Warawa L.G.A Polling Units/Wards

yan dalla Ward

(5 Polling Booths )
Gumaka (PU: 19/43/14/001)
Kanwa (PU: 19/43/14/002)
Police academy (PU: 19/43/14/003)
Yandalla (PU: 19/43/14/004)
Yandalla ii (PU: 19/43/14/005)

‘yangizo Ward

(9 Polling Booths )
Alimawa (PU: 19/43/15/001)
Buromawa (PU: 19/43/15/002)
Giwaran alitini i (PU: 19/43/15/003)
Giwaran alitini ii (PU: 19/43/15/004)
Giwaran jijiyawa i (PU: 19/43/15/005)
Giwaran jijiyawa ii (PU: 19/43/15/006)
Yangizo i (PU: 19/43/15/007)
Yangizo ii (PU: 19/43/15/008)
Yangizo iii (PU: 19/43/15/009)

See Also: List Of All Polling Units And Wards In Kano State

List Of All Polling Units And Wards In Nigeria

Amarawa Ward

(3 Polling Booths )
Amarawa (PU: 19/43/01/001)
Jigawa (PU: 19/43/01/002)
Tadatti (PU: 19/43/01/003)

Danlasan Ward

(5 Polling Booths )
Danlasan i (PU: 19/43/02/001)
Danlasan ii (PU: 19/43/02/002)
Iyatawar kanawa (PU: 19/43/02/003)
Rimin mayu (PU: 19/43/02/004)
Yan gurji (PU: 19/43/02/005)

Garin dau Ward

(8 Polling Booths )
Barnawa (PU: 19/43/03/001)
Garundau i (PU: 19/43/03/002)
Garundau ii (PU: 19/43/03/003)
Gidan sarki (PU: 19/43/03/004)
Gidan tuku (PU: 19/43/03/005)
Kwari (PU: 19/43/03/006)
Mada/landa (PU: 19/43/03/007)
Wanbato (PU: 19/43/03/008)

Gogel Ward

(6 Polling Booths )
Dakatsalle (PU: 19/43/04/001)
Gogel cikin gari (PU: 19/43/04/004)
Gogel i (PU: 19/43/04/002)
Gogel ii (PU: 19/43/04/003)
Karabe (PU: 19/43/04/005)
Yamatawa (PU: 19/43/04/006)

Imawa Ward

(6 Polling Booths )
Fagoji (PU: 19/43/05/001)
Gidan dalada (PU: 19/43/05/002)
Imawa (PU: 19/43/05/003)
Kanta (PU: 19/43/05/004)
Mahaka (PU: 19/43/05/005)
Wangara (PU: 19/43/05/006)

J/galadima Ward

(9 Polling Booths )
Chango (PU: 19/43/08/001)
Jumar galadima i (PU: 19/43/08/002)
Jumar galadima ii (PU: 19/43/08/003)
Kadawa i (PU: 19/43/08/004)
Kadawa ii (PU: 19/43/08/005)
Larabawa (PU: 19/43/08/006)
Sabuwar jumar galadima (PU: 19/43/08/007)
Unguwar magajiya (PU: 19/43/08/008)
Yartofa (PU: 19/43/08/009)

Jemagu Ward

(8 Polling Booths )
Ganitsuru i (PU: 19/43/06/001)
Ganitsuru ii (PU: 19/43/06/002)
Jemagu i (PU: 19/43/06/003)
Jemagu ii (PU: 19/43/06/004)
Maboyi (PU: 19/43/06/005)
Makera i (PU: 19/43/06/006)
Makera ii (PU: 19/43/06/007)
Yanlanya (PU: 19/43/06/008)

Jigawa Ward

(7 Polling Booths )
Gaddima (PU: 19/43/07/001)
Jigawa i (PU: 19/43/07/002)
Jigawa ii (PU: 19/43/07/003)
Litau/ganjikar (PU: 19/43/07/004)
Majawa (PU: 19/43/07/005)
Maraya naira (PU: 19/43/07/006)
Token (PU: 19/43/07/007)

Katarkawa Ward

(8 Polling Booths )
Danhawagiwa (PU: 19/43/09/001)
Gishiri wuya i (PU: 19/43/09/002)
Gishiri wuya ii (PU: 19/43/09/003)
Katarkawa (PU: 19/43/09/004)
Kinchau (PU: 19/43/09/005)
Naira (PU: 19/43/09/006)
Turba (PU: 19/43/09/007)
Walagigi (PU: 19/43/09/008)

Madari mata Ward

(8 Polling Booths )
Ganakakun i (PU: 19/43/10/001)
Ganakakun ii (PU: 19/43/10/002)
Madarin taba i (PU: 19/43/10/003)
Madarin taba ii (PU: 19/43/10/004)
Madarin taba iii (PU: 19/43/10/005)
Marayar wuta (PU: 19/43/10/006)
Sabon garin nasara (PU: 19/43/10/007)
Talawa (PU: 19/43/10/008)

Tamburawar gabas Ward

(9 Polling Booths )
Fartawa (PU: 19/43/11/001)
Tamburawar gabas i (PU: 19/43/11/002)
Tamburawar gabas ii (PU: 19/43/11/003)
Unguwar zururu (PU: 19/43/11/004)
Yadaudu i (PU: 19/43/11/007)
Yadaudu ii (PU: 19/43/11/008)
Yandadi i (PU: 19/43/11/005)
Yandadi ii (PU: 19/43/11/006)
Zango danmarke (PU: 19/43/11/009)

Tangar Ward

(14 Polling Booths )
Charka (PU: 19/43/12/001)
Danfari i (PU: 19/43/12/002)
Danfari ii (PU: 19/43/12/003)
Dantsawa (PU: 19/43/12/004)
Haladawa (PU: 19/43/12/005)
Hayin wazo (PU: 19/43/12/006)
Jilawa (PU: 19/43/12/007)
Kargawa (PU: 19/43/12/008)
Marayar rogo (PU: 19/43/12/009)
Rigar gabas (PU: 19/43/12/010)
Tangar i (PU: 19/43/12/011)
Tangar ii (PU: 19/43/12/012)
Warkai rugar yamma (PU: 19/43/12/013)
Yalma (PU: 19/43/12/014)

Warawa Ward

(6 Polling Booths )
Dushe i (PU: 19/43/13/001)
Dushe ii (PU: 19/43/13/002)
Jalawa i (PU: 19/43/13/003)
Jalawa ii (PU: 19/43/13/004)
Warawa i (PU: 19/43/13/005)
Warawa ii (PU: 19/43/13/006)

Leave a Reply

Your email address will not be published.