PU: 18/21/06/011)
Ung. s/danjaba/ k.s. danjaba (PU: 18/21/06/006)
Ung. s/gamagira/ t.v. centre (PU: 18/21/06/002)
Ung. wadaza/ l.e.a. wadaza (PU: 18/21/06/008)

 • Garun gwanki-Wards

(19 Polling Booths )
Garu s/gari/ l.e.a. garu (PU: 18/21/10/002)
Garu tsohuwa ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/019)
Garu tsohuwa/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/001)
Ung. baban tata/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/016)
Ung. bakura gari/ l.e.a. bakura (PU: 18/21/10/007)
Ung. bele gari/ l.e.a. bele (PU: 18/21/10/017)
Ung. dankaka/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/009)
Ung. dodo/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/005)
Ung. doka/ l.e.a doka (PU: 18/21/10/014)
Ung. galadima/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/012)
Ung. katsinawa/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/006)
Ung. kwalliya gari/ l.e.a. kwalliya (PU: 18/21/10/008)
Ung. lado/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/004)
Ung. liman/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/013)
Ung. makama s./ l.e.a. makama s. (PU: 18/21/10/010)
Ung. rabo/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/003)
Ung. sharifai gari/ l.e.a. sharifai (PU: 18/21/10/011)
Ung. takalafiya (PU: 18/21/10/015)
Ung. yau bele/ k.g maianguwa (PU: 18/21/10/018)

 • Gimba-Wards

(27 Polling Booths )
Bakin kasuwa/ l.e.a. gimba (PU: 18/21/03/001)
L.e.a. wanka (PU: 18/21/03/015)
Sabon layi/ ung. awai (PU: 18/21/03/016)
Ung. alewa/ l.e.a. alewa (PU: 18/21/03/024)
Ung. b. tanko, ung. b. tanko (PU: 18/21/03/006)
Ung. bagaldi/ l.e.a. bagaldi (PU: 18/21/03/018)
Ung. g/kwano awai, ung. g/kwano awai (PU: 18/21/03/014)
Ung. gora, ung. gora (PU: 18/21/03/007)
Ung. haske, ung. haske (PU: 18/21/03/013)
Ung. hayin allahuwa/ hayin allahuwa (PU: 18/21/03/004)
Ung. kanawa ii/ k.g. maianguwa (PU: 18/21/03/026)
Ung. kanawa/ tsamiya (PU: 18/21/03/002)
Ung. kurmin bakano/ k.g. maianguwa (PU: 18/21/03/025)
Ung. lalli, ung. lalli (PU: 18/21/03/009)
Ung. liman wanka/ ung. liman (PU: 18/21/03/021)
Ung. liman, ung. liman (PU: 18/21/03/003)
Ung. liman, ung. liman (PU: 18/21/03/012)
Ung. mafera, ung. mafera (PU: 18/21/03/010)
Ung. mahauta ii/ k.g. maianguwa (PU: 18/21/03/027)
Ung. mahauta, ung. mahauta (PU: 18/21/03/008)
Ung. s/lawur, ung. s/lawur, (PU: 18/21/03/005)
Ung. s/magada/ ung. sarki (PU: 18/21/03/011)
Ung. sakaru/ sakaru (PU: 18/21/03/020)
Ung. sarkin awai, ung. sarkin awai (PU: 18/21/03/022)
Ung. sarkin gimba, ung. sarkin gimba (PU: 18/21/03/023)
Ung. tsamiya, ung. tsamiya (PU: 18/21/03/019)
Ung. zumaila, ung. zumaila (PU: 18/21/03/017)

 • Kinkiba-Wards

(19 Polling Booths )
Alhazawa taba, alhazawa taba (PU: 18/21/02/006)
Dangaladima/ gobirawa (PU: 18/21/02/011)
Doka, doka (PU: 18/21/02/014)
Dumaru, dumaru (PU: 18/21/02/015)
Fagaci tsohuwa, fagaci tsohuwa (PU: 18/21/02/012)
L.e.a. kinkiba (PU: 18/21/02/002)
L.e.a. marwa/ l.e.a. marwa (PU: 18/21/02/013)
Ung kudu, ung kudu (PU: 18/21/02/004)
Ung. damari/ damari (PU: 18/21/02/009)
Ung. hamida/ k.g maiangwa (PU: 18/21/02/017)
Ung. iro kwari ii/ k.g. maiangwa (PU: 18/21/02/019)
Ung. kwari, ung. kwari (PU: 18/21/02/005)
Ung. makada/ k.g maiangwa (PU: 18/21/02/018)
Ung. makwarwa/ un. makarwa (PU: 18/21/02/008)
Ung. maude (PU: 18/21/02/003)
Ung. s/fagaci/ l.e.a. fagaci (PU: 18/21/02/010)
Ung. sako/ un. sako (PU: 18/21/02/016)
Ung. sarki (PU: 18/21/02/001)
Wanka kinkiba/ wanka (PU: 18/21/02/007)

 • Kwassallo-Wards

(19 Polling Booths )
Kwassalo/ l.e.a. kwassalo (PU: 18/21/04/001)
Ung. bature, ung. bature (PU: 18/21/04/007)
Ung. dinya gari/ l.e.a. dinya (PU: 18/21/04/017)
Ung. kago/ l.e.a. kago (PU: 18/21/04/002)
Ung. karofi, ung. karofi (PU: 18/21/04/013)
Ung. karsawa, ung. karsawa (PU: 18/21/04/016)
Ung. kurungufi, ung. kurungufi (PU: 18/21/04/015)
Ung. liman, ung. liman (PU: 18/21/04/009)
Ung. s. liman, ung. s. liman (PU: 18/21/04/011)
Ung. s/dinya, ung. s/dinya (PU: 18/21/04/018)
Ung. s/gwarzo, ung. s/gwarzo (PU: 18/21/04/003)
Ung. s/maguzawa, ung. s/gwarzo (PU: 18/21/04/004)
Ung. saddi, ung. saddi (PU: 18/21/04/014)
Ung. sambirni, ung. sambirni (PU: 18/21/04/010)
Ung. sarkin taba/ l.e.a taba (PU: 18/21/04/012)
Ung. suddu/ l.e.a. suddu (PU: 18/21/04/008)
Ung. tukur fada ii/ k/g mai anguwa (PU: 18/21/04/019)
Ung. tukur, ung. tukur (PU: 18/21/04/005)
Ung. wambai, ung. wambai (PU: 18/21/04/006)

 • Maigana-Wards

(23 Polling Booths )
Bauda/kadage/ k.g. alh. dauda (PU: 18/21/01/005)
Fada matari/ fada (PU: 18/21/01/017)
Kadp/gargado/ arabic school (PU: 18/21/01/011)
L.e.a. yakasai, l.e.a. yakasai (PU: 18/21/01/019)
Rimi yakasai/ rimi (PU: 18/21/01/020)
S/garin matari/ l.e.a. matari (PU: 18/21/01/016)
Sawaya/ k.g sawaya (PU: 18/21/01/015)
Shamaki/ area court (PU: 18/21/01/009)
Tashan kaya/ k.g maianguwa (PU: 18/21/01/021)
Tofa l.e.a./ k.g maianguwa (PU: 18/21/01/023)
Tudun saibu/ l.e.a. tudun saibu (PU: 18/21/01/010)
Ung sarkin maigana/ kofar sarki (PU: 18/21/01/003)
Ung. busa/ k.g busa (PU: 18/21/01/013)
Ung. d/yakasai/ k.g maianguwa (PU: 18/21/01/018)
Ung. dallatu/ k.g dallatu (PU: 18/21/01/001)
Ung. fulani, ung. fulani, (PU: 18/21/01/002)
Ung. kwadaro/ k.g maianguwa (PU: 18/21/01/006)
Ung. rimi, ung. rimi (PU: 18/21/01/008)
Ung. sarkin maigana ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/01/022)
Ung. tofa/ l.e.a. tofa (PU: 18/21/01/007)
Ung. waziri/fulani/ k.g. nagunda (PU: 18/21/01/012)
Upe maigana, upe maigana (PU: 18/21/01/004)
Yaliwan kajan/ k.g y/kajan (PU: 18/21/01/014)

 • Rahama-Wards

(16 Polling Booths )
Rahama gari/ l.e.a. rahama (PU: 18/21/11/001)
Runji ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/016)
Tudun wada/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/008)
Ung. aruwa/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/015)
Ung. fulani/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/002)
Ung. haruna/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/010)
Ung. hawan kari/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/004)
Ung. lemu gari/ l.e.a lemu (PU: 18/21/11/007)
Ung. madaki/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/003)
Ung. majidadi/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/014)
Ung. mallam ali/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/012)
Ung. mamara/ l.e.a. mamara (PU: 18/21/11/009)
Ung. mazadu/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/006)
Ung. runji/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/013)
Ung. tukurwa/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/011)
Ung.tashan itace/ k.g maianguwa (PU: 18/21/11/005)

 • Richifa-Wards

(14 Polling Booths )
Magadda ii/ k/g maianguwa (PU: 18/21/05/014)
Ung kuzai, ung kuzai (PU: 18/21/05/004)
Ung. alhazawa/ l.e.a. alhazawa (PU: 18/21/05/011)
Ung. bakuntu, ung. bakuntu (PU: 18/21/05/005)
Ung. chiroma, ung. chiroma (PU: 18/21/05/003)
Ung. farin kasa/ l.e.a. farin kasa (PU: 18/21/05/006)
Ung. garba, ung. garba (PU: 18/21/05/007)
Ung. liman, ung. liman (PU: 18/21/05/008)
Ung. madaki, ung. madaki (PU: 18/21/05/009)
Ung. magadda, ung. magadda (PU: 18/21/05/010)
Ung. makama, ung. makama (PU: 18/21/05/002)
Ung. s/farin kasa/ s/farin kasa (PU: 18/21/05/013)
Ung. s/richifa/ s/richifa (PU: 18/21/05/012)
Ung. turaki, ung. turaki (PU: 18/21/05/001)

 • Soba-Wards

(27 Polling Booths )
Sharehu/ area court (PU: 18/21/09/003)
Soba gari ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/027)
Soba gari/ t.v. centre (PU: 18/21/09/001)
Ung. alabura/ ung. alabura (PU: 18/21/09/020)
Ung. dan isa i/ l.e.a dan isa (PU: 18/21/09/018)
Ung. dan isa ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/025)
Ung. dan isa ii/ k.g. maianguwa (PU: 18/21/09/019)
Ung. dogo/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/010)
Ung. hayin m. garba/ new market (PU: 18/21/09/021)
Ung. idi/ l.e.a. ung. idi (PU: 18/21/09/011)
Ung. kaware (PU: 18/21/09/013)
Ung. kukori/ l.e.a. kukori (PU: 18/21/09/017)
Ung. kurmi/ l.e.a. kurmi (PU: 18/21/09/022)
Ung. kuyamutsa/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/009)
Ung. lungu soba/ l.e.a lungu (PU: 18/21/09/002)
Ung. pampo/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/008)
Ung. rimi/ soba m. clinic (PU: 18/21/09/023)
Ung. sarkin tasha/ bus stop (PU: 18/21/09/004)
Ung. shalabari/ l.e.a. shalabari (PU: 18/21/09/012)
Ung. tudun wada i/ central. pri. soba (PU: 18/21/09/007)
Ung. tudun wada ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/024)
Ung. umar/ l.e.a t/jirgi (PU: 18/21/09/005)
Ung. yalwan bene/ l.e.a. bene (PU: 18/21/09/015)
Ung. yalwan makaranta/ l.e.a. makaranta (PU: 18/21/09/016)
Ung. yalwan sarki/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/014)
Ung. yusuf nakyauta ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/09/026)
Yusuf na kyauta/ k. yusuf n/kyauta (PU: 18/21/09/006)

 • Turawa-Wards

Turuwa gari/ l.e.a. turawa (PU: 18/21/08/001)
Ung. dangana galadima ii/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/016)
Ung. dankande/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/002)
Ung. galadima/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/003)
Ung. garga/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/010)
Ung. gargari/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/007)
Ung. hajja/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/006)
Ung. kiri/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/009)
Ung. liman/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/013)
Ung. m/lemu/ l.e.a m/lemu (PU: 18/21/08/004)
Ung. madaki/ l.e.a. madaki (PU: 18/21/08/005)
Ung. madarzai/ l.e.a madarzai (PU: 18/21/08/011)
Ung. maizadu/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/008)
Ung. majidadi/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/012)
Ung. s/madarzai/ fadan sarki (PU: 18/21/08/014)
Ung. sarkin noma/ k.g maianguwa (PU: 18/21/08/015)

Leave a Reply

Your email address will not be published.