Home Country Top 10 Largest Cities In South Africa

Top 10 Largest Cities In South Africa

76

Top 10 Largest Cities In South Africa

Rank Major Metropolitan Areas Metropolitan Area Population
1 Johannesburg 7,860,781
2 Cape Town 3,740,026
3 Durban 3,442,361
4 Germiston-Ekurhuleni 3,178,470
5 Pretoria 2,921,488
6 Nelspruit-Ehlanzeni 1,688,615
7 Rustenburg 1,507,505
8 Mthatha-OR Tambo 1,364,943
9 Middelburg-Nkangala 1,308,129
10 Thohoyandou-Vhembe 1,294,722
Previous articleTop 10 Largest Cities In Somalia
Next articleTop 10 Largest Cities In South Korea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here